ธงชาติเช็กเกีย

"ธงชาติเช็กโกสโลวาเกีย" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับธงชาติสาธารณรัฐสโลวัก ดูที่ ธงชาติสโลวาเกีย

ธงชาติเช็กเกีย (เช็ก: Česká vlajka) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงแบ่งครึ่งตามแนวนอน โดยครึ่งบนมีสีขาว ครึ่งล่างมีสีแดง ที่ด้านคันธงมีรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสีน้ำเงิน โดยฐานของรูปนั้นอยู่ติดกับด้านคันธง ธงนี้เดิมเป็นธงชาติของประเทศเช็กโกสโลวาเกีย แต่เมื่อมีการแยกประเทศเช็กโกสโลวาเกียเป็นสาธารณรัฐเช็ก (เช็กเกีย) และสโลวาเกียในปี พ.ศ. 2536 สาธารณรัฐเช็กก็ได้รับเอาธงชาติเช็กโกสโลวาเกียเดิมเป็นธงชาติของตนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นการขัดรัฐธรรมนูญซึ่งห้ามทั้งสองชาติใช้สัญลักษณ์ที่สืบทอดจากประเทศเช็กโกสโลวาเกียเดิมก็ตาม[1]


เช็กเกีย
Flag of the Czech Republic.svg
การใช้ 111110
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ 30 มีนาคม พ.ศ. 2463 (103 ปี)
ลักษณะ ธงแถบแบ่งครึ่งตามแนวนอน โดยครึ่งบนมีสีขาว ครึ่งล่างมีสีแดง ที่ด้านคันธงมีรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสีน้ำเงิน โดยฐานของรูปนั้นอยู่ติดกับด้านคันธง

พัฒนาการแก้ไข

             
ราชอาณาจักรโบฮีเมีย
ค.ศ. 1198-1918
สาธารณรัฐเชโกสโลวาเกีย
ค.ศ. 1918-1920
สาธารณรัฐเชโกสโลวัก
ค.ศ. 1920-1939
รัฐอารักขาแห่งโบฮีเมียและมอเรเวีย
ค.ศ. 1939-1945
สาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวัก
ค.ศ. 1945-1992
สหพันธ์สาธารณรัฐเช็กเกีย
ค.ศ. 1990-1992
สาธารณรัฐเช็กเกีย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1993

ธงประธานาธิบดีแก้ไข


ธงประธานาธิบดี
 
สัดส่วนธง 1:1
ประกาศใช้ 1993 (1918)
ลักษณะ ตราแผ่นดินของเช็กเกีย ประกอบคำขวัญว่า "Pravda vítězí" (Truth prevails) and leaves of linden tree.
ออกแบบโดย Jiří Louda[2]

พัฒนาการแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Zbyšek Svoboda, Pavel Fojtík: brochure Naše vlajka. Vznik a vývoj české vlajky (Our Flag. Origin and evolution of the Czech flag), Libea, 2005, ISBN 80-239-5862-3.
  • Petr Exner, Pavel Fojtík, Zbyšek Svoboda: brochure Vlajky, prapory a jejich používání (Flags, banners and their use), Libea, 2004, ISBN 80-239-2873-2.

อ้างอิงแก้ไข

  1. Ústavný zákon č. 542/1992 Zb. o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Čl. 3 ods. 2
    (Constitutional act. No. 542/1992 Col. on the dissolution of the Czech and Slovak Federative Republic, art. 3 sect. 2)
  2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ aktuality

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข