สถิรพันธุ์ เกยานนท์

พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือของไทยคนแรกที่เกิดภายใต้พระบรมโพธิสมภารในรัชกาลที่ 9 และอดีตรองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) คนที่ 2 อดีตราชองครักษ์พิเศษ [1]

สถิรพันธุ์ เกยานนท์
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2551
ก่อนหน้า พลเรือเอกสามภพ อัมระปาล
ถัดไป พลเรือเอกกำธร พุ่มหิรัญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 ธันวาคม พ.ศ. 2490 (72 ปี)
คู่สมรส พรเพ็ญ เกยานนท์

เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2490 มีชื่อเล่นว่า "อุ๊" เป็นบุตรของ พล.ร.อ. สถาปน์ และ ม.ร.ว. กระวิก เกยานนท์ การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ (พ.ศ. 2496 - 2502) ชั้นมัธยมศึกษา ม.4 - ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยมีเพื่อนร่วมรุ่น เช่น กนก เหวียนระวี, ปริญญา บุรณศิริ, ดร. พิศิษฐ เศรษฐวงศ์, พล.ต.ต.สุรศักดิ์ หลายพัฒน์, นพ.อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์, นพ.ธงชัย เติมประสิทธิ์ , รศ.สมศักดิ์ วนิชาชีวะ, ร.อ.พินิจ สาหร่ายทอง เป็นต้น โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 63 โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น พรรคนาวิน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4414) หลักสูตรต่างประเทศ Special Investigating Officer ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรเรือเร็วโจมตี ประเทศเดนมาร์ก อบรมระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นฮาร์พูน ประเทศสหรัฐอเมริกา NAVAL COMMAND COLLEGE ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งสำคัญ ผู้บังคับการเรือ ต.91 และเรือ ต.92 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ต้นเรือ เรือหลวงปราบปรปักษ์ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ต้นเรือ เรือหลวงอุดมเดช กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ ผู้อำนวยการกองวิทยุสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงนิวเดลี รองเลขานุการกองทัพเรือ เลขานุการกองทัพเรือ ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ รองเสนาธิการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ชีวิตส่วนตัวสมรสกับนางพรเพ็ญ เกยานนท์ มีบุตรชาย 1 คน หญิง 1 คน คือ ลูกเต๋า นางฐิตะวดี เกยานนท์ และ ลูกกอล์ฟ นายฐิติพันธุ์ เกยานนท์ DIRECTOR OF RADIO BUSINESS คลื่น 88.5 และมีหลานชาย 1คน หลานสาว2คน

ในเหตุการณ์การรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 เป็นรองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) คนที่ 1 ในฐานะเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ

แต่ในช่วงเหตุการณ์วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2549 นั้น พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เป็นตัวแทนของเพื่อนร่วมรุ่นวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 4414 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เข้ามอบดอกกุหลาบให้แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ เพื่อเป็นกำลังใจให้เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ด้วย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข


  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF