วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

(เปลี่ยนทางจาก วปรอ. 4414)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศ ขึ้นตรงกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม[1] มีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติและการป้องกันราชอาณาจักร ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน พนักงานองค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน โดยฝึกปฏิบัติการวางแผนและนโยบายระดับชาติ การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
National Defence College
Thaindc logo-1-.jpg
สัญลักษณ์ วปอ.
ชื่อย่อวปอ. / NDC
สถาปนา2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (66 ปี)
ประเภทสถาบันการศึกษาทางทหาร
สังกัดการศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้อำนวยการพลโท วิโรจน์ เกิดแสง
ที่ตั้งเลขที่ 64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์www.thaindc.org

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยเปิดการศึกษาเฉพาะผู้บริหารชั้นสูงของฝ่ายทหารและพลเรือนเท่านั้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 จึงเปิด หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน หรือ ปรอ. ขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่ง เพื่อให้นักธุรกิจระดับเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารได้เข้ารับการศึกษาร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2546 เปิด หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง หรือ วปม. โดยรับนักการเมืองเพิ่มเข้ามา ปัจจุบันหลักสูตร วปม. ไม่เปิดการศึกษา คงเหลือแต่หลักสูตร วปอ. และ ปรอ. นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยมีข้อกำหนดของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษานี้ว่า

  • ถ้าเป็นข้าราชการพลเรือน ต้องเป็นระดับอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
  • ถ้าเป็นข้าราชการทหาร ต้องมีชั้นยศระดับพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก รับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป
  • ถ้าเป็นข้าราชการตำรวจ ต้องมีชั้นยศระดับพันตำรวจเอก รับเงินเดือนอัตราพันตำรวจเอกพิเศษ ขึ้นไป[2]

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมแก้ไข

วปรอ. 4010แก้ไข

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 4010 หรือ วปรอ 4010 ถือเป็นรุ่นที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไป[ต้องการอ้างอิง] เนื่องจากเป็นรุ่นที่มีบุคคลประสบความสำเร็จดำรงตำแหน่งสำคัญ และประกอบด้วยบุคคลสำคัญในทุกวงการ มีความโดดเด่น คือ ในรุ่นเดียวกันมีผู้บัญชาการทหารบกถึง 3 คน นอกจากนี้ยังมีองคมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงอีกหลายท่าน ชุมพล ปัจจุสานนท์ ประวิตร วงษ์สุวรรณ สมทัต อัตตะนันทน์ ชัยสิทธิ์ ชินวัตร วัลลภ ไทยเหนือ ดุสิต ศิริวรรณ พงษ์เทพ เทศประทีป ปานเทพ กล้าณรงค์ราญนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

กษมา วรวรรณ คัมภีร์ แก้วเจริญ จุลยุทธ์ หิรัญวิศิษฐ์ ชัช ชลวร ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ จารุภัทร เรืองสุวรรณ ธเรศ ปุณศรี บุษยา สนิทวงศ์นรีวรรณ จินตนนท์

เพ็ญพักตร์ ศรีทอง วีรวิท คงศักดิ์ชูชาติ สุขสงวน ศุลีมาส สุทธิสัมพัทธ์ นคร ศิลปอาชา

เข็มรัฎฐาภิรักษ์แก้ไข

เข็มรัฎฐาภิรักษ์ หรือ เข็มวปอ.(ภาษาพูด) เป็นเครื่องหมายวิทยฐานะ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เริ่มใช้ตั้งแต่การศึกษารุ่นแรก(ประจำปี พ.ศ. 2498 – 2499) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นเข็มรัฎฐาภิรักษ์มีดังนี้

  • รูปทรงของเข็มที่เป็นรูปโล่ หมายถึง สิ่งที่ใช้ป้องกันภัยและอันตรายเมื่อนำมาใช้ร่วมกับภาพธงชาติ จึงมีความหมายถึงการป้องกันประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัย
  • แถบธงชาติไทย หมายถึง ราชอาณาจักรไทย สีฟ้าอ่อน ซึ่งเป็นสีของพื้นโล่ หมายถึง สถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศเป็นสีท้องฟ้าอันเป็นสิ่งที่สูงส่ง
  • พระมหามงกุฎพร้อมรัศมี หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ อุณาโลม หมายถึง ศาสนาประจำชาติ เนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในพิธีทางศาสนาโดยทั่วไป
  • จักร หมายถึง กองทัพบก สมอเรือ หมายถึง กองทัพเรือ ปีกนก หมายถึง กองทัพอากาศ
  • ราชสีห์และคชสีห์ หมายรวมถึงกระทรวง ทบวงต่าง ๆ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ ตราประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสำนักนายกรัฐมนตรี
  • ดาวห้าแฉกสีทอง หมายถึง การผนึกกำลังทั้ง 5 ฝ่าย ได้แก่ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ พลเรือน ให้เป็นหนึ่งเดียว
  • ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ชัยชนะอันเกิดจากความสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันของบุคคลทุกฝ่ายในชาติ

การวิพากษ์วิจารณ์แก้ไข

ผลงานวิจัย “เครือข่ายผู้บริหารระดับสูงผ่านเครือข่ายทางการศึกษา” ของนวลน้อย ตรีรัตน์ ใน พ.ศ. 2555 รายงานว่าหลักสูตร วปอ. และหลักสูตรอื่นที่คล้ายกันเป็นที่แบ่งอำนาจระหว่างชนชั้นนำภายใต้ความสัมพันธ์แบบ “พรรคพวกเพื่อนฝูง” และเป็นช่องทางลัดให้คนกลุ่มใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นนำ[3][4][5]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′47″N 100°33′26″E / 13.779832°N 100.557165°E / 13.779832; 100.557165