วิกิพีเดีย:แจ้งตรวจสอบหุ่นเชิด/กรุ 5

กรุ 1 กรุ 3 กรุ 4 กรุ 5

เมธิน ปิงสุทธิวงศ์

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: มีเหตุผลที่ขอตรวจสอบดังนี้
 1. มีการสร้างหน้าผู้ใช้ของตนเองที่เหมือนคล้ายกัน
 2. บัญชีแก้ไขลักษณะเดียวกัน

--Awmyoxre (Talk) 16:38, 16 มีนาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ไม่สำเร็จ ไม่ปรากฏการแก้ไขที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นการก่อกวน --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 17:36, 16 มีนาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Zegame4

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: 6 บัญชีเป็นบุคคลเดียวกันกับ Zegame0 และเป็นหุ่นเชิดของ Learning Ln

--Awmyoxre (Talk) 12:39, 17 มีนาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  กำลังทำ... --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 21:08, 29 มีนาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
  ยืนยัน ทุกบัญชีที่กล่าวมาทังหมด รวมถึง Yalakumwiang7 (คุย+ · ป้ายระบุ · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก · บัญชีกลาง · ตรวจสอบผู้ใช้ (ปูม)) --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 21:20, 29 มีนาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

ชมพูนุท94

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: บัญชีว่ามีลักษณะการแก้ไขเช่นเดียวกันกับหุ่นเชิดของ Plug065

--Awmyoxre (Talk) 10:56, 26 มีนาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  กำลังทำ... --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 21:35, 29 มีนาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
  ยืนยัน และยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติมครับ --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 21:42, 29 มีนาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Semanurak S7

สถานะ:     อนุมัติ

--Awmyoxre (Talk) 23:37, 1 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  กำลังทำ... --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 17:10, 13 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]
  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติมครับ --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 17:20, 13 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

อภิชญา พานิชตระกูล

สถานะ:     อนุมัติ

--Awmyoxre (Talk) 02:10, 6 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติมครับ --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 17:26, 13 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

ระชาณธฉัตร285974

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: บัญชีนี้แสดงตัวว่ามีลักษณะการแก้ไขเช่นเดียวกันกับหุ่นเชิดของ Plug065

--Awmyoxre (Talk) 22:16, 7 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติมครับ --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 17:33, 13 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Nenename211253

สถานะ:     อนุมัติ

--Awmyoxre (Talk) 13:19, 8 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติมครับ --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 17:44, 13 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Electronic99

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: มีการแก้ไขคล้ายกัน เช่นการพยายามลบเนื้อหาที่มีแหล่งอ้างอิงออก

--Kaoavi (คาโอเอวีไอ) (คุย) 21:31, 10 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ทั้งสองบัญชีเป็นหุ่นเชิดในกลุ่ม Kwindow และพบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ Lino2018 (คุย+ · ป้ายระบุ · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก · บัญชีกลาง · ตรวจสอบผู้ใช้ (ปูม)) --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 18:15, 13 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

MuslimTruthForYou

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: ผู้ใช้รายที่สองเป็นผู้ดำเนินการกดส่งฉบับร่างที่ผู้ใช้รายแรกเป็นผู้เขียน นอกจากนี้ผู้ใช้ทั้งสองยังมีการตั้งชื่อไปในทำนองเดียวกัน ประกอบกับการที่ผู้ใช้รายแรกถูกห้ามมิให้แก้ไขบทความใน Namespace หลักเนื่องจากไม่ได้คุณภาพ จึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้รายแรกอาจเชิดผู้ใช้รายที่สองเป็น Sleeper เพื่อเลี่ยงการบล็อกได้ --Harley Hartwell (คุย) (for G(x)) 16:53, 13 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]
  กำลังทำ... --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 18:17, 13 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]
  ยืนยัน และพบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติม ได้แก่
--Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 18:50, 13 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]
  ความเห็น ควรแจ้งให้ผู้ใช้เลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่ง --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 23:17, 14 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

D^p8tttttt887^ggg123

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: การเขียน การแสดงพฤติกรรมคล้ายกับ Phanuruch8555

--Kaoavi (คาโอเอวีไอ) (คุย) 12:15, 18 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติม --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 16:16, 22 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Semanurak S8

สถานะ:     อนุมัติ

--Awmyoxre (Talk) 11:42, 16 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติม --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 16:33, 22 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

คุณทนายสุราษฎร์ธานี

สถานะ:     อนุมัติ

--Kaoavi (คาโอเอวีไอ) (คุย) 21:02, 18 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติม --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 16:44, 22 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

ไพร่า ไทย

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: อาจเป็นหุ่นเชิดของคุณอู๋ ผู้ใช้:อู๋ ศักดา เนื่องจากในหน้าผู้ใช้มีการคัดลอกบทความอื่นมาทั้งหมดแล้วเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วนเป็น "Blogger สร้าง โดย ไพร่า แลบ

ไพร่า ไทย หรือ อู๋แอคชั่น" ซึ่งคาดว่าอาจเป็นคนเดียวกับ ผู้ใช้:อู๋ ศักดา --Kaoavi (คาโอเอวีไอ) (คุย) 10:41, 24 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติม --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 23:34, 3 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Sod11211

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: มีพฤติกรรมเหมือนกับ ผู้ใช้:Sod1123

--Kaoavi (คาโอเอวีไอ) (คุย) 11:23, 29 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยืนยัน และยังพบบัญชี Somsong99 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) เพิ่มเติมด้วย --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 23:40, 3 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Katai.rabbit2

สถานะ:     อนุมัติ

--Awmyoxre (Talk) 16:07, 3 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน และพบบัญชีอื่น: Zegamese (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 23:47, 3 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

สุชานุช279

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: บัญชีว่ามีลักษณะการแก้ไขเช่นเดียวกันกับหุ่นเชิดของ Plug065

--Awmyoxre (Talk) 18:47, 21 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติม --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 00:03, 4 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

^-^nuruch^^?

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: การเขียน การแสดงพฤติกรรมคล้ายกับ Phanuruch8555 ใช้ชื่อว่า "nuruch" เหมือน Phanuruch8555 ด้วย

--Kaoavi (คาโอเอวีไอ) (คุย) 07:07, 23 เมษายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติม @Kaoavi: จากการตรวจสอบพบว่าการแก้ไขส่วนใหญ่ในช่วงไอพี 2001:FB1:154:0:0:0:0:0/46 มาจากผู้ก่อกวนรายดังกล่าว (แทบไม่มีผู้ใช้อื่นเลย) จึงสามารถขยายเวลาการบล็อกช่วงไอพีและเปลี่ยนการตั้งค่าให้ผู้ใช้ล็อกอินไม่สามารถแก้ไขจากช่วงไอพีนี้ได้โดยไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครับ --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 23:20, 3 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
ขอบคุณครับ -- Kaoavi (คาโอเอวีไอ) (คุย) 07:17, 4 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

พนรมร

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: อาจเป็นหุ่นเชิดของผู้ใช้ ph8555 สังเกตจากพฤติกรรม

--Kaoavi (คาโอเอวีไอ) (คุย) 15:22, 6 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน บัญชีข้างต้นทั้งหมด และพบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติม ได้แก่
--Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 15:17, 13 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Nenename55

สถานะ:     อนุมัติ

--Awmyoxre (Talk) 21:14, 5 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติม --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 15:29, 13 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

เเพมฮาน่า33982

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: บัญชีอีกครั้งว่ามีลักษณะการแก้ไขเช่นเดียวกันกับหุ่นเชิดของ Plug065

--Awmyoxre (Talk) 21:44, 9 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติม --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 15:39, 13 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Runtirut

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: ห้าบัญชีต้องสงสัยว่าอาจเป็นไปได้ว่ามีลักษณะการแก้ไขเช่นเดียวกันเป็นหุ่นเชิดของ Learning Ln

--Awmyoxre (Talk) 07:54, 14 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติม --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 18:41, 11 มิถุนายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

News gun shot dead

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: สังเกตจากพฤติกรรมคล้ายกับ ph8555

--Kaoavi (คาโอเอวีไอ) (คุย) 17:25, 16 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 18:54, 11 มิถุนายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Wangsaipoon5 / Dongcharoen

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: มีเหตุผลที่ขอตรวจสอบดังนี้
 1. ผู้ใช้ Wangsaipoon5 และSaklek2 บัญชีเป็นบุคคลเดียวกันกับ Wangsaipoon กับ Saklek
 2. ผู้ใช้ Dongcharoen Bangmoonnak Phothale และWatcharabaramee บัญชีส่วนเกี่ยวข้องมีการแก้ไขเหมือนลักษณะเดียวกัน ในบทความประเภทเดียวกัน

ทั้งหกบัญชีในกลุ่มเป็นหุ่นเชิดของ ธนภัทร สุดชีแสง

--Awmyoxre (Talk) 00:17, 18 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติม --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 19:30, 11 มิถุนายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

^ctn97w^

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: สังเกตจากพฤติกรรมคล้ายกับ Phanuruch8555

--Rin[คุย] 12:36, 21 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน และพบหุ่นเชิดเพิ่มเติม คือ Kaoav2 (คุย+ · ป้ายระบุ · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก · บัญชีกลาง · ตรวจสอบผู้ใช้ (ปูม)) --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 18:54, 11 มิถุนายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

หยก275

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: บัญชีอาจว่ามีลักษณะการแก้ไขเช่นเดียวกันกับหุ่นเชิดของ Plug065

--Awmyoxre (Talk) 17:04, 26 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติม --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 19:11, 18 มิถุนายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

อีชอกกะหรีหยางไชหีน

สถานะ:     อนุมัติ

--Kaoavi (คาโอเอวีไอ) (คุย) 20:39, 27 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

พบบัญชีอื่นเพิ่มเติม ได้แก่

--Awmyoxre (Talk) 13:44, 16 มิถุนายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน บัญชีทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกัน และไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติมครับ @Kaoavi: กรณีนี้สามารถบล็อกได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องขอตรวจสอบผู้ใช้ก่อน ตามเหตุผลที่คุณ Miwako Sato แจ้งไว้ และมีพฤติกรรมที่ชัดเจนมากพอจะสรุปได้ว่าเป็นหุ่นเชิดกลุ่มเดียวกันครับ --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 19:37, 18 มิถุนายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Dongcharoen

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: ชื่อล็อกอินทั้งสองตั้งชื่อตามชื่ออำเภอในจังหวัดพิจิตร และล็อกอินทั้งสองมีพฤติกรรมการแก้ไขที่ทำให้เสียระบบที่คล้ายคลึงกัน เช่น เปลี่ยนชื่อบทความกลับไปกลับมา

--Potapt (คุย) 19:56, 31 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ยังไม่พบหุ่นเชิดอื่นเพิ่มเติม --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 19:30, 11 มิถุนายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Jrn88888

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: บัญชีในรายชื่อเดียวกันและมีชื่อที่คล้ายกัน มีส่วนร่วมและมีการแก้ไขในกลุ่มบทความของ ไทยเจียระไน กรุ๊ป รวมถึงบทความที่ส่วนเกี่ยวข้องกันในลักษณะเดียวกันและร่วมกัน จึงเป็นไปได้ว่าอาจเป็นบัญชีหุ่นเชิดครับ ผมจึงขอแจ้งผู้ตรวจสอบผู้ใช้ในหน้านี้เพื่อตรวจสอบหุ่นเชิด

--Awmyoxre (Talk) 01:34, 28 พฤษภาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  กำลังทำ... --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 20:22, 18 มิถุนายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]
ในเชิงพฤติกรรมอาจเป็นไปได้ แต่เนื่องจากข้อมูลไอพีเก่าเกินไปจึงตรวจสอบไม่ได้ครับ ต้องขออภัยด้วยครับ --Timekeepertmk (คุย) 14:57, 2 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Getgot

สถานะ:     อนุมัติ

--Kaoavi (คาโอเอวีไอ) (คุย) 21:26, 13 มิถุนายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

พบบัญชีอื่นเพิ่มเติม ได้แก่
  ยืนยัน Getgot และ Fewwrt
Hera007 ไม่พบความสัมพันธ์เชิงเทคนิกที่ชัดเจน --Timekeepertmk (คุย) 14:35, 2 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Adisak69

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: สร้างบทความเรื่องเดียวกัน ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน พึงสังเกตว่ามีลักษณะการเขียนหรืออ้างอิงแบบเดียวกัน และคาดว่าอาจเชิดบัญชีอื่นไว้อีก

--ᴀɴᴅᴇʀsᴏɴ ✤ (คุย) 01:23, 29 มิถุนายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน Adisak69 และ Lamdeesi ส่วน Pibbgai ยังไม่เจอความเชื่อมโยงเชิงเทคนิกครับ --Timekeepertmk (คุย) 14:50, 2 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Patra Nongkawas

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: บัญชีว่ามีแก้ไขลักษณะเดียวกัน ในบทความประเภทเดียวกันเป็นหุ่นเชิดของ Learning Ln

--Awmyoxre (Talk) 14:21, 12 มิถุนายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ทั้งหมดครับ --Timekeepertmk (คุย) 15:08, 2 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

จอย233

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: บัญชีมาอีกครั้งว่ามีลักษณะการแก้ไขเช่นเดียวกันกับหุ่นเชิดของ Plug065

--Awmyoxre (Talk) 19:14, 03 กรกฎาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน --Timekeepertmk (คุย) 15:17, 2 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Kingdom Somsong Phoophom1

สถานะ:     อนุมัติ

--Kaoavi (คาโอเอวีไอ) (คุย) 21:35, 1 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน รวมถึง 88sod (คุย+ · ป้ายระบุ · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก · บัญชีกลาง · ตรวจสอบผู้ใช้ (ปูม)) และ Sod(SA) (คุย+ · ป้ายระบุ · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก · บัญชีกลาง · ตรวจสอบผู้ใช้ (ปูม)) --Timekeepertmk (คุย) 15:19, 2 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Sod(SA)

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: อาจเป็นหุ่นเชิดของ Somsong phoophom(SA) ดูจากพฤติกรรม

--อ่านก่อนตั่งชื่อ (คุย) 17:53, 12 กรกฎาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

ทั้ง 2 บัญชี ถูกบล็อกทั่วโลกแล้วครับ --Timekeepertmk (คุย) 15:23, 2 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

อ่านก่อนตั่งชื่อ

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: เป็นหุ่นเชิดของ ph8555

--Kaoavi (คาโอเอวีไอ) (คุย) 21:24, 19 กรกฎาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ทั้ง 2 ชื่อครับ
  เป็นไปได้ Anti harassment --Timekeepertmk (คุย) 20:44, 2 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

อ่านก่อนตั่งชื่อ

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: ลักษณะการแก้ไขแบบ trivial โดยการใส่ลิงก์หรือเปลี่ยนแปลงข้อความที่ไม่มีความจำเป็น มีลักษณะใกล้เคียงกับ P8555 (อนึ่ง แม้ผู้ใช้จะปฏิบัติตัวแบบ Good Hand ในบัญชีนี้ก็ตาม แต่ผู้ใช้มีประวัติไม่ทำความเข้าใจหรือสำนึกกับการกระทำของตนเอง แม้ผู้ดูแลจะได้เคยพิจารณาให้ Standard Offer แต่ผู้ใช้ก็ไม่สนใจและยังคงเชิดหุ่นรายอื่นอยู่ จึงถือเป็นการใช้หุ่นเชิดโดยมิชอบ)

--Harley Hartwell (คุย) (for G(x)) 23:52, 13 กรกฎาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  สำเร็จ ดำเนินการตรวจแล้ว รายละเอียดอยู่ด้านล่างที่เป็นคำขอของคุณ Kaoavi ครับ --Timekeepertmk (คุย) 20:45, 2 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

อีตอแหลหยางไชหีนหน้าด้าน

สถานะ:     อนุมัติ

--Kaoavi (คาโอเอวีไอ) (คุย) 20:59, 16 กรกฎาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน โดยคุณ Sry85 ได้บล็อกไม่มีกำหนดแล้วครับ --Timekeepertmk (คุย) 17:07, 4 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Fangjoker00

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: แก้ไขลักษณะเดียวกัน ในบทความประเภทเดียวกัน และใช้สลับบัญชีผู้ใช้ในการพิมพ์แก้ไขบทความ ทั้ง Yosora03 และ Fangjoker00 และเป็นคนเเดียวกับ Horobi3 และ Ankhjoker

--McVega (คุย) 21:13, 9 กรกฎาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ทั้งหมด --Timekeepertmk (คุย) 22:47, 17 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Heyhalo

สถานะ:     อนุมัติ

--Kaoavi (คาโอเอวีไอ) (คุย) 21:51, 14 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน --Timekeepertmk (คุย) 23:07, 17 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Sushar Manaying

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: บัญชีมาอีกครั้งอาจว่ามีแก้ไขลักษณะเดียวกัน ในบทความประเภทเดียวกันเป็นหุ่นเชิดของ Learning Ln

--Awmyoxre (Talk) 15:19, 08 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ทั้งหมดครับ --Timekeepertmk (คุย) 23:30, 17 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Ramida Jiranorraphat

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: บัญชีมาอีกครั้งแจ้งหุ่นเชิดที่สาม บัญชีอาจว่ามีแก้ไขลักษณะเดียวกัน ในบทความประเภทเดียวกันเป็นหุ่นเชิดของ Learning Ln

--Awmyoxre (Talk) 17:18, 25 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน ทั้งสามชื่อ โดยคุณ Sry85 ได้บล็อกไม่มีกำหนดแล้วครับ --Siam2019 (คุย) 17:11, 26 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Thanaaaaaa

สถานะ:     อนุมัติ

--Awmyoxre (Talk) 18:21, 4 กรกฎาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน Thanaaaaaa กับ Nakorn Sawan
  เป็นไปได้ Tabkho
ส่วน Noppadon Ratchapan และ Myshop4417 ไม่พบความสัมพันธ์เชิงเทคนิคครับ --Siam2019 (คุย) 00:49, 29 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

ผู้ใช้:Hopefully9995

สถานะ:     อนุมัติ

--Chainwit. [   พูดคุย ] 00:15, 6 กันยายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน --Siam2019 (คุย) 07:50, 13 กันยายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Panward Hemmanee

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: บัญชีมาอีกครั้งแจ้งหุ่นเชิดที่สี่ บัญชีอาจว่ามีแก้ไขลักษณะเดียวกัน ในบทความประเภทเดียวกันเป็นหุ่นเชิดของ Learning Ln

--Awmyoxre (Talk) 14:05, 6 กันยายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน Raknapak Wongtanatat, Wanpiya Oamsinnoppakul และ Boonsita Inthaphat เป็นหุ่นเชิดของผู้ใช้เดียวกัน แต่ทั้งสามบัญชีเพียง   คล้ายกัน กับ Panward Hemmanee
ส่วน Panward Hemmanee พบมีบัญชีหุ่นเชิดคือ Pimprapa Tangprabhaporn (คุย+ · ป้ายระบุ · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก · บัญชีกลาง · ตรวจสอบผู้ใช้ (ปูม))
ซึ่งทุกรายชื่อที่กล่าวมาถูกบล็อกไม่มีกำหนดแล้วครับ (โดยคุณ Sry85 และคุณ Chainwit.) --Siam2019 (คุย) 07:50, 13 กันยายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

ทับทิมบุ๋งกี้

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: บัญชีนี้สงสัยว่ามีลักษณะการแก้ไขเช่นเดียวกันเป็นหุ่นเชิดของ Plug065

--Awmyoxre (Talk) 14:26, 13 กันยายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  เป็นไปได้ ระหว่างบัญชี ทับทิมบุ๋งกี้ และบัญชี จอย233 ซึ่งเป็นหุ่นเชิดของ Plug065 (โดยบัญชีหุ่นเชิดอื่นข้อมูลเก่าเกินไปไม่สามารถตรวจเทียบได้ครับ) --Siam2019 (คุย) 20:00, 15 กันยายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Zora001412

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: แก้ไขลักษณะเดียวกัน ในบทความประเภทเดียวกัน โดยใช้สลับบัญชีผู้ใช้ในการพิมพ์แก้ไขบทความ ทั้ง Zora001412 และ R1ku1412 รวมถึงเป็นคนเเดียวกับ Ankhjoker และผู้ใช้หุ่นเชิดตัวอื่นๆ ที่ถูกแบนไปก่อนหน้านี่

--McVega (คุย) 17:18, 10 กันยายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ไม่เกี่ยวข้อง ไม่พบความสัมพันธ์เชิงเทคนิคระหว่างสองบัญชีครับ --Siam2019 (คุย) 09:55, 14 กันยายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]
  ยืนยัน แก้ไขผลการตรวจสอบครับ จากการตรวจซ้ำพบว่าบัญชี Zora001412 เป็นหุ่นเชิดของบัญชี Yosora03 ส่วนบัญชี R1ku1412 เป็นหุ่นเชิดของบัญชี Fangjoker00
โดยบัญชี Yosora03 และ Fangjoker00 ได้รับการยืนยันว่าเป็นหุ่นเชิดโดยผู้ตรวจสอบผู้ใช้เมื่อ 17 สิงหาคม 2566 ครับ
- @Vega-ZERO: ขออภัยในความผิดพลาดครับ --Siam2019 (คุย) 09:45, 18 กันยายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Hana Lewis

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: บัญชีมาอีกครั้งแจ้งหุ่นเชิดที่ 5 บัญชีชื่อผู้ใช้ที่ส่อว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีแก้ไขลักษณะเดียวกัน ในบทความประเภทเดียวกันเป็นหุ่นเชิดของ Learning Ln

--Awmyoxre (Talk) 07:37, 17 กันยายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน โดยทั้งสองบัญชีถูกบล็อกไม่มีกำหนด โดยคุณ Chainwit. และคุณ Kaoavi แล้วครับ --Siam2019 (คุย) 11:00, 19 กันยายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Zuvapit Traipornworakit

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: บัญชีชื่อผู้ใช้ที่ส่อว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีแก้ไขลักษณะเดียวกัน ในบทความประเภทเดียวกันเป็นหุ่นเชิดของ Learning Ln

--Awmyoxre (Talk) 15:34, 2 ตุลาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน โดยทั้งสี่บัญชีถูกบล็อกไม่มีกำหนด โดยคุณ Sry85 แล้วครับ --Siam2019 (คุย) 14:00, 3 ตุลาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Yumiena

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: ผู้ใช้ทั้งสองมีการแก้ไขในหน้า บันทึกแวมไพร์วานิทัส เหมือนกัน และพยายามใช้ลิงก์ที่เป็น URL Shortener เพื่อใส่ลิงก์ที่อ้างว่าไม่สามารถใส่ได้ ครั้นเมื่อถูกผู้ดูแลจากส่วนกลางเข้ามาตักเตือน กลับพยายามแจ้งให้บล็อกผู้ดูแลโดยไม่พยายามทำความเข้าใจถึงปัญหาของตน อาจเข้าข่ายการแก้ไขที่ทำให้เสียระบบ (ทั้งนี้ ผู้ใช้นี้เคยอ้างว่าได้เคยกระทำการทำนองเดียวกันมาก่อน และในหน้าบทความดังกล่าวก็มีบัญชีที่คาดว่าจะใช้เพื่อแก้ไขในหน้าดังกล่าวเท่านั้นอยู่หลายบัญชี แต่เนื่องจากข้อมูลน่าจะเก่าเกินไปจึงไม่ได้ระบุชื่อผู้ใช้ในกลุ่มดังกล่าวเพื่อขอตรวจครั้งนี้) --Harley Hartwell (คุย) (for G(x)) 15:48, 10 มิถุนายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]
ขอยกเลิกการแจ้งตรวจสอบ เนื่องจากไม่พบว่าผู้ใช้ทั้งสองมีความเคลื่อนไหวหรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเสียระบบแล้วนับตั้งแต่วันขอตรวจสอบ --Harley Hartwell (คุย) (for G(x)) 23:45, 13 กรกฎาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
  ไม่สำเร็จ ผู้ยื่นขอยกเลิกคำขอ --Timekeepertmk (คุย) 14:25, 2 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

S33d1412

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: มีพฤติกรรมและชื่อเหมือน ทั้งการแก้ไขลักษณะเดียวกัน ในบทความประเภทเดียวกัน โดยใช้สลับบัญชีผู้ใช้ในการพิมพ์แก้ไขบทความ รวมถึงเป็นคนเดียวกับ Ankhjoker และ Zora001412, R1ku1412 ที่ถูกแบนไปก่อนหน้านี้

--McVega (คุย) 01:45, 2 ตุลาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

  ยืนยัน บัญชีผู้ใช้ Metsubo1412 เป็นหุ่นเชิดของบัญชีผู้ใช้ R1ku1412
  คล้ายกัน ระหว่างบัญชีผู้ใช้ S33d1412 กับบัญชีผู้ใช้ Zora001412
โดยที่ไม่พบความสัมพันธ์เชิงเทคนิคระหว่างบัญชีผู้ใช้ S33d1412 และบัญชีผู้ใช้ Metsubo1412 แต่มีการยืนยันการเป็นหุ่นเชิดระหว่างบัญชี R1ku1412 กับบัญชี Zora001412 ก่อนแล้วโดยผู้ตรวจสอบผู้ใช้เมื่อ 18 กันยายน 2566 ครับ

  ข้อเสนอถึงผู้ดูแลระบบ พิจารณาบล็อกบัญชีผู้ใช้ Metsubo1412 ส่วนบัญชีผู้ใช้ S33d1412 รบกวนตักเตือนให้ใช้บัญชีเดียวในการแก้ไข (ที่ไม่ทำให้เสียระบบ) ครับ --Siam2019 (คุย) 13:45, 7 ตุลาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

ขอบคุณที่ตรวจสอบให้นะครับ แต่ว่าเรื่องความเกี่ยวโยงกับผู้ใช้ Ankhjoker ยืนยันได้ว่าเป็นคนเดียวกันครับตั้งแต่รูปแบบการเขียนบทความและสำนวนการเขียนที่รู้เรื่องแต่เรียบเรียงไม่ถูกต้อง สังเกตุตั้งแต่ชื่อผู้ใช้หุ่นเชิดอื่นๆ ตั้งแต่ Yosora03, Fangjoker00, Horobi3, Cross00, Exaid03, Axel003, Ankhjoker, Ankhjoker0, Ankhjoker000, AnkhjokerZ สำนวนการเขียนเหมือนกัน ผมเคยเตือนไปแล้วใน คุยกับผู้ใช้:Ankhjoker000#ว่าด้วยเรื่องบทความ แต่กลับไม่ฟังเลย ยังไงแล้วช่วยจัดการเรื่องพวกนี้ให้ได้นะครับ McVega (คุย) 19:17, 7 ตุลาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Hopefully999

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่ขอตรวจสอบ: มีพฤติกรรมสร้างฉบับร่างคุณภาพต่ำโดยใช้เครื่องมือแปลภาษา โดยเป็นน่าสังเกตว่าผู้ใช้ที่ 1 และ 2 มีชื่อบัญชีที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในเซิร์ฟเวอร์ ชุมชนวิกิมีเดียภาษาไทย บนโปรแกรมดิสคอร์ด ปรากฏว่ามีสมาชิกที่ยังไม่ยืนยันตัวตนท่านหนึ่ง ส่งคำถามทักท้วงการพิจารณาฉบับร่าง (ที่คาดว่า) ตนเป็นผู้สร้างเป็นประจำ โดยในสองครั้งแรกพบว่าเป็นฉบับร่างที่ Hopefully999 เป็นผู้สร้าง (ลิงก์ 1 และ ลิงก์ 2) แต่ในครั้งล่าสุด กลับพบว่าเป็นฉบับร่างที่ 嵯峨モトくん เป็นผู้สร้าง (ลิงก์ 3) จึงถือเป็นเหตุอันควรสงสัยได้ว่าบัญชีทั้ง 3 อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกัน และเป็นการสร้างบัญชีใหม่เพื่อหลบเลี่ยงการบล็อกครับ

--ชาวไทย (คุย) 18:47, 8 ตุลาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

ขอเพิ่มบัญชีต่อไปนี้ด้วยครับ เนื่องจากพิจารณาจากพฤติกรรมและประวัติการแก้ไข คาดว่าน่าจะเป็นผู้ใช้รายเดียวกัน --Harley Hartwell (คุย) (for G(x)) 19:16, 8 ตุลาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]