วิกิพีเดีย:แจ้งตรวจสอบหุ่นเชิด/กรุ 1

พ.ศ. 2554

ผู้เชิดหุ่น
Rustybrock51 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Rustybrock52 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Rustybrock53 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Rustybrock54 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
 • ชื่อผู้ใช้คล้ายกัน โฆษณาสินเชื่อรถยนต์
 • ตรวจสอบจากเครื่องมือตรวจสอบผู้ใช้แล้ว
ข้อปฏิเสธ
--

ผู้เชิดหุ่น
Mattelnoir (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Sttmatticlescool (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน

สร้างบทความโรงเรียนที่ไม่มีอยู่จริง แชร์ภาพรูปเดียวกันกับโรงเรียนอื่นแล้วอุปโลกน์ว่าเป็นของโรงเรียนนั้น

ข้อปฏิเสธ
--

ผู้เชิดหุ่น
Aminoacidpures (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
Aminoacidpure (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน

ชื่อผู้ใช้เหมือนกัน แต่ตัดแค่ตัว s และสมัครบัญชีในเวลาใกล้เคียงกัน (02:21 และ 02.23)

ข้อปฏิเสธ
--

ผู้เชิดหุ่น
Admins (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Dabhan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Pration (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Perstion (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. Redsreab (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 5. Promote (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 6. Ploadsrotion (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 7. Prowsown (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 8. Worner sharpen (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 9. Delicious (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 10. Treabshows‎ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 11. Grousemotion standard (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
 • [1] (ยืนยันข้อ 1-4) ส่วน Promote เข้าร่วมแก้ไขบทความเดียวกัน พฤติกรรมคือแอบอ้างเป็นผู้ดูแล ชอบแก้ไขไร้สาระในแม่แบบต่าง ๆ และชอบแก้ไขบทความสถานีโทรทัศน์ โดยส่วนมากการแก้ไขมักเป็นการแก้ไขเล็กน้อย
 • ใช้หน้าผู้ใช้เดียวกันโดยคัดลอกมาจากผู้ใช้บัญชีเก่า ๆ และ Treabshows‎ เจ้าตัวก็ยืนยันเองว่าเป็นหุ่นเชิด
ข้อปฏิเสธ
--

ผู้เชิดหุ่น
Nernth Thasanaphong (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. เนิน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
เจ้าตัวบอกไว้ในหน้า ผู้ใช้:เนิน เอง และมีพฤติกรรมโฆษณาตัวเองชนิดละเอียดยิบ (ถึงขนาดบ่งเลขประชาชน, วันก่งวันเกิด, ที่อยู่ ฯลฯ ไว้พร้อม)
ข้อปฏิเสธ
--

ผู้เชิดหุ่น
Kilala princess (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. I'm Sone (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Jessica 9 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
Kilala princess บอกเองไว้ในหน้าพูดคุยของ Aristitleism หลังจากที่ Aristitleism แจ้งเตือนเรื่องการก่อกวนในวิกิพีเดีย และขึ้นเขาไว้ในบัญชีผู้ก่อกวน Kilala princess ก็หันมาก่อกวน Aristitleism แทน และเปลี่ยนไปใช้ I'm Sone แทน นอกจากนี้ ผู้ใช้ทั้งสอง คือ Kilala princess และ I'm Sone มีวัตถุประสงค์เข้ามาโฆษณาวงเกิลส์เจเนอเรชัน พยายามแทรกลิงก์ไว้ทั้งหน้าผู้ใช้ตนเองและที่อื่น ๆ
ข้อปฏิเสธ
--

ผู้เชิดหุ่น
Loopsop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Goalskd (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Pushddum (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Octahedron82 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. Hencechakam (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
พยายามแทรกภาพเดิมเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ ซึ่งได้อัปโหลดไว้ที่คอมมอนส์ แทนที่ภาพศิลปะที่มีอยู่ (ปัจจุบันถือว่าไม่เป็นไปตามนโยบายการใช้ภาพ) แม้ว่าจะได้ตักเตือนแล้ว นอกจากนี้ ผู้ใช้นี้อาจไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
ข้อปฏิเสธ
-

ผู้เชิดหุ่น
Lubleaa (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Khelang (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Kosai (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
พูดคุย:จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อปฏิเสธ
-

พ.ศ. 2553


ผู้เชิดหุ่น
Stang2000 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. N10 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
เจ้าตัวบอกเอง (ป.ล. ตัวผู้เชิดหุ่นไม่ใช้แล้วนะเออ)
ข้อปฏิเสธ
-
จุดประสงค์
แก้ไขบทความ

ผู้เชิดหุ่น
Encyclopedist (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Mr.Encyclopedist (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ชื่อผู้ใช้คล้ายๆ กัน และสมัครเข้ามาในเวลาใกล้เคียงกัน (ผู้เชิดหุ่นสมัครเมื่อ 2 ม.ค. 2553 หุ่นเชิดสมัครเมื่อ 3 ม.ค. 2553)
ข้อปฏิเสธ
-
ข้อสรุป
จาก m:Steward_requests/Checkuser#Mr.Encyclopedist@th.wiki ได้รับการยืนยันจาก Steward ที่เมต้าวิกิว่า ผู้ใช้ทั้ง 2 ใช้ไอพีเดียวกันในการแก้ไข จึงสรุปว่าผู้ใช้ทั้ง 2 เป็นผู้ใช้คนเดียวกัน

ผู้เชิดหุ่น
เด็กชายธนภัทร บัวเบา (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. ธนภัทร บัวเบา (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ชื่อผู้ใช้เหมือนกัน เพียงแต่ตัดคำว่า"เด็กชาย"ออก
ข้อปฏิเสธ
-

ผู้เชิดหุ่น
Kate tolek (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Keat.24 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
มีการตั้งชื่อนำหน้าคล้ายๆกัน และพฤติกรรมที่เหมือนกัน
ข้อปฏิเสธ
จากประวัติการแก้ไข ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน จึงยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด--octahedron80 11:14, 1 พฤศจิกายน 2553 (ICT)

ผู้เชิดหุ่น
TheBuntoMaka (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. TheBuntoMaka3 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. TheBuntoMaka4 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ใช้ชื่อเหมือนกัน และในหน้าผู้ใช้ของหุ่นเชิดทั้งสองมีความคล้ายกันมาก
ข้อปฏิเสธ
-

ผู้เชิดหุ่น
Chaiyokub (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Memail555 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Finna (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Winterrus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
จากไร้สาระนุกรม; Winterrus ถูกสร้างขึ้นหลังจากการเสนอชื่อเป็นผู้ดูแลของ Finna ในเวลาไม่นาน แล้วโหวตสนับสนุนตัวเอง เข้าข่ายหุ่นเชิด
ข้อปฏิเสธ
-


พ.ศ. 2552


ผู้เชิดหุ่น
Rith.conan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Wachirathamsathit lib (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ก่อกวนหน้าผู้ใช้ Sry85
จุดประสงค์
ใช้ก่อกวนผู้ใช้อื่น

ผู้เชิดหุ่น
นายทองดี สาลีมา ( ต้อม ) (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. ทองดี สาลีมา (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. นายทองดี สาลีมา (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Thongdeethailand (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. Thongdee (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 5. Tomlopburi (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ตั้งชื่อล็อกอินคล้ายกัน ดูประวัติในหน้า ผู้ใช้:นายทองดี สาลีมา ( ต้อม ) นอกจากนั้นประวัติการแก้ไขของบุคคลนี้มีแต่การก่อกวน ดูที่ รายชื่อการก่อกวน
ข้อปฏิเสธ
-

ผู้เชิดหุ่น
Tenbuhoring 52410043 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Tenbuhoring 52410055 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Hades 52410043 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Hades 52410055 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. Hades 52410221 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ตั้งชื่อคล้ายกัน และสร้างในเวลาไม่ห่างกันนัก คือ คนแรกสร้างในเวลา 20:59 ส่วนผู้ต้องสงสัยว่าเป็นหุ่นเชิดถูกสร้างในเวลา 21:07
ข้อปฏิเสธ
ในช่วงนี้มีการสร้างชื่อผู้ใช้ในลักษณะที่มีตัวเลขมากๆ คล้ายรหัสนักศึกษา (อาจถูกอาจารย์สั่งให้ใช้วิกิพีเดีย) และชื่อเหล่านี้ใช้คนละรหัสกัน (อาจเป็นนักศึกษาคนละคนในกลุ่มเดียวกัน)

ผู้เชิดหุ่น
52410308buu (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. 52410051buu (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ตั้งชื่อคล้ายกัน โดยใช้เลข 52410 เหมือนกัน และสร้างในเวลาไล่เลี่ยกัน คือบัญชีแรกสร้างเมื่อ 11:29 ส่วนบัญชีที่สองสร้างขึ้นเมื่อ 11:36
ข้อปฏิเสธ
มีลักษณะเหมือนกันกับกรณีก่อนหน้านี้ คือเป็นรหัสนักศึกษา รหัสที่นำหน้าเหมือนกัน แต่ลงท้ายไม่เหมือนกัน หมายความว่าเป็นรหัสของคนละบุคคลกัน ที่เรียนคณะเดียวกัน และเข้าเรียนปีแรกในปีเดียวกัน (52)

ผู้เชิดหุ่น
Bambifan101 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Bambi the Unicorn (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Boatshops (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Teletubbiesfan2012 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. โอ่ง (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 5. Teletubbies2013 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ข้อปฏิเสธ
--

ผู้เชิดหุ่น
Wikinger (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. ريال (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2.  (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
แก้ไขบทความเกี่ยวกับอักษรกรีกโดยพยายามเพิ่มเติมข้อมูลที่ผิดๆ ดูเพิ่มที่ en:Wikipedia:Long-term abuse/Wikinger
ข้อปฏิเสธ
-

พ.ศ. 2551


ผู้เชิดหุ่น
Donuttowanoon (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Towanoon (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Donuttowanoon2 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Donuttowanoon3 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. Hi5dn (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 5. Laouncyclopedia (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 6. Atininda (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ทำหน้าเปลี่ยนทางจาก ผู้ใช้:Towanoon ไปยัง ผู้ใช้:Donuttowanoon ดูประวัติ
ข้อปฏิเสธ
-

ผู้เชิดหุ่น
NBALIVE2551 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
PAD (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ลงชื่อในหน้าพูดคุย [2] โดยใช้ชื่อ NBALIVE2551 แต่ account ที่ลงไปคือ PAD
ข้อปฏิเสธ
-

ผู้เชิดหุ่น
Mattress (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
Mattess (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
มีชื่อคล้ายๆ กัน
ข้อปฏิเสธ
-

ผู้เชิดหุ่น
Momae1993 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
Nawapon1993 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
สมัครในเวลาใกล้เคียงกัน แล้วโหวตคะแนนให้กับการเสนอบทความคุณภาพที่ตัวเองเสนอ ดูได้ใน วิกิพีเดีย:เสนอบทความคุณภาพ/พริกไทย (วงดนตรี) นอกจากนั้นชื่อมีส่วนที่คล้ายกัน
ข้อปฏิเสธ
เราจะไปรู้ได้ไงว่าเขาเป็นใคร ก็ไม่ได้รู้จักกันนี่

ผู้เชิดหุ่น
ยังไม่ทราบ (รอข้อมูล)
หุ่นเชิด
Deathlys (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ลงชื่อเสนอใน วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/แฮร์รี่ พอตเตอร์ ในเวลาใกล้เคียงกัน
ข้อปฏิเสธ
มีคนที่ชื่นชอบแฮร์รี่ พอตเตอร์อยู่เป็นจำนวนมากพอสมควร จึงเป็นไปได้ที่จะมีคนที่คิดเหมือนกัน (ร่วมโหวตเพียงเพราะเห็นเป็นเรื่องแฮร์รี่ หรือมีการนัดแนะกันมาก่อน)

ผู้เชิดหุ่น
每日飞龙 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
大西洋鲑 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ล็อกอินในชื่อที่สอง แต่กลับลงลายเซ็นด้วยชื่อแรก [3] [4]
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
Brandy Frisky (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Donuttuwanoon (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
บอกเอง ยังจะเอาหลักฐานอีกเหรอครับ ๕๕๕๕
จุดประสงค์
อยากรู้ว่า เวลาผู้ใช้โดนบล็อกจะเห็นเป็นยังไง (กะว่าต้องโดนอยู่แล้วหล่ะ แต่นึกไม่ถึงว่าจะพาลซวยมาถึงบัญชีหลักด้วย แต่ก็ดี ทำให้เข้าใจระบบงานมากขึ้น) + ได้ไอเดียมาจากการประกาศหาผู้ดูแลเพิ่ม ขอโทษครับสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
ไร้สาระนุกรม:บล็อกผู้ใช้

ผู้เชิดหุ่น
Realtoday (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) แจ้งเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น Teeneemanun (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Thaimanun (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Tammmanun (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ผู้ใช้:Thaimanun ผู้ใช้:Tammmanun ผู้ใช้:Teeneemanun
จุดประสงค์
มีแนวโน้ม สร้างบัญชีรายชื่อเพิ่มเล่น ๆ อีก อีกทั้งชื่อผู้ใช้ทั้ง 3 ชื่อยังคล้ายกันอีกด้วย (โดยมีคำว่า manun ต่อท้ายทุกชื่อ)

พ.ศ. 2550


ผู้เชิดหุ่น
Thanyakij (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
Aiqcuea (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ชื่อผู้ใช้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน และเขียนต่อกับหุ่นเชิดได้อย่างราบรื่นผิดสังเกต
ข้อปฏิเสธ
ชื่อ user ใน thaiware เป็นคนละ user --> Thanyakij หรือ Dj'Aqua (id:18716) aIqCuEa (id:40220)

ผู้เชิดหุ่น
Aqua (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
Mymy (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
มีลิงก์เข้าไปที่หน้าของหุ่นเชิด
ข้อปฏิเสธ
-


พ.ศ. 2549


ผู้เชิดหุ่น
ไม่ทราบ
หุ่นเชิด
 1. Laudrup (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Little little (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Mrt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. Suk sem (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
เข้ามาในวิกิพีเดียและร่วมโหวตบทความคัดสรร และโหวตให้บทความวันเข้าพรรษา เดวิด ลิฟวิงสโตนและงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ ในเวลาใกล้เคียงกัน
ข้อปฏิเสธ
-