วิกิพีเดีย:แจ้งตรวจสอบหุ่นเชิด/กรุ 2

พ.ศ. 2561

ผู้เชิดหุ่น
Learning Ln (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Single Sg (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Actor At (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Actress Act (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. Smartphone SP (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 5. Bike BK (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 6. Motorcycle MC (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 7. Bus BS (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 8. Omnibus OB (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 9. Multibus MB (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 10. Motorbus MT (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 11. Autobus AT (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 12. Vehicle VH (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 13. Train TN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 14. Tram TM (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 15. Skytrain ST (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 16. Rickshaw RS (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 17. Boat BT (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 18. Sailboat SB (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 19. Junk JK (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 20. Submarine SR (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 21. Calendar CLD (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 22. Car CR (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 23. Aircraft AC (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 24. Rocket RK (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 25. Airplane AP (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 26. Helicopter HC (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 27. Balloon BL (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 28. Auto Rickshaw AS (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 29. Army AM (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 30. Navy NV (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 31. Air Force AF (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 32. Police PL (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 33. Soldier SD (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 34. Internet ITN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 35. 223.206.247.176 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
มีการแก้ไขโดยการใส่ข้อความด้วย {{*}} (* คือป้ายโครงการวิกิหรือตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้ใช้) ในบทความหลายหน้า โดยมักใส่ในหน้าผู้ใช้และกระบะทรายของตนเองก่อนจะลามไปหน้าบทความอื่น (โดยส่วนมากเป็นหน้าพูดคุย) บางบัญชีมีการแก้ไขเนื้อหาบทความไปในทางเท็จ และทุกบัญชีจะมีการตั้งชื่อตามคำนามหรือวัตถุ (มักเป็นยานพาหนะ) และตามด้วยตัวอักษรในชื่อแรก --Geonuch (คุย) 19:17, 11 ธันวาคม 2561 (ICT)
ขณะนี้รอการตรวจสอบผู้ใช้ผ่าน m:Steward requests/Checkuser#Learning Ln@th.wikipedia --Geonuch (คุย) 12:59, 13 ธันวาคม 2561 (ICT)

ผู้เชิดหุ่น
VnidDddng (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. VnidDddng9157 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. VnidDddng3465 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. RomnMrieMegn25555555555456415613 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. Ddvrinddumron.29905854654 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 5. VnidDddngDj.JulietCicrndlender6877845 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 6. VnidDddng4337 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)

(อาจมีมากกว่านี้)

หลักฐาน
ชื่อผู้ใช้คล้ายกัน (ตัวอักษรอยู่ช่วงแรกๆ ตัวเลขอยู่ช่วงท้ายๆ) และมีพฤติกรรมก่อกวนหน้าศิลปินเกาหลีหลายบทความ โดยเฉพาะ อี จุน-กี --Ken-Z! | Talk I hate Grean & Vandalism on Wikipedia ! 22:52, 7 ตุลาคม 2561 (ICT)

ผู้เชิดหุ่น
2A03:2880:11FF:3:0:0:FACE:B00C (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. 2A03:2880:11FF:7:0:0:FACE:B00C (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. 2403:6200:8830:63CE:2808:B583:607:1647 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. 2001:44C8:4251:1479:1:2:4D7F:56FB (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. 2001:44C8:42D2:4455:1:1:9D28:AB37 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 5. 2001:44c8:4251:1479:1:2:4d7f:56fb (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 6. 2403:6200:88A2:8911:2DD7:C686:869C:F777 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 7. 2001:44C8:4480:A08B:D828:7015:A8E2:FE61 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 8. 2403:6200:8814:B3DC:AC63:69DB:800E:52F4 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 9. 2405:9800:B530:21EA:3DE4:F4C8:F8D2:10F2 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 10. 2403:6200:8850:BC8C:547D:95E4:B8:353A (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 11. 2403:6200:88A2:8911:354B:5E5B:2574:4ABD (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 12. 2001:44C8:42CA:D9A7:1:2:9B25:F3E0 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 13. 2403:6200:8830:e939:dd83:16c2:3946:514d (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 14. 2403:6200:8830:E939:DD83:16C2:3946:514D (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 15. 2001:44C8:4500:3C1A:1:0:BAAA:6BB6 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 16. 2001:44c8:4122:9192:c97e:aa01:9046:f5e2 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 17. 2001:44C8:4361:57B5:893A:4BDF:E6FF:85A5 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 18. 2001:44C8:4186:68D9:1:2:23E0:B90 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)

ฯลฯ

หลักฐาน
ก่อกวนหน้าต่างๆ หลายหน้า เช่น โก๊ะตี๋ อารามบอย สมชาย เข็มกลัด ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม หลายต่อหลายครั้งในเวลาใกล้เคียงกัน และสร้างหน้าว่าง โดยการใช้งานครั้งแรกบางuser จะแก้ไขบทความให้ถูกต้องก่อน แล้วทิ้งไว้หลายเดือนค่อยมาก่อกวน ลักษณะจะคล้ายผู้ใช้ 223.24.XXX.XX หรือ 27.55.XXX.XX หรือ 27.145.XXX.XX คือ ผู้ใช้ที่ก่อกวนในช่วงชื่อผู้ใช้ดังกล่าวและผู้ใช้นี้เป็นคนเดียวกัน ลักษณะการก่อกวนคือแก้ไขเนื้อหา ตามบทความต่าง ๆ ให้ผิด บางชื่อผู้ใช้ระยะแรกจะแก้ไขบทความถูกต้อง หลังจากนั้นหลายเดือนถึงเข้ามาก่อกวนบทความ โดยแต่ละวันจะก่อกวนเกือบ 10 ชั่วโมงโดยuserก่อกวนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ Oohlanla (คุย) 06:53, 6 กันยายน 2561 (ICT) ยกเว้น 2403:6200:8863:2C0C:B438:B512:2720:14C2 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) ได้ออกมาระบุว่า ไม่ใช่หุ่นเชิดแต่ประการใด Oohlanla (คุย) 06:56, 13 กันยายน 2561 (ICT)

ผู้เชิดหุ่น
27.55.204.35 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) (สงสัยน่าจะมีมากกว่านี้)
หุ่นเชิด
ได้รวมไว้อยู่หน้า วิกิพีเดีย:การก่อกวนต่อเนื่องยาวนาน/ไอพี 27.55.204.35
หลักฐาน
ก่อกวนหน้าต่างๆ หลายหน้า เช่น ปั่นป่วนบทความ พ.ศ. 2561 การฆ่าคน ความตาย 113 คณิตศาสตร์ ลิลิต‎ พ.ศ. 421 ฟาโรห์ติยิว รัฐมนตรีเพื่อความเหงา‎ พ.ศ. 656 ‎ และศาลอาญา (ประเทศไทย)‎ พฤษภาคม 800 10 พฤษภาคม ‎ 30 กรกฎาคม ‎ กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย) การเลือกตั้งทางอ้อม กฎอัยการศึก‎ วรรณศรี ศรีวรรณ หลายต่อหลายครั้งในเวลาใกล้เคียงกัน และก่อกวนหน้าผู้ใช้หลายท่านด้วย Oohlanla (คุย) 02:42, 6 กันยายน 2561 (ICT)

พ.ศ. 2560

ผู้เชิดหุ่น
Zegame (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) (สงสัยน่าจะมีมากกว่านี้)
หุ่นเชิด
 1. Zegame1 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Kheamjid.s (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Kheamjid.s1 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. Keammik1 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
มักสแปมบทความเกี่ยวกับบริษัทผลิตละคร หรือละคร หรือดาราหลายๆ บทความในเวลาใกล้ๆ กัน และเนื้อหาที่สแปมมักเหมือนกันทุกหน้า --Ken-Z! | Talk I hate Grean & Vandalism on Wikipedia ! 12:36, 22 สิงหาคม 2560 (ICT)

ผู้เชิดหุ่น
สุขพินทุ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. นายวิกอิ ช่วยติดป้าย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. นายวิกอิ ข่าวกลุ่มทะเลแปซิฟิก (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. นายวิกอิ ช่วยรวบรวมสิ่งพิมพ์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. นายวิกอิ ช่วยกรมการปกครอง (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 5. นายวิกอิ ช่วยแก้ไขคำผิด (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 6. นายวิกอิ ช่วยแก้ไขฅำผิด (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 7. นายวิกอิ เมทา.. (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 8. วิกอิ กรมเขา (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 9. วิกอิ พระหิรัญญ์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 10. วิกอิ พัฒนไท (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 11. วิกอิ อุสภราช (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 12. นิรุตติ์ โชติลิปิกร (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 13. มาตรา 326 ความผิดฐานหมิ่นประมาท (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 14. Lipikara (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 15. 118.173.60.48 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) (7 พ.ค. 60)
 16. 118.174.169.219 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) (8 พ.ค. 60)
 17. 182.53.222.125 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) (11 พ.ค. 60)
 18. เลขบัตรประชาชน 3650900023804 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
เขียนเนื้อหาบนหน้าผู้ใช้เหล่านี้ในโครงการพี่น้องต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงถึงกัน ชื่อผู้ใช้ต่าง ๆ เมื่อสร้างขึ้นแล้วจะปรากฏบนทุกวิกิโดยอัติโนมัติ จึงแจ้งมาให้ทราบ หากเกิดการก่อกวนจะได้รู้ว่าเป็นกลุ่มนี้ --奥虎 ボンド 22:11, 7 พฤษภาคม 2560 (+07)
ตัวอย่างคำพูดที่อ่านไม่รู้เรื่อง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสุขพินทุ [1] [2]

ผู้เชิดหุ่น
Awksauce (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. กัลยวิทย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. กันตวิชญ์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Yesona (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) (แอบอ้างนามแฝงอีกชื่อของ Tvcccp --Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 22:36, 7 พฤษภาคม 2560 (+07) )
 4. ลิโบ้ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 5. สุขหงอคง (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 6. แมวนวดอากาศ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 7. เจ้าพ่อหัวโปก (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 8. อัศวินหัวเกรียน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 9. ยอดนักสู้ ผู้พิทักษ์ความกาก (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 10. เด็กกระโปก (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 11. กันตวิด รีเทิร์น (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 12. เจมส์ บอนด์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 13. นักรบไข่ยวย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 14. ชิตังเมโป้งรวย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 15. นักรบหน้าขน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 16. Guntawit Is Real (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 17. บรรพต กินโอเลี้ยง (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 18. นักรบจิบโอเลี้ยง (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 19. นักสู้บนรถไฟ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 20. Cat VS Scorpion (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
สมัครและแก้ไขหน้าต่าง ๆ ในเวลาใกล้เคียงกัน และก่อกวนหลายโครงการ --奥虎 ボンド 20:10, 15 กรกฎาคม 2560 (ICT)

ผู้เชิดหุ่น
SDGF12 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. SDGF14 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
มีการก่อกวนบทความ พระธัมมชโย

พ.ศ. 2559

ผู้เชิดหุ่น
Hateegatestudio (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. ThaiMovieMedia (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. ‎MovieSeriesMedia (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Mrbryanyoshi (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. SportsGDH (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 5. Teelevolutionclip (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 6. FIFASportsclub (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 7. WasabiMovieHappySeries (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 8. Wasabitjsportsradio (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
มีการก่อกวนบทความ จีดีเอช ห้าห้าเก้า ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล เขมิศรา พลเดช โดยเพิ่มประวัติการทำงานที่เป็นเท็จ เช่น GDH มีผลงานร่วมกับช่อง 7 โดยมีสองนักแสดงดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินรายการ รวมถึงบทความอื่นๆ มากมาย--Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 02:13, 26 ตุลาคม 2559 (ICT)

ผู้เชิดหุ่น
Strong lookpla (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. A.R.M.Y TH (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Special A.R.M.Y. TH (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Special A.R.M.Y. TH2 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. EXODUS EX'Act (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 5. OVERDOSE EX'ACT (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 6. Hello I Am EXO-L TH (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 7. EXO Call Me, Baby (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
มีลักษณะการก่อกวนที่เหมือนกัน คือสร้างบทความเกี่ยวกับชีวประวัติของดาราที่ไม่มีอยู่จริง (ยืนยันข้อ 4-6 จาก เครื่องมือตรวจสอบผู้ใช้ที่เมตาวิกิ ซึ่งได้ถูกบล็อกตลอดกาลแล้ว)

ผู้เชิดหุ่น
หนพฟ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Sora00000 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
เข้ามาก่อกวนบทความ ยาบ้า ในเวลาใกล้เคียงกัน และมีลักษณะการก่อกวนที่เหมือนกัน (คือพิมพ์ข้อความที่มั่วแทรกในเนื้อหา) (ประวัติหน้า)

ผู้เชิดหุ่น
ไม่ทราบ
หุ่นเชิด
 1. Unitedpage (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Fanclub25 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. ผู้แก้ไขที่ 1 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. Boyhuge68 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 5. Editor383 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 6. Goodclub25 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 7. Hudsuwa (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 8. Antiocca (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 9. New Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 10. Ardol67 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 11. Anarchy34 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 12. Fanclub35 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 13. สมเกียรติ สว่างวงศ์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ถึงส่วนมากจะเป็นการแก้ไขที่เจตนาดี แต่ก็ปะปนด้วยการก่อกวนซึ่งไม่ใช่เจตนาดี เช่น ติดป้ายลบบทความแทนที่เนื้อหาที่มีอยู่และหน้าผู้ใช้คนอื่น ระคนบทความด้วยคำหยาบหรือแก้ไขข้อความให้ผิดเพี้ยน ตรวจสอบโดยผู้ดูแลโครงการ ที่เมทาวิกิ --奥虎 ボンド 20:33, 10 พฤษภาคม 2559 (ICT)

พ.ศ. 2558

ผู้เชิดหุ่น
Pitpisit (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Parintar (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Jom Thai (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Wtk school (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. Prayut chan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 5. Boom1221 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 6. Zen pk (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 7. Thairoyal (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 8. Atiwatana Siri (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
แก้ไขวิกิพีเดียด้วยหลายบัญชีในเวลาไล่เลี่ยกัน บางครั้งเพื่อหลบเลี่ยงการตักเตือน และเพื่อลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ยังใช้หุ่นเชิดแก้ไขโครงการอื่นด้วย ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว --奥虎 ボンド 07:11, 31 ธันวาคม 2558 (ICT)
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
ณัฐวุฒิ ดำรงกมลทิพย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Mix.natthawut (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
nanastation (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Lamyai_olo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
แก้ไขบทความ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
บาคาร่า (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Sbobettrue (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
สแปมเว็บการพนัน ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว --奥虎 ボンド 17:05, 27 กรกฎาคม 2558 (ICT)
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
Karnchang (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Sry84 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) (ตั้งชื่อเลียนแบบผู้ดูแล)
หลักฐาน
แก้ไขบทความ ช.การช่าง ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว --奥虎 ボンド 13:39, 15 พฤษภาคม 2558 (ICT)
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
บัณฑิต สูงสนิท (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. พลเอกจักร (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว --奥虎 ボンド 13:44, 15 พฤษภาคม 2558 (ICT)
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
Awksauce (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) (เปลี่ยนชื่อมาจาก แอลยูเอ็กซ์ โดยขอที่ Meta)
หุ่นเชิด
 1. Antelope (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) (เปลี่ยนชื่อมาจาก Lux2545 โดยขอที่ Meta, ไม่ได้ทำ SUL)
หลักฐาน
ก่อกวนบทความผ่านไอพี ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว --Octra Bond 22:42, 9 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
Lowlovepoot (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Testingcheat (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว --Octra Bond 10:51, 16 มกราคม 2558 (ICT)
ข้อปฏิเสธ

พ.ศ. 2557

ผู้เชิดหุ่น
วิกิจงตาย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. ข้านี่แหล่ะผู้ไถ่บาป (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว --Octra Bond 22:59, 21 พฤศจิกายน 2557 (ICT)
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
ไทๆ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Colasady (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Boyaloha (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ข้อปฏิเสธ

พ.ศ. 2556

ผู้เชิดหุ่น
Pimpim06 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Catny001 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
สแปมเว็บไซต์ในเครือเดียวกัน ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว --奥虎 ボンド 22:28, 1 ธันวาคม 2556 (ICT)
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
กองทัพไท (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Kongtupthai (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Upgradeboy (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
Nararat1 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Wolfman (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
 • แก้ไขและอภิปรายบทความ ชนเผ่าไอตา สนับสนุนตนเอง (ก่อนหน้านี้ผู้เชิดหุ่นได้แต่งเรื่องเท็จมาลงสารานุกรม)
 • ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว --奥虎 ボンド 16:33, 25 มิถุนายน 2556 (ICT)
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
อำหมา (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. เย็ดเด็ก (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
 • ก่อกวนบทความ กฎบัตรอาเซียน
 • ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว
 • ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นผู้ใช้ก่อกวนรายเก่าหรือไม่ --奥虎 ボンド 14:10, 24 มิถุนายน 2556 (ICT)
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
Phum Kaewmanee (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. สถาปนา (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. ฉัตรอรุณ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. ธงธง (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. วรวงศ์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 5. ศุกลอรรจน์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 6. เบญจธารา (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 7. จันทราสว่าง (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 8. กระจ่างนภา (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
 • พฤติกรรมอย่างเดียวกัน คือ ชอบอัปรูปราชวงศ์ขึ้นมาใช้แทนรูปที่มีอยู่แล้วในคอมมอนส์
 • ที่น่าเชื่อว่าเป็นร่างทรงของกันและกัน เพราะอัปรูปเดียวกัน และปรากฏตัวในบทความเดียวกัน
 • User:สถาปนา อัปโหลดภาพที่มีที่มาคือเฟซบุ๊กของ User:Phum Kaewmanee
 • พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
ข้อปฏิเสธ
 • ผมไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นผมทำด้วยความปรารถนาดีและผมไม่รู้จักผู้ใช้เหล่านั้นเลย --Panus234 (พูดคุย) 11:21, 19 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)
ผู้ใช้อื่น ๆ ที่น่าจะสัมพันธ์กัน
 1. Panus234 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Donut.3.59 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Qphandin (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. Zegame (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)

ผู้เชิดหุ่น
National Library (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Patsudaz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
 • ใส้เนื้อหา "หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่" เมื่อถูกลบเพราะผิดนโยบาย WP:USER จึงสร้างหุ่นเชิด
 • ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว --奥虎 ボンド 09:31, 21 มีนาคม 2556 (ICT)
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
Mimew88 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Pupatida (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
Banglor (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Thepuk88 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
 • แก้ไขข้อมูลบทความ ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ และ สนั่น ขจรประศาสน์ ให้ผิดไปจากความเป็นจริง อาจจะเป็นผู้หวังดี --Nullzero (พูดคุย) 22:34, 26 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 • เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2555 แก้ไขบทความเดียวกันนี้ในเวลาไล่เลี่ยกัน สำหรับ Thepuk88 ได้รีเซตรหัสผ่านมาแล้วสองครั้ง
 • ตรวจสอบจากเครื่องมือของผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว --浓宝努 21:30, 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
Musadayu (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Mmsadayu (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Jutatip2525 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
 • Musadayu สร้างบทความเล่นเกี่ยวกับ "Sadayu" โดยโปรโมตเว็บไซต์หรือตัวเองแอบแฝง ทั้งที่มีบทความ "สดายุ" อยู่แล้ว
 • Jutatip2525 แก้ไขบทความด้วยไอพีเดียวกัน ในเวลาใกล้เคียงกันกับ Musadayu
 • ตรวจสอบจากเครื่องมือของผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว --浓宝努 00:04, 11 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
ข้อปฏิเสธ

พ.ศ. 2555

ผู้เชิดหุ่น
Pao20122 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Iamsorry2012 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) - blocked
 2. นายไอแอมซอรี่ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) - blocked
หลักฐาน
 • สร้างข้อมูลเท็จ เขียนข้อความหยาบคายลงในบทความเทพมรณะและหน้าผู้ใช้รายอื่นๆ
 • ตรวจสอบจากเครื่องมือของผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว พบว่า Pao20122 มีความเชื่อมโยงทางไอพีและเบราว์เซอร์ อีกทั้งเรื่องที่แก้ไขก็เกี่ยวกับทีมฟุตบอล อาจเป็นไปได้ว่าใช้หุ่นเชิดแบบขาวกับดำ มีแจ้งรายชื่อผู้ก่อกวนที่เกิดจากไอพีตัวเองซึ่งเป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่ง (ยังไม่ยืนยัน) --浓宝努 22:09, 23 ตุลาคม 2555 (ICT)
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
Owencraft (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Gino (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
สร้างบทความเล่นเกี่ยวกับไผ่ต่าง ๆ โดยผลัดเปลี่ยนบัญชีเข้ามาเขียน; ตรวจสอบจากเครื่องมือของผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
สันดร ทองเพียง (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Dheerajat (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
โปรโมตเนื้อหาเกี่ยวกับตนเองนอกเหนือจากหน้าผู้ใช้ (หมวดหมู่ ไฟล์ และบทความ); ตรวจสอบจากเครื่องมือของผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว
ข้อปฏิเสธ

ผู้เชิดหุ่น
Noonlucky (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Mooska (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) - blocked
 2. Goodstrade (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) - blocked
 3. Novelbeen (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) - blocked
หลักฐาน
WP:AN#แจ้งตรวจสอบผู้ใช้ (20:01, 10 พฤษภาคม 2555) ยืนยันผลการตรวจสอบผู้ใช้ว่าไอพีตรงกัน เข้ามาร่วมแก้ไขบทความเดียวกัน (คือบทความ ณเดชน์ คูกิมิยะ) ทำให้ดูเหมือนว่ามีหลายคน แต่ไม่ได้มีเจตนาก่อกวน จึงเหลือ Noonlucky ไว้ให้หนึ่งบัญชี
ข้อปฏิเสธ
--

ผู้เชิดหุ่น
Burapagetidea‎ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Burapagetidea1‎ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Bu54 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
 • สแปมลิงก์ spser.com ในบทความที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย
ข้อปฏิเสธ
--

ผู้เชิดหุ่น
ประเพณีไทย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Sorawitkub (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
 • สแปมเรื่องประเพณีไทย
ข้อปฏิเสธ
--

ผู้เชิดหุ่น
Jennylove (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หุ่นเชิด
 1. Jennylove67 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ข้อปฏิเสธ
--

ผู้เชิดหุ่น
(ไม่มี)
หุ่นเชิด
 1. Aphiwat018 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 2. Bam praweena (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 3. Benice (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 4. Chadagon (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 5. Chomsiri (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 6. Clash013 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 7. Classtc (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 8. Fofaxz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 9. Goob teerapong (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 10. Got piraput (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 11. Jarernsri (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 12. Khonkosh (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 13. Kiatpopmarley (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 14. Kittipong ton (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 15. Lamon (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 16. Manggo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 17. Nack niracha sreekumpha (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 18. Natitham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 19. Nattaya Wangyibklang (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 20. Nooeey (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 21. Nutchanat555 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 22. Panatda suphaphan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 23. Pawisuda joomphang (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 24. Phaisan kaewwilai (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 25. Phatphom (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 26. Phornthip manthab (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 27. Po19982541 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 28. Pooilo42 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 29. Prasretsak (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 30. Rambutam (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 31. Rungrodardhan19982541 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 32. Satakhun Chanok (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 33. Sinidtra (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 34. Sutida supapan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 35. Thanagorn (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 36. Toonn 11 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 37. Wayuri (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 38. Wertuiop656 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 39. Widsanu14 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 40. Yotak machita (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 41. Zoo013 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 42. Zxx003 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 43. ธนากรจ ูแพง (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก) (มีสระอูหน้าสระแอ)
 44. ผาก เลขที่23 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 45. มิ้ลค์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 46. วรรณภา (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 47. สิริกร (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
 48. อินธุอร อุระ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · การแก้ไขที่ถูกลบ · ย้ายหน้า · บล็อก · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน
ข้อปฏิเสธ
ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้ต่าง ๆ เหล่านี้มาจากช่วงไอพีกลุ่มเดียวกันสามกลุ่ม แก้ไขตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นมา (ที่ระบุได้) โดยมีบางชื่อปรากฏในทั้งสามกลุ่มจึงสามารถเชื่อมโยงกันได้ บัญชีถูกสร้างขึ้นมาในเวลาไล่เลี่ยกัน เนื้อหามักเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ ลักษณะการเขียนแตกต่างกัน เนื้อหาที่เขียนละเมิดลิขสิทธิ์/ลอกมาจากบทความอื่นในวิกิพีเดีย/ไม่มีสาระ ในขณะที่บางคนสมัครไว้แต่ไม่ได้เขียน สันนิษฐานว่าเป็นการแก้ไขจากการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งไอพีที่ส่งออกมาเป็นไอพีร่วม อาจจะมีบางชื่อที่เป็นหุ่นเชิดจริงก็ได้แต่ไม่สามารถบ่งชี้ว่าใคร ไม่ปรากฏผู้เชิดหุ่นที่ชัดเจน แต่จะแสดงรายชื่อไว้ ณ ที่นี้ให้ทราบว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน --浓宝努 04:18, 12 ธันวาคม 2555 (ICT)