|}

Vista-advancedsettings.pngผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์จัดให้


สคริปต์จัดให้ รุ่นล่าสุด
w:วิกิพีเดีย:สคริปต์จัดให้#กล่องแสดงสถานะสคริปต์จัดให้
10.01
11 ธันวาคม 2564 (ปรับปรุงล่าสุด)
สถานะการติดตั้ง

เร็วๆนี้คอยพบกับรูปแบบใหม่ของ ผู้ใช้:Delicious แน่นอน ก่อตั้ง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เปลี่ยนเป็นผู้ใช้ Delicious แล้ว เริ่มตั้งแต่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป