|}

Vista-advancedsettings.pngผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์จัดให้


สคริปต์จัดให้ รุ่นล่าสุด
วิกิพีเดีย:สคริปต์จัดให้/ความสามารถ#กล่องรุ่นสคริปต์จัดให้
10.26
25 ตุลาคม 2565 (ปรับปรุงล่าสุด)
สถานะการติดตั้ง
Crystal 128 error.png คุณยังไม่ได้ติดตั้งสคริปต์จัดให้
หรือใช้รุ่นเก่ากว่า 3.0

เร็วๆนี้คอยพบกับรูปแบบใหม่ของ ผู้ใช้:Delicious แน่นอน ก่อตั้ง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เปลี่ยนเป็นผู้ใช้ Delicious แล้ว เริ่มตั้งแต่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป