ชาวไทย
Supakit Promsri (ชาวไทย) Profile Picture.jpg
ชื่อในวิกิพีเดีย ชาวไทย
วันเกิด 30 พฤษภาคม 2546
อาชีพ นักเรียน
เพศ ชาย
สถานที่อยู่ ประเทศไทย
เว็บไซต์ ไม่ระบุ
2559
หยุดเขียน -
ความตั้งใจ ทําให้วิกิพีเดียไทยมีเนื้อหามากขึ้น
สิ่งที่สนใจ ประวัติศาสตร์ คริสต์ศตวรรษที่ 18 ศิลปะโรโกโก
ติดวิกิพีเดีย ระยะกลาง
ระดับทักษะ
จำนวนเรื่องที่เขียน


ชาวไทย เป็นชื่อยูสสิ้นคิด เนื่องจากคิดชื่อยูสไม่ออก ก็เลยใช้อะไรง่ายๆ ดูทั่วๆไป ส่วนใหญ่แล้วผมจะวนเวียนอยู่ในบทความประวัติศาสตร์ แต่แหล่งข้อมูลผมมีไม่มาก ดังนั้นจึงอาศัยทักษะภาษาอังกฤษขั่นพื้นฐานแปลมาเป็นภาษาไทย โดยส่วนใหญ่จะสร้างเป็นโครงไว้ ให้คนอื่นมาสานต่อ