Just Sayori
— ชาววิกิพีเดีย  —
ชื่อภาพ: ฉันไม่รู้ว่านายเป็นใคร ไม่รู้ว่านายต้องการอะไร ถ้านายต้องการทวงหนี้ บอกเลยฉันไม่มีจ่าย
ชื่อภาพ: ฉันไม่รู้ว่านายเป็นใคร ไม่รู้ว่านายต้องการอะไร ถ้านายต้องการทวงหนี้ บอกเลยฉันไม่มีจ่าย
การศึกษาและอาชีพการงาน
มัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อ
มหาวิทยาลัยโคกอีเลิ้งมหาวิทยาลัย
งานอดิเรก, สิ่งที่ชอบ และความเชื่อ
มุมมองทางการเมืองอภิชนาธิปไตย
Uncyclopedia.pngผู้ใช้คนนี้เป็น ชาวไร้สาระนุกรม และเห็นวิเกรียนพีเดีย เป็นสนามหญ้าหน้าบ้าน
WikiProject Biology Logo (Deus WikiProject).pngผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิชีววิทยา
Wikipedia Biology projects logo 3.png
Face-monkey.svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิสัตววิทยา
Hw-darwin.jpg ผู้ใช้นี้ยอมรับ "วิวัฒนาการ" ว่าเป็นข้อเท็จจริงหนึ่งทางชีววิทยา
Canis lupus portrait.jpg ผู้ใช้นี้มีความสนใจใน ทฤษฎีดาร์วินทางสังคม
Thai iced tea.jpgผู้ใช้คนนี้ดื่มชาไทย
^_~ผู้ใช้คนนี้ชอบเฮ็นไต.
Vista-advancedsettings.pngผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์จัดให้
Lol2.gifThis user unconciously joins the Wikipedia Department of Fun.

หน้าทดลองและบันทึกแก้ไข

แม่แบบที่(อาจจะ)ใช้บ่อยแก้ไข

เครื่องมือต้านการก่อกวนแก้ไข

หน้าที่ละเลงแก้ไข

คุณภาพย่อมมาก่อนปริมาณ แต่จะให้ดีต้องมาพร้อมกันทั้งคุณภาพและปริมาณ— จาก ผู้ใช้:Saerin

แต่ความขี้เกียจต้องมาก่อน— ท่าน Wildlord แห่งไร้สาระนุกรม

ทั้งหมดเป็นการแปลจากภาษาอังกฤษ รวบรวมไว้เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ข้อผิดพลาดที่ตกค้าง หรือเพื่อการอัปเดต

ปรับปรุงแก้ไข

สร้างใหม่แก้ไข

โครงการปรับปรุงบทความในกลุ่มออร์แกเนลล์ (on hold)แก้ไข