Uncyclopedia.pngผู้ใช้คนนี้เป็น ชาวไร้สาระนุกรม และเห็นวิเกรียนพีเดีย เป็นสนามหญ้าหน้าบ้าน
WikiProject Biology Logo (Deus WikiProject).pngผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิชีววิทยา
Wikipedia Biology projects logo 3.png
Hw-darwin.jpg ผู้ใช้นี้ยอมรับ "วิวัฒนาการ" ว่าเป็นข้อเท็จจริงหนึ่งทางชีววิทยา
Canis lupus portrait.jpg ผู้ใช้นี้มีความสนใจใน ทฤษฎีดาร์วินทางสังคม
Singapore Curry Flavoured Noodles, -Mar. 2011 a.jpgผู้ใช้คนนี้ชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
Thai iced tea.jpgผู้ใช้คนนี้ดื่มชาไทย
^_~ผู้ใช้คนนี้ชอบเฮ็นไต.
Be voluptuous

หน้าทดลองและบันทึกแก้ไข

หน้าที่ละเลง (กันลืม)แก้ไข

ทั้งหมดเป็นการแปล

ปรับปรุงแก้ไข

สร้างใหม่แก้ไข

โครงการปรับปรุงบทความในกลุ่มออร์แกเนลล์แก้ไข