ผู้ใช้คนนี้เป็น ชาวไร้สาระนุกรม และเห็นวิเกรียนพีเดีย เป็นสนามหญ้าหน้าบ้าน
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิชีววิทยา
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิสัตววิทยา
ผู้ใช้นี้ยอมรับ "วิวัฒนาการ" ว่าเป็นข้อเท็จจริงหนึ่งทางชีววิทยา
ผู้ใช้นี้มีความสนใจใน ทฤษฎีดาร์วินทางสังคม
ผู้ใช้คนนี้ดื่มชาไทย
^_~ผู้ใช้คนนี้ชอบเฮ็นไต
ผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์จัดให้
This user unconciously joins the Wikipedia Department of Fun.

หน้าทดลองและบันทึก แก้

useful links แก้

เครื่องมือต้านการก่อกวน แก้

คุณภาพย่อมมาก่อนปริมาณ แต่จะให้ดีต้องมาพร้อมกันทั้งคุณภาพและปริมาณ

แต่ความขี้เกียจต้องมาก่อน

— ท่าน Wildlord แห่งไร้สาระนุกรม

โครงการ แก้

ปรับปรุงบทความในกลุ่มออร์แกเนลล์ (on hold) แก้

อัพเดตข้อมูลพื้นฐานของวิกิพีเดีย แก้

ตั้งสมมติฐานว่า การที่คนไม่เชื่อถือวิกิพีเดียไทย เป็นเพราะหลักต่าง ๆ ไม่ครอบคลุมพอ, ไม่มีให้อ่านในภาษาไทย, ขาดผู้ใช้ขาประจำ, บทความหลายบทความด้อยคุณภาพ (สาเหตุจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการเขียน), และอื่น ๆ อีกมากมายExamples for AFC writing แก้

Crime แก้

Wikipedia how-to แก้

†=partially done

commons:User:Just Sayori