ไซโทพลาซึม

(เปลี่ยนทางจาก Cytoplasm)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ในชีววิทยาของเซลล์ ไซโทพลาซึม (อังกฤษ: cytoplasm) เป็นสารภายในทั้งหมดภายในเซลล์ ยกเว้นเพียงส่วนนิวเคลียสของเซลล์ ไซโทพลาซึมนั้นจะถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ สารภายในนิวเคลียสนั้นจะบรรจุอยู่ภายในเยื่อหุ้มนิวเคลียสซึ่งเรียกว่านิวคลีโอพลาซึม องค์ประกอบหลักของไซโทพลาซึมคือไซโทซอลซึ่งเป็นสารที่มีลักษณะคล้ายเจล, ออร์แกเนลล์ซึ่งเป็นโครงสร้างย่อยภายในของเซลล์ และไซโทพลาสมิกอินคลูชั่น (cytoplasmic inclusion) มากมาย ไซโทพลาซึมประกอบด้วยน้ำ 80% และมักไม่มีสี[1] การเคลื่อนย้ายของแคลเซียมไอออนเข้าและออกจากไซโทพลาซึมนั้นเป็นกระบวนการส่งสัญญาณรูปแบบหนึ่งสำหรับกระบวนการเมแทบอลิซึม[2]

ชีววิทยาเซลล์
เซลล์สัตว์
Animal Cell.svg
องค์ประกอบของเซลล์สัตว์โดยทั่วไป:
 1. นิวคลีโอลัส
 2. นิวเคลียส
 3. ไรโบโซม (จุดเล็ก ๆ)
 4. เวสิเคิล
 5. ร่างแหเอนโดพลาสมิกแบบขรุขระ
 6. กอลไจแอปพาราตัส (หรือ กอลไจบอดี)
 7. ไซโทสเกเลตัน
 8. ร่างแหเอนโดพลาสมิกแบบเรียบ
 9. ไมโทคอนเดรียน
 10. แวคิวโอล
 11. ไซโทซอล (ของเหลวที่บรรจุออร์แกเนลล์ต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นไซโทพลาสซึม)
 12. ไลโซโซม
 13. เซนโทรโซม
 14. เยื่อหุ้มเซลล์

อ้างอิงแก้ไข

 1. Shepherd VA (2006). The cytomatrix as a cooperative system of macromolecular and water networks. Current Topics in Developmental Biology. 75. pp. 171–223. doi:10.1016/S0070-2153(06)75006-2. ISBN 9780121531751. PMID 16984813.
 2. Hogan CM (2010). "Calcium". ใน Jorgensen A, Cleveland C (บ.ก.). Encyclopedia of Earth. National Council for Science and the Environment. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 12 June 2012.