เฮ็นไต (ญี่ปุ่น: 変態 หรือ へんたいโรมาจิhentai) เป็นคำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง "การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย" หรือ "ความผิดปกติ" รวมทั้งยังสามารถแปลว่า "โรคจิต" ได้ด้วย

ในประเทศญี่ปุ่น คำว่า "เฮ็นไต" มักใช้ในความหมายไม่ดี อาจหมายถึง "ความผิดปกติทางเพศ" และในประเทศอื่นบางประเทศใช้หมายถึงการ์ตูนญี่ปุ่น (ทั้งที่เป็นมังงะ, โดจินชิ และอนิเมะ) และเกมคอมพิวเตอร์ญี่ปุ่น ที่มีลักษณะลามกอนาจาร เช่น มีภาพการมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และมักใช้อักษร H นำหน้าชื่อ เช่น H-Game หรือ H-Anime เพื่อระบุประเภท

อย่างไรก็ตาม คำว่าเฮ็นไตในความหมายเกี่ยวกับสื่อลามกนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้กันในประเทศญี่ปุ่น ในประเทศญี่ปุ่นเรียกเฮ็นไตที่เป็นอนิเมะว่า "18+" (ญี่ปุ่น: 18禁โรมาจิ18 kin) หรือ "อนิเมะเร้ากำหนัด" (ญี่ปุ่น: エロアニメโรมาจิero anime; อังกฤษ: erotic anime) นอกจาก นี้ยังอาจเรียกเฮ็นไตที่เป็นเกมคอมพิวเตอร์ว่า เอะโระเก (ญี่ปุ่น: エロゲーโรมาจิerogē)