วิกิพีเดีย:คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

A white swan followed by nine little cygnets
หน้านี้มีเจตนาที่จะให้คำแนะนำอันมีประโยชน์แก่คุณและครอบครัว

วิกิพีเดีย มีจุดประสงค์ที่จะเสนอ "แหล่งรวมความรู้ทั้งมวลของมนุษย์" ในรูปแบบซึ่งถูกต้องตามกฎหมายที่จะลอก ปรับปรุงและเผยแพร่ ซึ่งทั้งหมดไม่คิดมูลค่า และด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเก็บรวบรวมความรู้ที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกรวบรวมขึ้น และเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกอินเทอร์เน็ต เราหวังว่าคุณจะได้รับความรู้มากมายจากโครงการดังกล่าว และในบทความนับหมื่นที่เรามี คุณจะพบกับความรู้แทบจะทุกขอบข่ายความสนใจที่มีอยู่ ในการเขียนงานวิจัย สารานุกรมไม่ควรที่จะถูกใช้เป็นแหล่งอ้างอิง แต่เราหวังว่าบทความของเราจะทำให้คุณมองเห็นภาพกว้าง ๆ ก่อนที่จะศึกษาในเชิงลึกต่อไป

วิกิพีเดียเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ เข้ามาแก้ไขได้โดยเสรี ซึ่งย่อมก่อให้เกิดปัญหาด้านความไม่ถูกต้องและการก่อกวนขึ้นเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม วิกิพีเดียมีเครื่องป้องกันจำนวนมาก และการกระตุ้นให้ผู้ร่วมแก้ไขอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ รวมทั้งการหมั่นตรวจสอบการก่อกวนอยู่เสมอ

นี่เป็นหน้าที่มีเจตนาเพื่อที่จะให้คุณพิจารณาหนทางที่ดีที่สุดที่จะเปิดโอกาสให้บุตรหลานของคุณ หรือผู้เยาว์ในความรับผิดชอบของคุณ ที่จะได้รับประโยชน์จากวิกิพีเดียอย่างปลอดภัยและสนุกสนาน

เนื้อหาวิกิพีเดีย แก้

วิกิพีเดียไม่มีการเซ็นเซอร์ ซึ่งทำให้ในทางปฏิบัติแล้ว หมายความว่า ในไซต์ดังกล่าว คุณอาจจะพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ หรือถ้อยคำหยาบคาย ซึ่งคุณอาจพิจารณาว่าสื่อบางส่วนของวิกิพีเดียเป็นหนังสือลามก แต่ก็มีหนทางที่คุณจะปรับให้วิกิพีเดียไม่แสดงภาพที่มีลักษณะเข้าข่ายเช่นนั้น หากคุณต้องการ นอกจากนี้ ผู้ร่วมแก้ไขในวิกิพีเดียมีความแตกต่างกันมาก ทั้งในด้านอายุ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม จึงอาจทำให้คำหยาบคายปรากฏให้เห็นอยู่บ้าง

บทความซึ่งเหมาะสมสำหรับเด็กอาจมีการก่อกวนด้วยถ้อยคำหยาบคาย หรือเนื้อหาซึ่งมีความก้าวร้าว โดยปกติแล้ว การก่อกวนจะสามารถถูกตรวจจับและย้อนกลับได้ภายในไม่กี่นาที แต่ในบางครั้ง พฤติการณ์ดังกล่าวอาจไม่ได้รับการสังเกตเลยเป็นเวลาหลายวัน และอาจทำให้มีผู้ชมสังเกตเห็นได้ ซึ่งนั่นก็รวมไปถึงทุกคนที่ใช้วิกิพีเดีย

โครงการทางเลือก แก้

หรือคุณอาจสนใจโครงการอิสระอีกแห่งหนึ่ง คือ School's Wikipedia - เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ เป็นการเลือกบทความราว 5,500 บทความจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเจาะจง มีเนื้อหาเหมาะสำหรับเด็กในวัยเรียน ซึ่งจะถูกตรวจสอบและแก้ไขสำหรับผู้ชมในวัยดังกล่าวโดยเฉพาะ เนื้อหาทั้งหมดมีปริมาณเทียบเท่ากับสารานุกรม 20 เล่ม ครอบคลุมทุกวิชาตามหลักสูตรการเรียนการสอน ออนไลน์และสามารถดาวน์โหลดได้

ประชาคมวิกิพีเดีย แก้

วิกิพีเดียไม่มีการตรวจสอบผู้ร่วมแก้ไขที่ "ทำงานร่วมกับเด็ก" และก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้คนใดก็ตามจะติดต่อกับผู้ใช้คนอื่นบนวิกิ หรือผ่านอีเมล หากผู้ใช้คนดังกล่าวมีบัญชีอีเมลลงทะเบียนบนวิกิพีเดีย การติดต่อกันนี้อาจไม่ถูกพบเห็นโดยผู้ใช้วิกิพีเดียคนอื่น และเราขอแนะนำอย่างแข็งขันผู้ใช้ทุกคนมิให้โพสต์ข้อความส่วนตัว อย่างเช่น ที่อยู่ของคุณ บนวิกิพีเดีย ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าว - ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม - มักจะถูกนำออก เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ

การติดต่อบนวิกิพีเดียส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในที่เปิดเผย เป็นสาธารณะ และสามารถตรวจดูได้ (รวมทั้ง ข้อความส่วนตัวใน "หน้าพูดคุย" ก็สามารถอ่านได้โดยทุกคน) อย่างไรก็ตาม วิกิพีเดียไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคอยตรวจสอบหน้าพูดคุยทั้งหมดหรือลบความเห็นที่ไมเหมาะสม ซึ่งมีเพียงแต่ผู้ดูแลอาสาสมัครเท่านั้น ผู้ซึ่งอาจจำกัดการแก้ไขของผู้ที่ละเมิดกฎความเป็นอารยะ แต่ก็ไม่อาจเซ็นเซอร์ข้อความใด ๆ ได้ แม้ว่าอาจมีเด็กหรือเยาวชนเข้ามาอ่านก็ตาม

ผู้ปกครองและบุตรหลานจะต้องเข้าใจว่าทุกคน ไม่ว่าจะมีเจตนาดีหรือไม่ก็ตาม ล้วนแต่สามารถจะมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวอย่างเสรี ขณะที่ประชาคมออนไลน์สำหรับเด็กโดยเฉพาะจะถอดถอนสมาชิกผู้ถูกพบหรือผู้สงสัยว่าอาจเป็นอันตรายต่อเด็กในโลก "แห่งความเป็นจริง/ออฟไลน์" แต่วิกิพีเดียไม่เป็นเช่นนั้น ตามกฎของวิกิพีเดีย จำเป็นให้ผู้ใช้จะต้องเปิดเผยเอกลักษณ์ของพวกเขา และด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ไม่สามารถถอดถอนพวกเขาจากการแสดงเอกลักษณ์ของเขา รวมทั้งประวัติที่เป็นความผิดได้

เด็กหรือผู้ใดก็ตาม ไม่ควรจะสันนิษฐานว่าถ้าบางคนมีบัญชีผู้ใช้ในวิกิพีเดียแล้ว พวกเขาก็จะปลอดภัยเพียงพอที่จะพบกับบุคคลนั้นได้ ย้ำอีกครั้งว่า วิกิพีเดียเป็นโครงการสารานุกรม มิใช่เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม จึงต้องมีการใช้สามัญสำนึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้วิกิพีเดียมักจะบำรุงรักษาหัวเรื่องหนึ่งเมื่อพวกเขานำการอภิปรายบนเว็บไซต์ แต่ไม่เหมือนกับประชาคมอินเทอร์เน็ต วิกิพีเดียนำผู้คนจำนวนมากมารวมกัน ถึงแม้ว่ากลุ่มคนบางพวกจะมีประวัติของตน และไม่มีการลงโทษพวกเขาบนวิกิพีเดีย ผู้ปกครองควรจะทราบว่าบุตรหลานของคุณอาจเผชิญกับคนแปลกหน้าซึ่งเขาไม่รู้จัก ก็เป็นได้

ดูเพิ่ม แก้