วิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน/การทับศัพท์ภาษาสเปน

การทับศัพท์ภาษาสเปนในที่นี้เป็นหลักการที่กำหนดตามสำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำหรับศัพท์บางคำที่มีการอ่านออกเสียงผิดไปจากปรกติ ให้ถือการทับศัพท์ตามการออกเสียงของคำนั้น

หลักทั่วไป

แก้

1. การทับศัพท์ภาษาสเปนตามหลักเกณฑ์นี้ยึดการออกเสียงเป็นหลัก โดยถ่ายเสียงพยัญชนะและสระตามการออกเสียงในภาษาสเปนแบบกัสติยา (Castilian Spanish)[# 1] ซึ่งเป็นตัวแบบมาตรฐานของภาษาสเปนที่ใช้ในประเทศสเปน มีตารางเทียบเสียงพยัญชนะ สระเดี่ยว สระเรียงสองเสียง และสระประสมสองเสียง โดยใช้รูปเขียนเป็นตัวตั้งเนื่องจากคำภาษาสเปนโดยทั่วไปออกเสียงตรงตามรูปเขียน

2. การแบ่งพยางค์สำหรับพยัญชนะในตำแหน่งกลางคำ มีข้อกำหนดดังนี้

2.1 หากมีพยัญชนะตัวเดียวอยู่ระหว่างสระ ให้พยัญชนะตัวนั้นไปเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ตามมา เช่น
aroma [a.ˈɾo.ma]
cayeren [ka.ˈʝ̞e.ɾen]
azulejo [a.θu.ˈle.xo]
=
=
=
อาโรม
กาเ
อาซู
- รูปเขียน ch เป็นทวิอักษร ออกเสียงเพียงเสียงเดียวคือ [t͡ʃ] เมื่ออยู่ระหว่างสระจึงถือเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ตามมา เช่น
hacha [ˈa.t͡ʃa]
lechón [le.ˈt͡ʃon]
=
=
อา
เลอน
- รูปเขียน gu (ที่นำหน้า e และ i) เป็นทวิอักษร ออกเสียงเพียงเสียงเดียวคือ [ɡ~ɣ̞] เมื่ออยู่ระหว่างสระจึงถือเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ตามมา เช่น
juguete [xu.ˈɣ̞e.te]
seguida [se.ˈɣ̞i.ð̞a]
=
=
ฆูเเต
เซกิดา
- รูปเขียน ll เป็นทวิอักษร ออกเสียงเพียงเสียงเดียวคือ [ʎ] เมื่ออยู่ระหว่างสระจึงถือเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ตามมา เช่น
batalla [ba.ˈta.ʎa]
aullido [au̯.ˈʎi.ð̞o]
=
=
บาตา
เอายิโด
- รูปเขียน qu เป็นทวิอักษร ออกเสียงเพียงเสียงเดียวคือ [k] เมื่ออยู่ระหว่างสระจึงถือเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ตามมา เช่น
ataque [a.ˈta.ke]
equipo [e.ˈki.po]
=
=
อาตาเ
เอกิโป
- รูปเขียน ñ ออกเสียงเพียงเสียงเดียวคือ [ɲ] เมื่ออยู่ระหว่างสระจึงถือเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ตามมา แต่ในการทับศัพท์ให้ถอดเสียงเป็น ญญ โดยแยก ญ ตัวแรกไปเป็นพยัญชนะท้ายของพยางค์หน้า และแยก ญ ตัวที่สองไปเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ตามมา เช่น
dueñas [ˈdu̯e.ɲas]
Logroño [lo.ˈɣ̞ɾo.ɲo]
=
=
ดูเอญญั
โลกรอ
- รูปเขียน rr เป็นทวิอักษร ออกเสียงเพียงเสียงเดียวคือ [r] เมื่ออยู่ระหว่างสระจึงถือเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ตามมา แต่ในการทับศัพท์ให้ถอดเสียงเป็น รร โดยแยก ร ตัวแรกไปเป็นพยัญชนะท้ายของพยางค์หน้าพร้อมกับใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับไว้ และแยก ร ตัวที่สองไปเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ตามมา เช่น
arroz [a.ˈroθ]
sierra [ˈsi̯e.ra]
=
=
อาร์
ซิเอร์ร
2.2 หากมีพยัญชนะสองตัวอยู่ระหว่างสระ ให้แยกพยัญชนะตัวแรกไปเป็นพยัญชนะท้ายของพยางค์หน้า และแยกพยัญชนะตัวที่สองไปเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ตามมา เช่น
acción [akθi̯on]
gusto [ˈɡus.to]
ctor [ˈek.toɾ]
piscina [pisθi.na]
ritmo [ˈrit.mo]
cuervo [ˈku̯eɾ.β̞o]
sonriente [sonri̯en.te]
=
=
=
=
=
=
=
อักซิออน
กุ
เอกตอร์
ปิสซินา
ริ
กูเอร์
ซอนริเอ
ในกรณีที่พยัญชนะสองตัวนั้นเป็นพยัญชนะ b, c, d, f, g หรือ p ตามด้วยพยัญชนะ l หรือ r จะถือว่าเป็นพยัญชนะควบในตำแหน่งต้นพยางค์ที่ตามมา ให้ทับศัพท์ตามข้อ 3.

3. พยัญชนะควบในตำแหน่งต้นพยางค์ ในภาษาสเปนมี 12 รูป ให้ทับศัพท์เป็นพยัญชนะควบดังนี้

bl
br
cl
cr
dr
fl
fr
gl
gr
pl
pr
tr
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
บล
บร
กล
กร
ดร
ฟล
ฟร
กล
กร
ปล
ปร
ตร
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
Blasco
bravo
Clarín
crema
drama
Flandes
Franco
Gloria
grande
plaza
Prieto
Triana
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
บลัสโก
บราโบ
กลาริน
กรมา
ดรามา
ฟลันเดส
ฟรังโก
กลเรีย
กรันเด
ปลาซา
ปริเอโต
ตรียนา
robledo
Cabrera
bicicleta
macro
Pedrosa
Miraflores
defrauda
Manglano
sagrado
templo
supremo
patrulla
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
โรเบลโด
กาเบรรา
บิซิเกลตา
มาโกร
เปโดรซา
มิราโฟลเรส
เดเฟราดา
มังกลาโน
ซากราโด
เตมโปล
ซูเปรโม
ปาตรูยา
habla
Ebro
ciclo
mediocre
Andrés
flex
descifre
inglés
tigre
simple
siempre
centro
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
อาบล
เอโบร
ซิโกล
เมดิโอเกร
อันเดร
เรเฟลกซ์
เดสซิเฟร
อิงเกล
ติเกร
ซิมเปล
ซิเอมเปร
เซนโตร
อนึ่ง พยัญชนะ tl ถือเป็นพยัญชนะควบในกานาเรียสและพื้นที่หลายแห่งของลาตินอเมริกา (โดยเฉพาะเม็กซิโก กัวเตมาลา คอสตาริกา เอกวาดอร์ เปรู และชิลี) แต่ไม่ถือเป็นพยัญชนะควบในปวยร์โตรีโกและพื้นที่ส่วนใหญ่ของสเปน[1] หลักเกณฑ์นี้จึงกำหนดให้ทับศัพท์ tl ในตำแหน่งระหว่างสระโดยให้ t ไปเป็นพยัญชนะท้ายของพยางค์หน้า และให้ l ไปเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป เช่น
ตัวอย่างคำ

Atlántico
atlas
atleta
การออกเสียง
แบบเม็กซิโก

[a.ˈtlan.ti.ko]
[ˈa.tlas]
[a.ˈtle.ta]
การออกเสียง
แบบกัสติยา

[atlan.ti.ko]
[ˈat.las]
[atle.ta]
คำทับศัพท์

อัตลันติโก
อัตลั
อัตา

4. รูปเขียน ps ในตำแหน่งต้นคำไม่ออกเสียง p เมื่อทับศัพท์ให้ถอดเสียงเฉพาะ s เช่น

psicología [si.ko.lo.ˈxi.a] = ซิโกโลฆิอา
แต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งกลางคำจะออกเสียง p ด้วย เมื่อทับศัพท์ให้แบ่งพยางค์ตามข้อ 2.2 กล่าวคือ ให้ p ไปเป็นพยัญชนะท้ายของพยางค์หน้า และให้ s ไปเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป เช่น
autopsia [au̯.ˈtop.si̯a] = เอาตอซี

5. หน่วยเสียงพยัญชนะกัก /b/, /d/, /ɡ/ ในภาษาสเปนแบบกัสติยามีหน่วยเสียงย่อยเป็นเสียงกัก [b], [d], [ɡ] และเสียงเปิด [β̞], [ð̞], [ɣ̞][2][3] ในการทับศัพท์ให้ใช้รูปพยัญชนะไทยตัวเดียวกันคือ บ, ด และ ก ตามลำดับ เช่น

bebió
vuelve
dados
garganta
/bbi̯o/
bu̯el.be/
dados/
/ɡaɾˈɡanta/
>
>
>
>
[bβ̞i̯o]
bu̯el.β̞e]
dað̞os]
[ɡaɾˈɣ̞anta]
=
=
=
=
บบิโอ
บูเอลเ
าโ
าร์กันตา

6. รูปเขียน h ในคำภาษาสเปนโดยทั่วไปไม่ออกเสียง เมื่ออยู่ในตำแหน่งต้นคำหรือระหว่างสระให้ทับศัพท์โดยใส่ อ เพื่อเป็นทุ่นให้สระเกาะ เช่น

Hugo [ˈuɣ̞o]
Anahí [anaˈi]
nihilismo [ni.i.ˈliz.mo]
=
=
=
อูโก
อานาอี
นิอิลิสโม

7. สระที่เรียงกัน 2 ตัว สระเดี่ยวในภาษาสเปนแบ่งออกเป็นสระเสียงเบา ได้แก่ i, u และสระเสียงหนัก ได้แก่ a, e, o เมื่อสระเหล่านี้เรียงต่อกัน 2 ตัว จะออกเสียงเป็นสระประสมสองเสียงและสระเรียงสองเสียง มีหลักเกณฑ์การทับศัพท์ดังนี้

7.1 ถ้าสระที่เรียงกันนั้นเป็นสระเสียงเบาต่างรูปกัน[4] หรือเป็นสระเสียงเบากับสระเสียงหนัก ไม่ว่าสระเสียงหนักตัวนั้นจะมีเครื่องหมายลงเสียงหนัก (´) หรือไม่ก็ตาม จะออกเสียงรวมกันเป็นสระประสม กำหนดให้ทับศัพท์ดังนี้
7.1.1 สระประสมที่ในภาษาไทยมีรูปสระประสมตรงกันหรือใกล้เคียงกัน ให้ทับศัพท์เป็นสระประสมเหล่านั้น เช่น
aire
pausa
Jáuregui
magia
Sur
anual
Pizjn
=
=
=
=
=
=
=
อเร
ซา
เรกิ
มาเฆีย
ซูเรีย
อาน
ปิซฆ
7.1.2 สระประสมที่ในภาษาไทยไม่มีรูปสระประสมตรงกันหรือใกล้เคียงกัน แต่สามารถใช้ ย หรือ ว ถ่ายเสียงได้ใกล้เคียง ให้ทับศัพท์เป็นสระที่มี ย หรือ ว เป็นพยัญชนะท้าย เช่น
viuda
Ruiz
hoy
Europa
Bernabéu
=
=
=
=
=
บิวดา
รุยซ์
อย
โรปา
เบร์นา
7.1.3 สระประสมที่ในภาษาไทยไม่มีรูปประสมตรงกันหรือใกล้เคียงกัน ให้ทับศัพท์แยกเสียงกัน เช่น
cielo
vicio
puente
continuo
=
=
=
=
ซิเอโล
บิซิโอ
ปูเอนเต
กอนตินูโอ
7.1.4 ในทางอักขรวิธี รูปสระ iu ถือเป็นสระประสมเนื่องจากประกอบด้วยสระเสียงเบาต่างรูปกัน แต่เมื่อปรากฏในคำจำนวนหนึ่งอาจออกเสียงเป็นสระประสม [i̯u] หรือเป็นสระเรียง [i.u] ขึ้นอยู่กับผู้พูดและสำเนียง[5] หลักเกณฑ์นี้มิได้คำนึงถึงการแปรทางเสียงดังกล่าว แต่ให้ทับศัพท์ iu เป็นสระประสมตามข้อ 7.1.2 เมื่อเป็นพยางค์เปิด (พยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะท้าย) และให้ทับศัพท์ iu โดยแยกเสียงกันเมื่อเป็นพยางค์ปิด (พยางค์ที่มีพยัญชนะท้าย) เช่น
ciudad
friura
triunfo
diurna
=
=
=
=
ซิวดัด
ริวรา
ริอุนโฟ
ดิอูร์นา
7.1.5 ในทางอักขรวิธี รูปสระ ui และ uí ถือเป็นสระประสมเนื่องจากประกอบด้วยสระเสียงเบาต่างรูปกัน แต่เมื่อปรากฏในคำจำนวนหนึ่งอาจออกเสียงเป็นสระประสม [u̯i] หรือเป็นสระเรียง [u.i] ขึ้นอยู่กับผู้พูดและสำเนียง[5] หลักเกณฑ์นี้มิได้คำนึงถึงการแปรทางเสียงดังกล่าว แต่ให้ทับศัพท์ ui เป็นสระประสมตามข้อ 7.1.2 และให้ทับศัพท์ uí โดยแยกเสียงกัน เช่น
hui
incluido
Luis
destr
acfero
=
=
=
=
=
อุย
อิงกลุยโด
ลุยส์
เดสตรูอี
อากูอิเฟโร
7.2 ถ้าสระที่เรียงกันนั้นเป็นสระเสียงหนักกับสระเสียงเบาที่มีเครื่องหมายลงเสียงหนักกำกับอยู่ จะออกเสียงแยกกัน ให้ทับศัพท์แยกเสียงกัน เช่น
Rl
ldo
secretaría
do
púa
=
=
=
=
=
าอุ
อิโด
เซเกรตาริอา
อิโด
ปูอา
7.3 ถ้าสระที่เรียงกันนั้นเป็นสระเสียงหนักทั้งคู่ ไม่ว่าจะมีเครื่องหมายลงเสียงหนักหรือไม่ก็ตาม จะออกเสียงแยกกัน ให้ทับศัพท์แยกเสียงกัน เช่น
Saavedra
cacao
Beatriz
lee
boa
oeste
reo
océano
cgulo
=
=
=
=
=
=
=
=
=
าอาเบดรา
กากาโอ
อาตริซ
เอ
อา
เอสเต
าเอเโอ
โออาโน
อากูโล

8. สระประสมสามเสียง ในภาษาสเปนมักพบในรูปกริยาที่กระจายแล้ว เช่น cambiáis, acariciéis, averiguáis, habituéis ซึ่งโดยปรกติไม่จำเป็นต้องทับศัพท์ จึงมิได้ตั้งหลักเกณฑ์สำหรับสระประสมสามเสียง

9. การใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต มีหลักเกณฑ์ดังนี้

9.1 รูปพยัญชนะ r ในตำแหน่งท้ายพยางค์ ซึ่งออกเสียง [ɾ] หรือ [r] กำหนดให้ทับศัพท์เป็น ร และใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับไว้ เช่น
Marta
rdoba
perseguir
cuarto
=
=
=
=
มาร์ตา
กอร์โดบา
เปร์เซกีร์
กัวร์โต
9.2 ทวิอักษร rr ซึ่งออกเสียง [r] เพียงเสียงเดียว กำหนดให้ทับศัพท์โดยซ้อนพยัญชนะเป็น รร และใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับไว้ที่ ร ตัวแรก เช่น
churro [ˈt͡ʃu.ro]
tierra [ˈti̯e.ra]
=
=
ชูร์
ติเอร์ร
9.3 รูปพยัญชนะ x ในตำแหน่งท้ายคำ ซึ่งออกเสียงเป็นพยัญชนะควบ [ks] กำหนดให้ทับศัพท์เป็น กซ์ เช่น
tórax [ˈtoɾaks] = โตรักซ์
9.4 รูปสระประสม ei และ ey ซึ่งออกเสียง [ei̯] กำหนดให้ทับศัพท์เป็น เ–ย์ เช่น
peine [ˈpei̯.ne]
veinte [ˈbei̯n.te]
rey [rei̯]
=
=
=
ย์เน
ย์นเต
ย์
9.5 รูปสระประสม ou ซึ่งออกเสียง [ou̯] กำหนดให้ทับศัพท์เป็น โ–ว์ เมื่อเป็นพยางค์เปิด เช่น
bou [bou̯] = ว์
9.6 รูปพยัญชนะบางตัว เช่น s, z เมื่อตามหลังรูปสระประสมบางตัว เช่น oi, ui ไม่สามารถออกเสียงตามระบบเสียงภาษาไทยได้ ในการทับศัพท์จึงให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับไว้ เช่น
sois
Ruiz
=
=
ซอยส์
รุยซ์

10. การเขียนคำทับศัพท์ชื่อเฉพาะ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

10.1 คำทับศัพท์ที่เป็นชื่อตัวและนามสกุล ให้เขียนแยกคำตามการเขียนในภาษาสเปน เช่น
David Villa
Juan Carlos Ferrero
Alfonso de Valdés
=
=
=
ดาบิด บิยา
ฆวน การ์โลส เฟร์เรโร
อัลฟอนโซ เด บัลเดส
คำทับศัพท์ที่เป็นชื่อตัวและตามด้วยฉายานาม ให้เขียนแยกคำตามการเขียนในภาษาสเปน เช่น
Isabel la Católica
Pedro el Cruel
Miguel Báez "El Litri"
=
=
=
อิซาเบล ลา กาโตลิกา
เปโดร เอล กรูเอล
มิเกล บาเอซ "เอล ลิตริ"
10.2 คำทับศัพท์ที่เป็นคำนำหน้าชื่อตัวหรือนามสกุล ให้เขียนคำทับศัพท์ที่เป็นคำนำหน้านั้นติดกับชื่อตัวหรือนามสกุล เช่น
Don Juan de Borbón
Doña Letizia Ortiz
Señor García
Señora López
=
=
=
=
ดอนฆวน เด บอร์บอน
ดอญญาเลติเซีย ออร์ติซ
เซญญอร์การ์ซิอา
เซญโญราโลเปซ
คำทับศัพท์ที่เป็นตำแหน่ง ยศ หรือบรรดาศักดิ์ซึ่งตามด้วยชื่อตัวหรือนามสกุล ให้เขียนคำทับศัพท์ที่เป็นตำแหน่ง ยศ หรือบรรดาศักดิ์นั้นติดกับชื่อตัวหรือนามสกุล เช่น
Baronesa Thyssen = บาโรเนซาติสเซน
คำทับศัพท์ที่เป็นตำแหน่ง ยศ หรือบรรดาศักดิ์ซึ่งตามด้วยคำที่ไม่ใช่ชื่อตัวหรือนามสกุล ให้เขียนแยกคำตามการเขียนในภาษาสเปน เช่น
Conde de Floridablanca
Duquesa de Alba
=
=
กอนเด เด โฟลริดาบลังกา
ดูเกซา เด อัลบา
10.3 คำทับศัพท์ที่เป็นชื่อเฉพาะประเภทอื่น ๆ ให้เขียนแยกคำตามการเขียนในภาษาสเปน เช่น
El Juli
La Faraona
El Prado
La Razón
La Mancha
Jerez de la Frontera
=
=
=
=
=
=
เอล ฆูลิ (ฉายานักสู้วัว)
ลา ฟาราโอนา (ฉายานักร้อง)
เอล ปราโด (ชื่อพิพิธภัณฑ์)
ลา ราซอน (ชื่อหนังสือพิมพ์)
ลา มันชา (ชื่อภูมิภาค)
เฆเรซ เด ลา ฟรอนเตรา (ชื่อเมือง)

11. คำบอกประเภทสถานที่ เช่น ชื่อถนน ชื่อเมือง ชื่อหมู่เกาะ ให้เขียนได้ 2 แบบโดยทับศัพท์หรือแปลก็ได้ เช่น

Avenida de Cervantes
Calle Valentín Calderón
Ciudad de Panamá
Islas Baleares
=
=
=
=
อาเบนิดา เด เซร์บันเตส, ถนนเซร์บันเตส
กาเย บาเลนติน กัลเดรอน, ถนนบาเลนติน กัลเดรอน
ซิวดัด เด ปานามา, กรุงปานามา
อิสลัส บาเลอาเรส, หมู่เกาะบาเลอาเรส

12. คำที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ ให้ทับศัพท์โดยคงเครื่องหมายยัติภังค์ไว้ตามภาษาสเปน เช่น

Isabel Ramos-García
Ramón del Valle-Inclán
Castilla-La Mancha
=
=
=
อิซาเบล ราโมส-การ์ซิอา
รามอน เดล บาเย-อิงกลัน
กัสติยา-ลา มันชา

13. คำย่อ ให้เขียนชื่อตัวอักษรนั้น ๆ เป็นภาษาไทย ดังนี้[# 2]

A
D
G
J
M
O
R
U
X
=
=
=
=
=
=
=
=
=
อา
เด
เฆ
โฆตา
เอเม
โอ
เอเร[# 3]
อู
เอกิส
B
E
H
K
N
P
S
V
Y
=
=
=
=
=
=
=
=
=
เบ
เอ
อาเช
กา
เอเน
เป
เอเซ
อูเบ
อีกริเอกา[# 4]
C
F
I
L
Ñ
Q
T
W
Z
=
=
=
=
=
=
=
=
=
เซ
เอเฟ
อี
เอเล
เอญเญ
กู
เต
อูเบโดเบล
เซตา
หมายเหตุ
 1. "ภาษาสเปนแบบกัสติยา" เป็นชื่อเรียกรูปแบบที่เป็นกลางของภาษาสเปนสำเนียงต่าง ๆ ที่ใช้กันในภูมิภาคกัสติยา (ทางตอนเหนือและตอนกลางของสเปน) เช่น สำเนียงลาริโอฆา สำเนียงบายาโดลิด สำเนียงเลออน เป็นต้น ภาษาสเปนแบบกัสติยาจึงมิได้เป็นสำเนียงของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งโดยตรง
 2. เดิมถือว่าทวิอักษร ch (เช) และ ll (เอเย) เป็นตัวอักษรต่างหากในชุดตัวอักษรภาษาสเปน แต่ต่อมาราชบัณฑิตยสถานสเปนและสมาคมบัณฑิตยสถานภาษาสเปนได้ตัดทวิอักษรทั้งสองออกจากชุดตัวอักษรอย่างเป็นทางการ ตามที่ระบุในหนังสือ Ortografía de la lengua española, 2010.
 3. อักษร r ในภาษาสเปนมีชื่อเรียก 2 ชื่อ คือ เอเร (ere) และ เอร์เร (erre) แต่หนังสือ Ortografía de la lengua española, 2010. แนะนำให้เรียกชื่อตัวอักษรนี้ว่า เอร์เร เพียงชื่อเดียว
 4. อักษร y ในภาษาสเปนมีชื่อเรียก 2 ชื่อ คือ อีกริเอกา (i griega) และ เย (ye) แต่หนังสือ Ortografía de la lengua española, 2010. แนะนำให้เรียกชื่อตัวอักษรนี้ว่า เย เพียงชื่อเดียว

ตารางเทียบเสียง

แก้

เสียงพยัญชนะ

แก้
รูปเขียน เงื่อนไข เสียง ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์
B
 b  เมื่ออยู่ต้นคำหรือตามหลัง m  b  บ  bomba  อม
 blanco  ลังโก
 bravo  ราโบ
 cambray  กัมไ
 เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่น  β̞  บ  soberbia  โซเร์เบี
 hablaba  อาลา
 abnegado  อัเนกาโด
 club  กลุ
C
 c  เมื่อตามด้วย a, o, u, l, r  k  ก  casa  าซา
 quiosco  กิโอสโ
 cubano  กูบาโน
 clima  ลิมา
 acrecer  อาเรเซร์
 เมื่อตามด้วย e, i  θ  ซ  cenicero  เนิเโร
 cigarro  ซิการ์โร
 precio  เปรซิโอ
 เมื่ออยู่ท้ายพยางค์หรือท้ายคำ  k  ก  cocción  กอซิออน
 tictac  ติตั
 ch
 t͡ʃ  ช  chícharo  ชิชาโร
 muchachos  มูาโ
D
 d  เมื่ออยู่ต้นคำหรือตามหลัง l, n  d  ด  dato  าโต
 drama  รามา
 sueldo  ซูเอลโ
 prendando  เปรนดันโ
 เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่น  ð̞  ด  dudado  ดูาโ
 jardín  ฆาร์ดิ
 admire  อัมิเร
 Madrid  มาริ
F
 f
 f  ฟ  fanfarrón  ฟัาร์รอน
 caftán  กัตัน
 rosbif  โรสบิ
G
 g  เมื่อตามด้วย a, o, u, l, r
 และอยู่ต้นคำหรือตามหลัง n
 ɡ  ก  gala  าลา
 gótico  โติโก
 gustar  กุสาร์
 menguar  เมงกัวร์
 sangría  ซังริอา
 เมื่อตามด้วย a, o, u, l, r
 และอยู่ในตำแหน่งอื่น
 ɣ̞  ก  papagayo  ปาปาาโย
 suegros  ซูเอโรส
 larga  ลาร์
 algún  อัลกุ
 desglosad  เดสโลซัด
 เมื่อตามด้วย e, i  x  ฆ[# 1]  generoso  เเนโรโซ
 Jorge  ฆอร์เ
 giba  ฆิบา
 registro  เรฆิสโตร
 เมื่ออยู่ท้ายพยางค์หรือท้ายคำ  ɣ̞  ก  benigno  เบนิโน
 zigzag  ซิซั
 gu  เมื่อตามด้วย e, i
 และอยู่ต้นคำหรือตามหลัง n
 ɡ  ก  guerra  เร์รา
 guitarra  กิตาร์รา
 Domínguez  โดมิงเ
 gánguil  กังกิ
 เมื่อตามด้วย e, i
 และอยู่ในตำแหน่งอื่น
 ɣ̞  ก  foguean  โฟเอัน
 Miguel  มิเ
 erguís  เอร์กิ
 gü  เมื่ออยู่ต้นคำหรือตามหลัง n  ɡu̯~gw  กว  isqui  กวิสกิ
 biline  บิลิงเกว
 linística  ลิงกวิสติกา
 เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่น  ɣ̞u̯~ɣ̞w  กว  desae  เดซาเกว
 verenza  เบร์เกวนซา
 arir  อาร์กวีร์
H
 h
 อ[# 2]  ahumar  อาอูมาร์
 Anahí  อานาอี
 Hugo  อูโก
 nihilismo  นิอิลิสโม
 prohibir  โปรอิบีร์
J
 j
 x  ฆ[# 1]  jamón  ามอน
 José  โเซ
 juguete  ฆูเกเต
 vejez  เบเ
 quejica  เกฆิกา
 reloj  เรลอ
K
 k[# 3]
 k  ก  kárate  าราเต
 kilo  กิโล
 koala  โอาลา
 anorak  อาโนรั
L
 l
 l  ล  local  โกั
 elefante  เอเฟันเต
 sal  ซั
 ll  เมื่ออยู่ต้นคำหรือตามหลัง n  ʎ, ɟ͡ʝ̞~d͡ʒ[# 4]  ย  llave  าเบ
 conllevan  กอนเบัน
 เมื่ออยู่ระหว่างสระ  ʎ, ʝ̞~ʝ[# 5]  ย  caballo  กาบาโ
 vallista  บายิสตา
M
 m  เมื่อไม่ได้อยู่ท้ายคำ  m  ม  madre  าเดร
 comunidad  โกมูนิดัด
 campamento  กัปาเนโต
 เมื่ออยู่ท้ายคำ  m~n  ม  módem  โมเด
 Myriam  มิเรีย
N
 n  เมื่ออยู่ต้นคำ ต้นพยางค์ หรือท้ายคำ  n  น  natural  าตูรัล
 manera  มาเรา
 pan  ปั
 เมื่อตามด้วย ca, co, cu, g, j  ŋ  ง  blanca  บลักา
 banco  บัโก
 concurso  กอกูร์โซ
 hangar  อัการ์
 ángulo  อักูโล
 ángel  อัเฆล
 anginas  อัฆินัส
 granja  กรัฆา
 monje  มอเฆ
 berenjena  เบเรเฆนา
 เมื่อตามด้วย ce, ci    น  francés  ฟรัเซส
 Francisco  ฟรัซิสโก
 เมื่อตามด้วย ch, ll, y    น  pincho  ปิโช
 inyectar  อิเยกตาร์
 เมื่อตามด้วย d, t    น  conde  กอเด
 renta  เรตา
 เมื่อตามด้วย f  ɱ  น  énfasis  เอฟาซิส
 triunfar  ตริอุฟาร์
 เมื่อตามด้วย l, n, r, s  n  น  honra  ออรา
 censor  เซซอร์
Ñ
 ñ  เมื่ออยู่ต้นคำ  ɲ  ญ  ñandú  ญันดู
 เมื่ออยู่กลางคำ  ɲ  ญญ  niña  นิญญ
 ñoño  ญอ
P
 p
 p  ป  palabra  าลาบรา
 planta  ลันตา
 prado  ราโด
 espinaca  เอสปินากา
 expresar  เอซเรซาร์
 captar  กัตาร์
Q
 qu
 k  ก  que  เ
 quilo  กิโล
 quinqué  กิงเ
R
 r  เมื่ออยู่ต้นคำหรือตามหลัง l, n, s  r  ร  rosa  โซา
 alrededor  อัลเเดดอร์
 enrollan  เอนโยัน
 israelí  อิสาเอลี
 เมื่ออยู่ระหว่างสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของพยัญชนะควบ  ɾ  ร  cero  เซโ
 prioral  ปริโอรั
 เมื่ออยู่ท้ายพยางค์หรือท้ายคำ  ɾ, r  ร์  eterno  เอเตร์โน
 flor  ฟลอร์
 rr
 r  ร์ร  guerra  เกร์ร
 rorro  รอร์
S
 s  เมื่ออยู่ต้นคำหรือต้นพยางค์  s  ซ  sobre  โเบร
 esencia  เอเนเซีย
 เมื่อตามด้วยพยัญชนะก้อง  z  ส  chismes  ชิเมส
 desdén  เดเดน
 เมื่อตามด้วยพยัญชนะไม่ก้องหรืออยู่ท้ายคำ  s  ส  chistes  ชิเต
 jamás  ฆามั
T
 t
 t  ต  territorio  เร์ริโริโอ
 tres  เรส
 extra  เอซรา
 fruta  ฟรู
 Atlántico  อัลันติโก
V
 v  เมื่ออยู่ต้นคำหรือตามหลัง n  b  บ  veloz  เโลซ
 visado  บิซาโด
 volumen  โลูเมน
 vulgar  บุลการ์
 เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่น  β̞  บ  Oviedo  โอบิเอโด
 obvio  ออบบิโอ
 desván  เดสบั
 revólver  เรโลเร์
X
 x  เมื่ออยู่ต้นคำ  s  ซ  xenón  เนอน
 xilófono  ซิโลโฟโน
 เมื่อตามด้วยพยัญชนะ  s, ks[# 6][6]  ซ  exportar  เอปอร์ตาร์
 mixto  มิโต
 เมื่ออยู่ระหว่างสระ  ks  กซ  exagerar  เอกซาเฆราร์
 taxi  ตักซิ
 เมื่ออยู่ท้ายคำ  ks  กซ์  fénix  เฟนิกซ์
 tórax  โตรักซ์
Y
 y  เมื่ออยู่ต้นคำหรือตามหลัง n  ɟ͡ʝ̞~d͡ʒ  ย  yogur  โกูร์
 cónyuge  กอนยูเฆ
 เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่น  ʝ̞~ʝ  ย  yoyo  โยโ
 leyenda  เลเนดา
Z
 z
 θ  ซ  zapato  าปาโต
 zumo  ซูโม
 cazo  กาโ
 mezcla  เมกลา
 paz  ปั
หมายเหตุ
 1. 1.0 1.1 ผู้พูดภาษาสเปนออกเสียงรูปพยัญชนะ g (ที่ตามด้วย e, i) และ j แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับท้องที่และบางครั้งขึ้นอยู่กับว่ารูปพยัญชนะเหล่านั้นนำหน้าสระตัวใด ในสเปนพบการออกเสียงเป็น [x, χ, h, ɦ] แต่ภาษาสเปนแบบกัสติยาออกเสียงเป็น [x] ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ให้ทับศัพท์โดยใช้ ฆ ส่วนในลาตินอเมริกาพบการออกเสียงเป็น [x, ç, ħ, h, ɦ] แต่หลักเกณฑ์นี้กำหนดไว้กว้าง ๆ เพียงว่า ถ้าเป็นคำภาษาสเปนจากลาตินอเมริกา ให้ทับศัพท์โดยใช้ ฮ
 2. รูปเขียน อ ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นทุ่นให้สระเกาะตามอักขรวิธีภาษาไทย มิได้หมายความว่ารูปเขียน h ในภาษาสเปนออกเสียง [ʔ]
 3. ส่วนใหญ่พบในคำยืม
 4. ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ [ʎ] จะกลายเสียงเป็น [ɟ͡ʝ̞~d͡ʒ] (ซึ่งพ้องกับเสียงของรูปพยัญชนะ y) โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ของสเปน
 5. ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ [ʎ] จะกลายเสียงเป็น [ʝ̞~ʝ] (ซึ่งพ้องกับเสียงของรูปพยัญชนะ y) โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ของสเปน
 6. รูปพยัญชนะ x เมื่อตามด้วยพยัญชนะอื่น ในลาตินอเมริกาออกเสียงเป็น [ks] ส่วนในสเปนออกเสียงเป็น [ks] ในภาษาระดับทางการหรือแบบแผน และออกเสียงเป็น [s] ในภาษาระดับไม่เป็นทางการ หลักเกณฑ์นี้ให้ทับศัพท์ตามการออกเสียงแบบไม่เป็นทางการ

เสียงสระ

แก้

สระเดี่ยว

แก้
รูปเขียน เสียง เงื่อนไข ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์
A
 a, á  a  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 –า  aro  อโร
 amar  อร์
 Alcalá  อัลก
 Ávila  อบิล
 párrafo  ปร์รโฟ
 mármol  มร์โมล
 เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ
 –ั[# 1]  alma  อัลมา
 apto  อัปโต
 sandía  ซันดิอา
 Tomás  โตมั
 paño [ˈpa.ɲo]  ปัญโญ
 Ibáñez [iˈβ̞a.ɲeθ]  อิบัญเญซ
E
 e, é  e
 เ–  celta  ซลตา
 comer  โกมร์
 Edmundo  อดมุนโด
 Enrique  อนริ
 perro  ปร์โร
 Tenerife  นริ
 Écija  อซิฆา
 praliné  ปราลิ
 Rubén  รูบน
I
 i  i  เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย rr
 –ี  batir  บาตีร์
 virtual  บีร์ตวล
 irreal [i.reˈal]  อีร์เรอัล
 เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่น  –ิ  bicicleta  บิซิเกลตา
 Juani  ฆัวนิ
 quiñón  กิญญอน
 bizcocho  บิซโกโช
 imposible  อิมโปซิเบล
 í  i  เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย rr หรืออยู่ท้ายคำ
 –ี  círculo  ซีร์กูโล
 pírrica [ˈpi.ri.ka]  ปีร์ริกา
 allí  อายี
 jabalí  ฆาบาลี
 เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่น  –ิ  Íñigo  อิญญิโก
 Rodríguez  โรดริเกซ
 sílaba  ซิลาบา
 Martín  มาร์ติ
 vínculo  บิงกูโล
O
 o, ó  o  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ, rr
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย l, s, z
 โ–  amo  อา
 chapó  ชา
 López  ลเปซ
 geólogo  เฆ
 sol  ซล
 Carlos  การ์ลส
 arroz  อาร์รซ
 trasdós  ตรัสดส
 เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ, rr
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย l, s, z
 –อ  Begoña [be.ˈɣ̞o.ɲa]  เบกญญา
 torre [ˈto.re]  ตร์เร
 amor  อามร์
 boxeo  บกเซโอ
 comprar  กมปราร์
 occidente  อกซิเดนเต
 reloj  เรล
 Calderón  กัลเดร
 Gijón  ฆิฆ
 Góngora  กงโกรา
 hórrido  อร์ริโด
U
 u, ú  u  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 –ู  luna  ลูนา
 turrón  ตูร์รอน
 azúcar  อาซูการ์
 champú  ชัมปู
 Murcia  มูร์เซีย
 cúrcuma  กูร์กูมา
 เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ
 –ุ  Irún  อิรุ
 Jesús  เฆซุ
 juzgas  ฆุซกัส
 legumbre  เลกุมเบร
 músculo  มุสกูโล
 buñuelo [buˈɲu̯e.lo]  บุญญูเอโล
Y
 y, ý[# 2]  i
 –ิ  Caty  กาติ
 Myriam  มิเรียม
 Vicky  บิกกิ
 Ybarra  อิบาร์รา
 Ýñigo  อิญญิโก
หมายเหตุ
 1. ยกเว้นคำว่า San, Santo และ Santa ที่แปลว่า นักบุญ ซึ่งปรากฏในชื่อเฉพาะต่าง ๆ คนไทยนิยมออกเสียงสระ a ในคำเหล่านี้เป็นเสียงยาว จึงกำหนดให้ทับศัพท์เป็น ซาน, ซานโต และ ซานตา ตามลำดับ เช่น San José = ซาน โฆเซ, Santo Tomás = ซานโต โตมัส, Santa María = ซานตา มาริอา
 2. รูปเขียน y เมื่ออยู่โดด ๆ เป็นคำสันธาน แปลว่า "กับ, และ" ทับศัพท์เป็น อี โดยเขียนแยกจากคำอื่น เช่น Santiago Ramón y Cajal = ซานเตียโก รามอน อี กาฆัล นอกจากคำนี้แล้ว ในภาษาสเปนพบรูปเขียน y (และ ý) ที่เป็นสระเดี่ยวไม่บ่อยนัก ส่วนใหญ่ปรากฏในชื่อเล่น ชื่อที่รับมาจากภาษาอื่น หรือชื่อที่สะกดตามอักขรวิธีโบราณ และบ่อยครั้งก็มีการใช้รูปเขียน i แทน y ในชื่อเหล่านั้น

สระเรียงสองเสียง

แก้
รูปเขียน เสียง เงื่อนไข ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์
A
 aa, aá, áa  a.a  เป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 –าอา  Saavedra  ซาอาเบดรา
 sahárico  ซาอาริโก
 azahar  อาซาอาร์
 เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ
 –าอั  contrahaz  กอนตราอั
 zarzahán  ซาร์ซาอั
 afrikáans  อาฟริกาอันส์
 ae, aé, áe  a.e
 –าเอ  aeropuerto  อาเอโรปูเอร์โต
 reo  อาเอเรโอ
 maestra  มาเอสตรา
 Jn  ฆาเอ
 arráez  อาร์ราเอ
 aí  a.i  เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย rr หรืออยู่ท้ายคำ
 –าอี  ahí  อาอี
 desvr  เดสบาอีร์
 เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่น  –าอิ  parso  ปาราอิโซ
 ahínco  อาอิงโก
 ao, aó  a.o  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ, rr
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย l, s, z
 –าโอ  cacao  กากาโอ
 mahozmedín  มาโอซเมดิน
 s  ซาโอ
 เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ, rr
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย l, s, z
 –าออ  ahorro [ao.ro]  อาออร์โร
 mahón  มาออ
 aú  a.u  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 –าอู  parahúso  ปาราอูโซ
 tahúr  ตาอูร์
 เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ
 –าอุ  ld  ลาอุ
 Rl  ราอุ
 cortñas [koɾ.tau.ɲas]  กอร์ตาอุญญัส
 aý  a.i
 –าอิ  na  อาอินา
E
 ea, eá, éa  e.a  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 เ–อา  Beatriz  อาตริซ
 reharto  อาร์โต
 ttrica  อาตริกา
 océano  โออาโน
 เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ
 เ–อั  líneas  ลิอั
 prmbulo  ปรอัมบูโล
 cumpleaños [kum.plea.ɲos]  กุมปลอัญโญส
 ee, eé  e.e
 เ–เอ  lee  เอ
 pel  เปเอ
 crees  กรเอ
 rehén  เอ
 eí  e.i  เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย rr หรืออยู่ท้ายคำ
 เ–อี  sonr  ซอนอี
 frr  ฟรอีร์
 เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่น  เ–อิ  ldo  อิโด
 ssmo  อิสโม
 eo, éo, eó  e.o  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ, rr
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย l, s, z
 เ–โอ  leo  โอ
 alvéolo  อัลโอโล
 nloga  โอโลกา
 เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ, rr
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย l, s, z
 เ–ออ  peor  ออร์
 campn  กัมออ
 eú  e.u  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 เ–อู  rehúye  อูเย
 trgia  อูร์เฆีย
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ
 เ–อุ  antltimo  อันอุลติโม
 transnte  ตรันอุนเต
I
 ía  i.a  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 –ิอา  sandía  ซันดิอา
 tríada  ตริอาดา
 เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ
 –ิอั  fíat  ฟิอั
 mercancías  เมร์กันซิอั
 íe  i.e
 –ิเอ  confíe  กอนฟิเอ
 vacíen  บาซิเอ
 ii  i.i  โดยทั่วไป[# 1]  –ิอิ  antiimperialista  อันติอิมเปเรียลิสตา
 nihilidad  นิอิลิดัด
 ií  i.i  เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย rr หรืออยู่ท้ายคำ
 –ิอี  ch  ชิอี
 เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่น  –ิอิ  frsimo  ฟริอิซิโม
 ío  i.o  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ, rr
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย l, s, z[# 2]
 –ิโอ  bajío  บาฆิโอ
 navíos  นาบิโอ
O
 oa, oá  o.a  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 โ–อา  anchoar  อันอาร์
 cgulo  อากูโล
 เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ
 โ–อั  psoas  อั
 zorstrico  โซอัสตริโก
 oe, oé, óe  o.e
 โ–เอ  héroe  เอเอ
 ptico  เอติโก
 oeste  เอสเต
 bóer  เอร์
 oí  o.i  เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย rr หรืออยู่ท้ายคำ
 โ–อี  des  เดอี
 trasr  ตราอีร์
 เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่น  โ–อิ  do  อิโด
 mohín  อิ
 oo, oó, óo  o.o  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ, rr
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย l, s, z
 โ–โอ  cooperar  โอเปราร์
 alcohol  อัลโอ
 noosfera  โอสเฟรา
 zlogo  โอโลโก
 เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ, rr
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย l, s, z
 โ–ออ  cooptar  ออปตาร์
 cohorte  ออร์เต
 microondas  มิกรออนดัส
 oú  o.u  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r[# 3]
 โ–อู  nmeno  อูเมโน
 mohúr  อูร์
U
 úa  u.a  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 –ูอา  ganzúa  กันซูอา
 continúa  กอนตินูอา
 เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ
 –ูอั  grúas  กรูอั
 jamúas  ฆามูอั
 úe  u.e
 –ูเอ  rúe  รูเอ
 bambúes  บัมบูเอ
 úo  u.o  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ, rr
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย l, s, z
 –ูโอ  avalúo  อาบาลูโอ
 búhos  บูโอ
 เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ, rr
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย l, s, z
 –ูออ  crúor  กรูออร์
 flúor  ฟลูออร์
หมายเหตุ
 1. ในพจนานุกรมภาษาสเปนไม่ปรากฏคำที่มีสระเรียง ii เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย rr จึงไม่ได้ใส่ไว้เป็นเงื่อนไขในตาราง
 2. ในพจนานุกรมภาษาสเปนไม่ปรากฏคำที่มีสระเรียง ío เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ, rr หรือเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย l, s, z จึงไม่ได้ใส่ไว้เป็นเงื่อนไขในตาราง
 3. ในพจนานุกรมภาษาสเปนไม่ปรากฏคำที่มีสระเรียง oú เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย r หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ จึงไม่ได้ใส่ไว้เป็นเงื่อนไขในตาราง

สระประสมสองเสียง

แก้
รูปเขียน เสียง เงื่อนไข ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์
A
 ai, ái  ai̯  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไ–  aire  อเร
 paisaje  ปซาเฆ
 tráiler  ตรเลร์
 au, áu  au̯  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  เ–า  Augusto  กุสโต
 pausa  ซา
 Jáuregui  เรกิ
 ay  ai̯
 ไ–  hay  
 órsay  ออร์
E
 ei, éi  ei̯
 เ–ย์  peinar  ย์นาร์
 néisico  ย์ซิโก
 otoñéis  โอตอญย์
 treinta  ตรย์นตา
 eu, éu  eu̯  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  เ–ว  Europa  โรปา
 reunión  นิออน
 Bernabéu  เบร์นา
 ey  ei̯
 เ–ย์  rey  ย์
I
 ia, iá  i̯a~ja
 เ–ีย  magia  มาเฆีย
 viajar  เบียฆาร์
 Sur  ซูเรีย
 Canarias  กานาเรีย
 fiambre  เฟียมเบร
 Adrn  อารีย
 ie, ié  i̯e~je
 –ิเอ  nieve  นิเอเบ
 quien  กิเอ
 siesta  ซิเอสตา
 vierte  บิเอร์เต
 tentemp  เตนเตมปิเอ
 mrcoles  มิเอร์โกเลส
 io, ió  i̯o~jo  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ, rr
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย l, s, z
 –ิโอ  violeta  บิโอเลตา
 diccionario  ดิกซิโอนาริโอ
 Oriol  โอริโอ
 sigu  ซิกิโอ
 ads  อาดิโอ
 เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ, rr
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย l, s, z
 –ิออ  biombo  บิออมโบ
 guion  กิออ
 prior  ปริออร์
 camn  กามิออ
 dxido  ดิออกซิโด
 iu, iú  i̯u~ju  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  –ิว  ciudad  ซิวดัด
 interv  อินเตร์บิว
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –ิอุ[# 1]  triunfar  ตริอุนฟาร์
 veintn  เบย์นติอุ
O
 oi  oi̯
 –อย  paranoico  ปารานอยโก
 sois  ซอยส์
 ou  ou̯  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  โ–ว์  Bousoño  ว์ซอญโญ
 estadounidismo  เอสตาว์นิดิสโม
 oy  oi̯
 –อย  hoy  ออย
 Rajoy  ราฆอย
U
 ua, uá  u̯a~wa  เมื่อเป็นพยางค์เปิด
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 –ัว  cualidad  กัวลิดัด
 rangua  รังกัว
 precipua  เปรซิปัว
 guarda  กัวร์ดา
 ayac  อายากัว
 เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย r  –ว–  cuantas  กนตัส
 paraguas  ปาราก
 actual  อักต
 gmpara  กมปารา
 Pizjn  ปิซฆ
 ue, ué  u̯e~we
 –ูเอ  Consuelo  กอนซูเอโล
 pueblo  ปูเอโบล
 cuernos  กูเอร์โนส
 cuestión  กูเอสติออน
 min  มินูเอ
 cristofs  กริสโตฟูเอ
 üe, üé[# 2]  u̯e~we
 เ–ว  bilingüe  บิลิง
 cigüeña  ซิญญา
 güérmeces  ร์เมเซส
 yangüés  ยัง
 ui  u̯i~wi
 –ุย  cuidar  กุยดาร์
 ruido  รุยโด
 Luis  ลุยส์
 uí  u̯i~wi  เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย rr หรืออยู่ท้ายคำ
 –ูอี  atrib  อาตริบูอี
 destr  เดสตรูอี
 เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่น  –ูอิ  jestico  เฆซูอิติโก
 tecn  เตกูอิ
 casstica  กาซูอิสติกา
 üi[# 2]  u̯i~wi  เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย rr
 –วี  argüir  อาร์กวีร์
 güirro  กวีร์โร
 เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่น  –วิ  güito  กวิโต
 güinche  กวินเช
 üí[# 2]  u̯i~wi  เมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r
 หรือเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย rr หรืออยู่ท้ายคำ
 –วี  changüí  ชังกวี
 reargüí  เรอาร์กวี
 เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่น  –วิ  fragüín  ฟรากวิ
 uo, uó  u̯o~wo  เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ไม่ได้ตามด้วย ñ, rr
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย l, s, z
 –ูโอ  ingenuo  อิงเฆนูโอ
 mutuos  มูตูโอ
 ecreo  เอกูโอเรโอ
 เมื่อเป็นพยางค์เปิดที่ตามด้วย ñ, rr
 หรือเป็นพยางค์ปิดที่ไม่ได้ตามด้วย l, s, z
 –ูออ  gluon  กลูออ
 licuor  ลิกูออร์
หมายเหตุ
 1. สระประสม iu เมื่อเป็นพยางค์เปิด ให้ทับศัพท์เป็น –ิว แต่เมื่อเป็นพยางค์ปิด ในภาษาไทยไม่สามารถซ้อนรูปพยัญชนะท้ายได้ จึงให้ทับศัพท์โดยแยกเสียงสระเป็น –ิอุ ยกเว้นเมื่อเป็นพยางค์ปิดที่ตามด้วย r ให้ทับศัพท์เป็น –ิอู ทั้งนี้ ในพจนานุกรมภาษาสเปนปรากฏคำที่ตรงกับเงื่อนไขดังกล่าวเพียง 2 คำ คือ diurna = ดิอูร์นา และ diurno = ดิอูร์โน
 2. 2.0 2.1 2.2 ในภาษาสเปนปัจจุบัน รูปเขียน üe, üé, üi, üí จะปรากฏหลัง g เท่านั้น

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

บรรณานุกรม

แก้
 • Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2011), Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología, Madrid: Espasa Libros.
 • Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010), Ortografía de la lengua española, Madrid: Espasa Libros.
 • Martínez Celdrán, Eugenio; Fernández Planas, Ana Ma.; Carrera Sabaté, Josefina (2003), "Castilian Spanish", Journal of the International Phonetic Association, 33 (2): 255–259, doi:10.1017/S0025100303001373

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้