วิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน/การทับศัพท์ภาษาเกาหลี

การทับศัพท์ภาษาเกาหลีในที่นี้เป็นหลักการที่กำหนดตามราชบัณฑิตยสถาน (ปัจจุบันคือสำนักงานราชบัณฑิตยสภา)

หลักทั่วไป แก้

1. หลักเกณฑ์นี้ใช้สำหรับเขียนทับศัพท์ภาษาเกาหลีที่เขียนด้วยอักษรโรมัน โดยมีตารางเทียบเสียงพยัญชนะและสระตามที่ออกเสียงในภาษาเกาหลีมาตรฐานไว้ให้เป็นแนวเทียบ

2. เนื่องจากภาษาเกาหลีมีการถ่ายถอดเป็นอักษรโรมันหลายระบบ ในหลักเกณฑ์นี้ได้เลือกใช้อักษรโรมันจาก 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการถอดอักษรเกาหลีเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง (Revised Romanization of Korean) ซึ่งใช้เป็นทางการในเกาหลีใต้ และระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์ (McCune-Reischauer) ซึ่งนิยมใช้กันมานานและยังคงมีใช้อยู่ โดยจะให้ตารางเทียบเสียงไว้ทั้ง 2 ระบบ แต่ตัวอย่างที่ให้ไว้ในหลักเกณฑ์ทั่วไปใช้ตามระบบการถอดภาษาเกาหลีเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง

ชื่อเฉพาะที่มิได้ถ่ายเป็นอักษรโรมันตามระบบการถอดภาษาเกาหลีเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุงและระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์ ให้ทับศัพท์ตามเสียงที่เจ้าของภาษานิยม เช่น
Lee Myung-bak
Park (Pak) Chung-hee
=
=
อี มย็อง-บัก (ชื่อประธานาธิบดี)
ปัก ชอง-ฮี (ชื่อประธานาธิบดี)

3. คำทับศัพท์ที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่น คำในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ฯลฯ ให้ใช้ตามฉบับล่าสุด

4. คำที่รับมาใช้ในภาษาไทยเป็นเวลานานแล้วและเขียนเป็นคำไทยจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ให้ใช้ต่อไปตามเดิม เช่น กิมจิ, เทควันโด, อารีดัง, ฮุนได, วอน (สกุลเงิน)

5. พยัญชนะควบกล้ำที่มีสระหน้า ให้นำสระหน้าไปไว้ระหว่างพยัญชนะควบกล้ำนั้น เช่น

gwebeom
hoengdan
=
=
วบ็อม
ว็งดัน

6. คำทับศัพท์ชื่อและชื่อสกุล เมื่อทับศัพท์ให้เขียนติดกัน เว้นวรรค หรือมีเครื่องหมายยัติภังค์ตามต้นฉบับอักษรโรมัน เช่น

An Chaehong
Son Ye-jin
=
=
อัน แชฮง
ซน เย-จิน

7. คำวิสามานยนามเช่นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เขียนด้วยอักษรโรมัน แม้ว่าจะเว้นวรรคหรือมีเครื่องหมายยัติภังค์ ให้ทับศัพท์โดยเขียนติดกัน ส่วนคำที่บอกประเภทของชื่อเฉพาะไม่ต้องทับศัพท์ เช่น

7.1 -do (จังหวัด) เช่น
Gangwon-do = จังหวัดคังว็อน
7.2 teukbyeolsi (เมืองปกครองพิเศษ, กรุง) เช่น
Seoul teukbyeolsi = กรุงโซล
7.3 -si หรือ si (เมือง) เช่น
Gwangju-si หรือ Gwangjusi = เมืองควังจู
7.4 -gun หรือ gun (อำเภอ) เช่น
Seonsan-gun หรือ Seonsangun = อำเภอซ็อนซัน
7.5 -gu (เขต) เช่น
Dongdaemun-gu = เขตทงแดมุน
7.6 gang (แม่น้ำ) เช่น
Hangang = แม่น้ำฮัน
7.7 san (ภูเขา) เช่น
Seoraksan = ภูเขาซอรัก
7.8 -seom, -do (เกาะ) เช่น
Nami-seom
Jeju-do
= เกาะนามี
เกาะเชจู
7.9 daehakgyo (มหาวิทยาลัย) เช่น
Inhadaehakgyo
Seouldaehakgyo
=
=
มหาวิทยาลัยอินฮา
มหาวิทยาลัยโซล
7.10 yeok (สถานีรถไฟ) เช่น
Sadangyeok = สถานีรถไฟซาดัง
7.11 sijang (ตลาด) เช่น
Namdaemunsijang = ตลาดนัมแดมุน
7.12 -ga (ถนน) เช่น
Euljiro 1 (il) -ga = ถนนอึลจีโร 1

ตารางเทียบเสียง แก้

ระบบการถอดอักษรเกาหลีเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง แก้

เสียงพยัญชนะ แก้

รูปเขียน ตำแหน่ง
อักษรโรมัน อักษรเกาหลี ต้นพยางค์แรก ต้นพยางค์อื่น ท้ายพยางค์
ใช้ ตัวอย่าง คำทับศัพท์ ใช้ ตัวอย่าง คำทับศัพท์ ใช้ ตัวอย่าง คำทับศัพท์
 b / b / p   พีอึบ  พ  baji  าจี
 (กางเกง)
 บ  haengbok  แฮ็ง
 (ความสุข)
 บ  bap  พั
 (ข้าว)
 ch / ch / t   ชีอึด  ช  cheonji  ช็อนจี
 (จักรวาล)
 ช  Chungcheong  ชุงช็อง
 (ชื่อจังหวัด)
 ด  kkot  ก
 (ดอกไม้)
 d / d / t   ทีกึด  ท  Daegu  แกู
 (ชื่อเมือง)
 ด  daedap  แทดั
 (ตอบ)
 ด  natgari  นัการี
 (กองฟาง)
 g / g / k   คีย็อก  ค  Gangwon  คังว็อน
 (ชื่อจังหวัด)
 ก  Hanguk  ฮันกุ
 (ประเทศเกาหลี)
 ก  goguk  โคกุ
 (บ้านเกิดเมืองนอน)
 h / h / –   ฮีอึด  ฮ  hobak  โบัก
 (ฟักทอง)
 ฮ  gonghang  คงฮั
 (สนามบิน)
 j / j / t   จีอึด  ช  jido  ชีโด
 (แผนที่)
 จ  jujeonja  ชูจ็อน
 (กาน้ำ)
 ด  bit  พิ
 (หนี้, หนี้สิน)
 jj / jj / –   ซังจีอึด  จ  jjari  ารี
 (มูลค่า)
 จ  gajja  คา
 (ของปลอม)
 k / k / k   คีอึก  ค  kal  คั
 (มีด)
 ค  mankeum  มันคึ
 (เท่ากับ)
 ก  bueok  พูอ็อ
 (ห้องครัว)
 – / kh / –  ㄱㅎ คีย็อกฮีอึด
 ค  chukha  ชู
 (ขอแสดงความยินดี)
 kk / kk / k   ซังกีย็อก  ก  kkangtong  กังทง
 (กระป๋อง)
 ก  eokkae  ออแ
 (ไหล่)
 ก  bak  พั
 (ข้างนอก)
 m / m / m   มีอึม  ม  maeum  าอึม
 (จิตใจ)
 ม  nonmun  นนมุ
 (วิทยานิพนธ์)
 ม  gim  คิ
 (สาหร่ายทะเล)
 n / n / n   นีอึน  น  na  
 (ฉัน)
 น  nuna  นู
 (คำที่ผู้ชายใช้เรียกพี่สาว)
 น  Namdaemun  นัมแดมุ
 (ชื่อตลาด)
 – / n / – (เมื่อตาม
 หลังเสียง m, n, ŋ)
  รีอึล
 น  Gangneung  คังนึ
 (ชื่อเมือง)
 – / – / ng   อีอึง
 ง  madang  มาดั
 (ลาน, สวน)
 p / p / p   พีอึบ  พ  pal  พั
 (จำนวนแปด)
 พ  apeuda  อาพือดา
 (เจ็บ, ปวด)
 บ  yeopsaram  ย็อซารัม
 (คนข้าง ๆ)
 – / ph / –  ㅂㅎ บีอึบฮีอึด
 พ  iphak  อีพั
 (การสอบเข้า)
 pp / pp / –   ซังบีอึบ  ป  ppallae  ปัลแล
 (ซักผ้า)
 ป  ippal  อีปั
 (ฟัน)
 r / r, l / l   รีอึล  ร  ramyeon  ามย็อน
 (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป)
 ร  haru  ฮารู
 (วัน)
 ล  mal  มั
 (ม้า)
 ล  Jeolla  ช็อล
 (ชื่อจังหวัด)
 s / s / t   ชีอด  ซ  sada  าดา
 (ซื้อ)
 ซ  saengsan  แซ็งซั
 (การผลิต)
 ด  sutso  ซุโซ
 (วัวตัวผู้)
 s / s / – (เมื่อตาม
 ด้วยเสียงสระอีหรือ
 สระประสมวี)
  ชีอด  ช  sijang  ชีจัง
 (ตลาด)
 ช  dosi  โทชี
 (เมือง)
 ss / ss / t   ซังชีอด  ซ  ssal  ซั
 (ข้าวสาร)
 ซ  bulssuk  พุลซุ
 (กะทันหัน)
 ด  ssaetta  แซ็ตา
 (เหลือเฟือ)
 t / t / t   ทีอึด  ท  Taebaek  แแบ็ก
 (ชื่อภูเขา)
 ท  gita  คี
 (อื่น ๆ)
 ด  Hanbat  ฮันบั
 (ชื่อมหาวิทยาลัย)
 – / th / –  ㄷㅎ ทีกึดฮีอึด
 ท  mathyeong  มาย็อง
 (พี่ชายคนโต)
 tt / tt / –   ซังทีกึด  ต  ttukkeong  ตูก็อง
 (ฝา)
 ต  heoritti  ฮอรีตี
 (เข็มขัด)

เสียงสระ แก้

สระเดี่ยว แก้
รูปเขียน เงื่อนไข ใช้ ตัวอย่าง
อักษรโรมัน อักษรเกาหลี คำ  คำทับศัพท์  ความหมาย
 a    เมื่อเป็นพยางค์เปิด[# 1]  ไม่มีพยัญชนะต้น  อา  ai  อาอี  เด็ก
 มีพยัญชนะต้น  –า  nara  น  ประเทศ
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด[# 2]  ไม่มีพยัญชนะต้น  อั–  ap  อั  ข้างหน้า
 มีพยัญชนะต้น  –ั  bap  พั  ข้าว
 ae    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  แอ  aein  แออิน  คู่รัก
 มีพยัญชนะต้น  แ–  gae    สุนัข
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  แอ็–  aengmusae  แอ็งมูแซ  นกแก้ว
 มีพยัญชนะต้น  แ–็  naemsae  แน็มแซ  กลิ่น
 e    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เอ  e  เอ  ที่ (คำชี้สถานที่)
 มีพยัญชนะต้น  เ–  nemo  นโม  สี่เหลี่ยม
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เอ็–  enganhada  เอ็นกันฮาดา  พอประมาณ
 มีพยัญชนะต้น  เ–็  sem  เซ็  การคำนวณ
 eo    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ออ  eomeoni  ออมอนี  แม่
 มีพยัญชนะต้น  –อ  seoda  ซดา  ยืน
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อ็อ–  eonni  อ็อนนี  คำที่ผู้หญิงใช้เรียกพี่สาว
 มีพยัญชนะต้น  –็อ  deoreopta  ทอร็อบทา  สกปรก
 eu    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อือ  euro  อือโร  ด้วย, โดย, ไปทาง
 มีพยัญชนะต้น  –ือ  seuseuro  ซือซือโร  ด้วยตนเอง
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อึ–  maeum  มาอึ  จิตใจ
 มีพยัญชนะต้น  –ึ  ireum  อีรึ  ชื่อ
 i    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อี  ima  อีมา  หน้าผาก
 มีพยัญชนะต้น  –ี  si  ชี  โมง
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อิ–  Yongin  ยงอิ  ชื่อเมือง
 มีพยัญชนะต้น  –ิ  sil  ชิ  ด้าย
 o    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  โอ  o  โอ  จำนวนห้า
 มีพยัญชนะต้น  โ–  podo    องุ่น
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อ–  ot    เสื้อผ้า
 มีพยัญชนะต้น  โ–ะ (ลดรูป)  don  ทน  เงินตรา
 u    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อู  ugi  อูกี  ฤดูฝน
 มีพยัญชนะต้น  –ู  dubu  ทูบู  เต้าหู้
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อุ–  undong  อุนดง  การออกกำลังกาย
 มีพยัญชนะต้น  –ุ  sul  ซุ  เหล้า
หมายเหตุ
  1. พยางค์เปิด หมายถึง พยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะท้าย
  2. พยางค์ปิด หมายถึง พยางค์ที่มีพยัญชนะท้าย
สระประสมสองเสียง แก้
รูปเขียน เงื่อนไข ใช้ ตัวอย่าง
อักษรโรมัน อักษรเกาหลี คำ  คำทับศัพท์  ความหมาย
 oe    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เว  oeguk  เวกุก  ต่างประเทศ
 มีพยัญชนะต้น  –เว  goeroum  คเวโรอุม  ความทุกข์
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เว็–  oenson  เว็นซน  มือซ้าย
 มีพยัญชนะต้น  –เว็–  hoengdan  ฮเว็งดัน  การข้าม
 ui    เมื่อไม่มีพยัญชนะต้น  เป็นพยางค์แรก  อึย  uisa  อึยซา  หมอ
 ไม่ใช่พยางค์แรก  อี, อึย  Yeouido  ยออีโด, ยออึยโด  ชื่อสถานที่
 เมื่อมีพยัญชนะต้น  –ี  huin saek  ฮีนแซ็ก  สีขาว
 wa    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  วา  wa  วา  มา
 มีพยัญชนะต้น  –วา  gwaja  ควาจา  ขนม
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  วั–  wang  วั  กษัตริย์
 มีพยัญชนะต้น  –วั–  Gwangju  ควังจู  ชื่อเมือง
 wae    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  แว  wae  แว  ทำไม
 มีพยัญชนะต้น  –แว  dwaeji  ทแวจี  หมู
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  แว็–  waengwaeng  แว็แว็ง  เสียงดังหึ่ง ๆ อย่างผึ้งบิน
 มีพยัญชนะต้น  –แว็–  kkwaengnamu  กแว็งนามู  ชื่อต้นไม้
 we    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เว  weiteo  เวอีทอ  พนักงานเสิร์ฟ
 มีพยัญชนะต้น  –เว  gwebeom  คเวบ็อม  ตัวอย่าง, แบบอย่าง
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เว็–  wennil  เว็นนิล  อะไร, เพราะอะไร
 wi    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  วี  wi  วี  ข้างบน
 มีพยัญชนะต้น  –วี  gwi  ควี  หู
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  วิ–  witsaram  วิดซารัม  ผู้ใหญ่
 มีพยัญชนะต้น  –วิ–  swin  ชวิ  จำนวนห้าสิบ
 wo    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  วอ  areumdawo!  อารึมดาวอ  สวยจังเลย!
 มีพยัญชนะต้น  –วอ  jwo  ชวอ  ขอ
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ว็อ–  wollae  ว็อลแล  ดั้งเดิม
 มีพยัญชนะต้น  –ว็อ–  yeogwon  ยอกว็อ  หนังสือเดินทาง
 ya    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ยา  yagu  ยากู  กีฬาเบสบอล
 มีพยัญชนะต้น  –ยา  chyawo  ชยาวอ  การอาบน้ำ
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ยั–  yak  ยั  ยา
 มีพยัญชนะต้น  –ยั–  dalgyal  ทัลกยั  ไข่ไก่
 yae    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  แย  yaegi  แยกี  เรื่องราว
 มีพยัญชนะต้น  –แย  gyae  คแย  เด็กคนนั้น
 ye    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เย  yejeol  เยจ็อล  มารยาท
 มีพยัญชนะต้น  –เย  sigye  ชีกเย  นาฬิกา
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เย็–  yennal  เย็นนัล  สมัยก่อน
 มีพยัญชนะต้น  –เย็–  gyetnal  คเย็ดนัล  วันส่งแชร์
 yeo    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ยอ  yeohaeng  ยอแฮ็ง  การท่องเที่ยว
 มีพยัญชนะต้น  –ยอ  byeo  พยอ  รวงข้าว
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ย็อ–  yeonmal  ย็อนมัล  ปลายปี
 มีพยัญชนะต้น  –ย็อ–  ramyeon  รามย็อ  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 yo    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  โย  yori  โยรี  อาหาร, การทำอาหาร
 มีพยัญชนะต้น  –โย  hakgyo  ฮักกโย  โรงเรียน
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ย–  yong    มังกร
 มีพยัญชนะต้น  –ย–  gongryong  คงร  ไดโนเสาร์
 yu    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ยู  uyu  อูยู  นมสด, นมวัว
 มีพยัญชนะต้น  –ยู  hyuji  ฮยูจี  กระดาษทิชชู
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ยุ–  yuk  ยุ  จำนวนหก
 มีพยัญชนะต้น  –ยุ–  gyul  คยุ  ส้มสีทอง

ระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์ แก้

เสียงพยัญชนะ แก้

รูปเขียน ตำแหน่ง
อักษรโรมัน อักษรเกาหลี ต้นพยางค์แรก ต้นพยางค์อื่น ท้ายพยางค์
ใช้ ตัวอย่าง คำทับศัพท์ ใช้ ตัวอย่าง คำทับศัพท์ ใช้ ตัวอย่าง คำทับศัพท์
 p / b / p   บีอึบ  พ  paji  าจี
 (กางเกง)
 บ  haengbok  แฮ็ง
 (ความสุข)
 บ  pap  พั
 (ข้าว)
 ch’ / ch’ / t   ชีอึด  ช  ch’ŏnji  ช็อนจี
 (จักรวาล)
 ช  Ch’ungch’ŏng  ชุงช็อง
 (ชื่อจังหวัด)
 ด  kkot  ก
 (ดอกไม้)
 t / d / t   ทีกึด  ท  Taegu  แกู
 (ชื่อเมือง)
 ด  taedap  แทดั
 (ตอบ)
 ด  natgari  นัการี
 (กองฟาง)
 k / g / k   คีย็อก  ค  Kangwŏn  คังว็อน
 (ชื่อจังหวัด)
 ก  Hanguk  ฮันกุ
 (ประเทศเกาหลี)
 ก  koguk  โคกุ
 (บ้านเกิดเมืองนอน)
 h / h / –   ฮีอึด  ฮ  hobak  โบัก
 (ฟักทอง)
 ฮ  konghang  คงฮั
 (สนามบิน)
 ch / j / t   จีอึด  ช  chido  ชีโด
 (แผนที่)
 จ  chujŏnja  ชูจ็อน
 (กาน้ำ)
 ด  pit  พิ
 (หนี้, หนี้สิน)
 tch / tch / –   ซังจีอึด  จ  tchari  ารี
 (มูลค่า)
 จ  katcha  คา
 (ของปลอม)
 k’ / k’ / k   คีอึก  ค  k’al  คั
 (มีด)
 ค  mank’ŭm  มันคึ
 (เท่ากับ)
 ก  puŏk  พูอ็อ
 (ห้องครัว)
 – / kh[# 1] / –  ㄱㅎ คีย็อกฮีอึด
 ค  ch’ukha  ชู
 (ขอแสดงความยินดี)
 kk / kk / k   ซังกีย็อก  ก  kkangt’ong  กังทง
 (กระป๋อง)
 ก  ŏkkae  ออแ
 (ไหล่)
 ก  pak  พั
 (ข้างนอก)
 m / m / m   มีอึม  ม  maŭm  าอึม
 (จิตใจ)
 ม  nonmun  นนมุ
 (วิทยานิพนธ์)
 ม  kim  คิ
 (สาหร่ายทะเล)
 n / n / n   นีอึน  น  na  
 (ฉัน)
 น  nuna  นู
 (คำที่ผู้ชายใช้เรียกพี่สาว)
 น  Namdaemun  นัมแดมุ
 (ชื่อตลาด)
 – / – / ng   อีอึง
 ง  madang  มาดั
 (ลาน, สวน)
 p’ / p’ / p   พีอึบ  พ  p’al  พั
 (จำนวนแปด)
 พ  ap’ŭda  อาพือดา
 (เจ็บ, ปวด)
 บ  yŏpsaram  ย็อซารัม
 (คนข้าง ๆ)
 – / ph[# 2] / –  ㅂㅎ บีอึบฮีอึด
 พ  iphak  อีพั
 (การสอบเข้า)
 pp / pp / –   ซังบีอึบ  ป  ppallae  ปัลแล
 (ซักผ้า)
 ป  ippal  อีปั
 (ฟัน)
 r / r, l / l   รีอึล  ร  ramyŏn  ามย็อน
 (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป)
 ร  haru  ฮารู
 (วัน)
 ล  mal  มั
 (ม้า)
 ล  Chŏlla  ช็อล
 (ชื่อจังหวัด)
 s / s / t   ชีอด  ซ  sada  าดา
 (ซื้อ)
 ซ  saengsan  แซ็งซั
 (การผลิต)
 ด  sutsso  ซุโซ
 (วัวตัวผู้)
 s / s / – (เมื่อตาม
 ด้วยเสียงสระอีหรือ
 สระประสมวี)
  ชีอด  ช  sijang  ชีจัง
 (ตลาด)
 ช  tosi  โทชี
 (เมือง)
 ss / ss / t   ซังชีอด  ซ  ssal  ซั
 (ข้าวสาร)
 ซ  pulssuk  พุลซุ
 (กะทันหัน)
 ด  ssaetta  แซ็ตา
 (เหลือเฟือ)
 t’ / t’ / t   ทีอึด  ท  T’aebaek  แแบ็ก
 (ชื่อภูเขา)
 ท  kit’a  คี
 (อื่น ๆ)
 ด  Hanbat  ฮันบั
 (ชื่อมหาวิทยาลัย)
 – / th / –  ㄷㅎ ทีกึดฮีอึด
 ท  mathyŏng  มาย็อง
 (พี่ชายคนโต)
 tt / tt / –   ซังทีกึด  ต  ttukkŏng  ตูก็อง
 (ฝา)
 ต  hŏritti  ฮอรีตี
 (เข็มขัด)
หมายเหตุ
  1. บางที่ใช้ k’ เช่น ch’ukha = ชูา (ขอแสดงความยินดี) เขียนเป็น ch’uk’a
  2. บางที่ใช้ p’ เช่น iphak = อีพัก (การสอบเข้า) เขียนเป็น ip’ak

เสียงสระ แก้

สระเดี่ยว แก้
รูปเขียน เงื่อนไข ใช้ ตัวอย่าง
อักษรโรมัน อักษรเกาหลี คำ  คำทับศัพท์  ความหมาย
 a    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อา  ai  อาอี  เด็ก
 มีพยัญชนะต้น  –า  nara  น  ประเทศ
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อั–  ap  อั  ข้างหน้า
 มีพยัญชนะต้น  –ั  pap  พั  ข้าว
 ae    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  แอ  aein  แออิน  คู่รัก
 มีพยัญชนะต้น  แ–  kae    สุนัข
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  แอ็–  aengmusae  แอ็งมูแซ  นกแก้ว
 มีพยัญชนะต้น  แ–็  naemsae  แน็มแซ  กลิ่น
 e    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เอ  e  เอ  ที่ (คำชี้สถานที่)
 มีพยัญชนะต้น  เ–  nemo  นโม  สี่เหลี่ยม
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เอ็–  enganhada  เอ็นกันฮาดา  พอประมาณ
 มีพยัญชนะต้น  เ–็  sem  เซ็  การคำนวณ
 i    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อี  ima  อีมา  หน้าผาก
 มีพยัญชนะต้น  –ี  si  ชี  โมง
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อิ–  Yongin  ยงอิ  ชื่อเมือง
 มีพยัญชนะต้น  –ิ  sil  ชิ  ด้าย
 o    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  โอ  o  โอ  จำนวนห้า
 มีพยัญชนะต้น  โ–  p’odo    องุ่น
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อ–  ot    เสื้อผ้า
 มีพยัญชนะต้น  โ–ะ (ลดรูป)  ton  ทน  เงินตรา
 ŏ    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ออ  ŏmŏni  ออมอนี  แม่
 มีพยัญชนะต้น  –อ  sŏda  ซดา  ยืน
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อ็อ–  ŏnni  อ็อนนี  คำที่ผู้หญิงใช้เรียกพี่สาว
 มีพยัญชนะต้น  –็อ  tŏrŏpta  ทอร็อบทา  สกปรก
 u    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อู  ugi  อูกี  ฤดูฝน
 มีพยัญชนะต้น  –ู  tubu  ทูบู  เต้าหู้
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อุ–  undong  อุนดง  การออกกำลังกาย
 มีพยัญชนะต้น  –ุ  sul  ซุ  เหล้า
 ŭ    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อือ  ŭro  อือโร  ด้วย, โดย, ไปทาง
 มีพยัญชนะต้น  –ือ  sŭsŭro  ซือซือโร  ด้วยตนเอง
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  อึ–  maŭm  มาอึ  จิตใจ
 มีพยัญชนะต้น  –ึ  irŭm  อีรึ  ชื่อ
สระประสมสองเสียง แก้
รูปเขียน เงื่อนไข ใช้ ตัวอย่าง
อักษรโรมัน อักษรเกาหลี คำ  คำทับศัพท์  ความหมาย
 oe    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เว  oeguk  เวกุก  ต่างประเทศ
 มีพยัญชนะต้น  –เว  koeroum  คเวโรอุม  ความทุกข์
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เว็–  oenson  เว็นซน  มือซ้าย
 มีพยัญชนะต้น  –เว็–  hoengdan  ฮเว็งดัน  การข้าม
 ŭi    เมื่อไม่มีพยัญชนะต้น  เป็นพยางค์แรก  อึย  ŭisa  อึยซา  หมอ
 ไม่ใช่พยางค์แรก  อี, อึย  Yŏŭido  ยออีโด, ยออึยโด  ชื่อสถานที่
 เมื่อมีพยัญชนะต้น  –ี  hŭin saek  ฮีนแซ็ก  สีขาว
 wa    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  วา  wa  วา  มา
 มีพยัญชนะต้น  –วา  kwaja  ควาจา  ขนม
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  วั–  wang  วั  กษัตริย์
 มีพยัญชนะต้น  –วั–  Kwangju  ควังจู  ชื่อเมือง
 wae    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  แว  wae  แว  ทำไม
 มีพยัญชนะต้น  –แว  twaeji  ทแวจี  หมู
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  แว็–  waengwaeng  แว็แว็ง  เสียงดังหึ่ง ๆ อย่างผึ้งบิน
 มีพยัญชนะต้น  –แว็–  kkwaengnamu  กแว็งนามู  ชื่อต้นไม้
 we    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เว  weit’ŏ  เวอีทอ  พนักงานเสิร์ฟ
 มีพยัญชนะต้น  –เว  kwebŏm  คเวบ็อม  ตัวอย่าง, แบบอย่าง
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เว็–  wennil  เว็นนิล  อะไร, เพราะอะไร
 wi    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  วี  wi  วี  ข้างบน
 มีพยัญชนะต้น  –วี  kwi  ควี  หู
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  วิ–  witsaram  วิดซารัม  ผู้ใหญ่
 มีพยัญชนะต้น  –วิ–  swin  ชวิ  จำนวนห้าสิบ
 wŏ    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  วอ  arŭmdawŏ!  อารึมดาวอ  สวยจังเลย!
 มีพยัญชนะต้น  –วอ  chwŏ  ชวอ  ขอ
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ว็อ–  wŏllae  ว็อลแล  ดั้งเดิม
 มีพยัญชนะต้น  –ว็อ–  yŏgwŏn  ยอกว็อ  หนังสือเดินทาง
 ya    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ยา  yagu  ยากู  กีฬาเบสบอล
 มีพยัญชนะต้น  –ยา  ch’yawŏ  ชยาวอ  การอาบน้ำ
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ยั–  yak  ยั  ยา
 มีพยัญชนะต้น  –ยั–  talgyal  ทัลกยั  ไข่ไก่
 yae    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  แย  yaegi  แยกี  เรื่องราว
 มีพยัญชนะต้น  –แย  kyae  คแย  เด็กคนนั้น
 ye    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เย  yejŏl  เยจ็อล  มารยาท
 มีพยัญชนะต้น  –เย  sigye  ชีกเย  นาฬิกา
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  เย็–  yennal  เย็นนัล  สมัยก่อน
 มีพยัญชนะต้น  –เย็–  kyetnal  คเย็ดนัล  วันส่งแชร์
 yo    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  โย  yori  โยรี  อาหาร, การทำอาหาร
 มีพยัญชนะต้น  –โย  hakgyo  ฮักกโย  โรงเรียน
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ย–  yong    มังกร
 มีพยัญชนะต้น  –ย–  kongryong  คงร  ไดโนเสาร์
 yŏ    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ยอ  yŏhaeng  ยอแฮ็ง  การท่องเที่ยว
 มีพยัญชนะต้น  –ยอ  p’yŏ  พยอ  รวงข้าว
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ย็อ–  yŏnmal  ย็อนมัล  ปลายปี
 มีพยัญชนะต้น  –ย็อ–  ramyŏn  รามย็อ  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 yu    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ยู  uyu  อูยู  นมสด, นมวัว
 มีพยัญชนะต้น  –ยู  hyuji  ฮยูจี  กระดาษทิชชู
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  ไม่มีพยัญชนะต้น  ยุ–  yuk  ยุ  จำนวนหก
 มีพยัญชนะต้น  –ยุ–  kyul  คยุ  ส้มสีทอง

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้