วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร

การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ 2554

สถานะ

 • ขณะนี้หมดเวลาการเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งนับคะแนน และประกาศผลแล้ว หน้าลงคะแนนถูกล็อกไม่ให้แก้ไขอีกและเก็บไว้เป็นประวัติอ้างอิง
ปัจจุบันเป็นเวลา 23:24 น. วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (ล้างเซิร์ฟเวอร์แคช)


แถลงการณ์เสนอชื่อผู้เขียนลงสมัครรับเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2554 จะปรากฏด้านล่าง

 • เงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้เขียนซึ่งมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งต้อง
(1) มีบัญชีลงทะเบียน
(2) มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของมูลนิธิวิกิมีเดียสำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือยืนยันในคำแถลงว่าตนจะปฏิบัติตามเกณฑ์อย่างเต็มที่
(3) เปิดเผยบัญชีอื่น ๆ ของตนในคำแถลงเลือกตั้งด้วย
คำแถลงต้อง :
(1) ส่งเข้ามาก่อนเวลา 0.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(2) มีข้อความไม่เกิน 400 คำ (แต่ผู้สมัครสามารถทำลิงก์ไปยังคำแถลงที่ยาวกว่าได้ หากต้องการ)
(3) ยืนยันว่าผู้สมัครจะปฏิบัติตามเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่
(4) ได้เปิดเผยบัญชีทั้งหมดก่อนหน้าหรืออื่น ๆ
เมื่อคุณบันทึกคำแถลงของคุณแล้ว โปรดใส่รายการไว้ด้านล่างของหน้านี้โดยใช้โค้ดดังนี้
{{วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร/{{subst:REVISIONUSER}}/คำแถลง}}

ผู้สมัคร แก้

Taweetham แก้

3 เหตุผลที่ควรเลือกข้าพเจ้าเป็นอนุญาโตตุลาการของวิกิพีเดียภาษาไทย

 1. ความสัมพันธ์ชุมชน
  • ประสานงานกับชาววิกิพีเดียไทยอย่างต่อเนื่อง ให้เกียรติและยินดีร่วมงานกับอาสาสมัครทุกท่านไม่เลือกอายุ เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือการศึกษา ปฏิบัติงานทั้งในฐานะอาสาสมัครและผู้ดูแลระบบ ร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงและโครงการจำนวนหนึ่ง เช่น ข้อความต้อนรับ AbuseFilter การยกเลิกแม่แบบเสียอรรถรส การลบภาพ NC-ND ด้วยบอต ลบภาพชอบธรรมในหน้าส่วนกลางด้วยมือ ฯลฯ
  • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมูลนิธิวิกิมีเดียและชาววิกิมีเดียในโครงการอื่น ปัจจุบันเป็นสมาชิกจดหมายข่าว internal-l ของมูลนิธิฯ เป็นผู้ประสานงาน Wikimedia-TH และเข้าร่วมการประชุมวิกิแมเนีย
 2. ความสามารถส่วนบุคคล
  • มีความสนใจในวิทยาการความรู้หลายสาขาทั้งวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในอดีตก่อนพบกับวิกิพีเดีย เพื่อนเรียกว่าตู้สารานุกรมเคลื่อนที่...
  • มีประสบการณ์ตรงด้านกฎหมาย แม้มิได้ร่ำเรียนอย่างเป็นทางการในสถาบันการศึกษา
 3. ความตั้งใจในการทำงานเพื่อวิกิพีเดียไทย
  • ระยะสั้น: จะล็อกอินอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง ถ้าอยู่ในที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ โดยบริการทั่วไปผ่าน WP:AN เป็นหลัก
  • ระยะกลาง: จะทำโครงการเพื่อเพิ่ม (1) ผู้อ่าน/การใช้งาน (2) อาสาสมัครเขียนบทความ/อาสาสมัครเชิงเทคนิค/อาสาสมัครผลิตสื่อ (3) ปริมาณ/คุณภาพของบทความ
  • ระยะยาว: จะประสานตั้งหน่วยงานที่จะบริหารโครงการต่อไปอย่างยั่งยืน... Wikimedia Thailand เพื่อให้วางระบบให้อาสาสมัครทั้งหน้าเก่าและหน้าไปสืบสานงานกันต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอื่นๆ เช่น free software movement และ free knowledge movement ทั้งในและต่างประเทศ

คำแถลงอื่น

 1. ข้าพเจ้าควบคุมบอตสองบัญชีคือ Taweethaも (ผู้ดูแล) Taweethaモ (ผู้แลดู)
 2. ข้าพเจ้ารับรองว่ามีคุณสมบัติพื้นฐานตามข้อกำหนดของมูลนิธิวิกิมีเดีย และยอมรับเงื่อนไขว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ข้าพเจ้าเคยถูกบล็อกหนึ่งครั้ง เนื่องจากความผิดพลาดของ JBot

Pongsak ksm แก้

ผมผู้ใช้:Pongsak_ksm เริ่มต้นเข้าสู่วิกิพีเดีย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (17 ปี) มีความสนใจในเกี่ยวกับการเก็บกวาดบทความ และพัฒนาบทความให้มีคุณภาพ โดยมีผลงานการแก้ไขบทความ 22,960 ครั้ง และมีผลงานบทความในระดับคุณภาพ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลระบบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ความมุ่งมั่นตั้งใจ

ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเห็นวิกิพีเดีย เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ อุดมไปด้วยเนื้อหาสาระมากกว่าการเป็นกระดานแสดงความคิดเห็น จึงมีความคิดว่า "ภายใต้ความขัดแย้งหรือความแตกต่างของความคิด ก็จะมีเส้นแบ่งของคำว่าวิชาการ และความคิดส่วนตัว แบ่งอยู่ชัดเจน" จึงเป็นทัศนะที่ยึดถือในการทำหน้าที่ผู้ดูแลระบบตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มา

คำแถลงอื่นๆ

 1. ข้าพเจ้ามีบัญชีผู้ใช้นี้เพียงบัญชีเดียวในวิกิพีเดียภาษาไทย
 2. ข้าพเจ้ายินดียอมรับเงื่อนไขของมูลนิธิฯ ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

Tmd แก้

ข้าพเจ้า ผู้ใช้:Tmd เริ่มต้นในวิกิพีเดียภาษาไทยครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2549 (17 ปี) มีความสนใจเกี่ยวกับการเก็บกวาดบทความทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาบทความพระพุทธศาสนาเถรวาทในวิกิพีเดียไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและอ้างอิงได้ เท่าที่เวลาส่วนตัวจะเอื้ออำนวย โดยมีผลงานการแก้ไขบทความ 13,134 ครั้ง (ณ เวลาที่สร้างคำแถลง) ปัจจุบันมีผลงานบทความในระดับคัดสรรคือ วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา และบทความระดับคุณภาพคือ วันมาฆบูชา และ หมู่บ้านคุ้งตะเภา

ข้าพเจ้า มีความเข้าใจเจตนารมณ์ของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ทั้งจากการสำเร็จการศึกษาอบรมในโรงเรียนกฎหมายระดับอุดมศึกษา และประสบการณ์ในชีวิตจริง และมีความยินดียิ่งหากจะได้เป็นส่วนหนึ่งของวิกิพีเดียไทย ในอันที่จะช่วยระงับข้อขัดแย้งและช่วยหาข้อสรุปในสถานการณ์อื่น ๆ อันจะพึงมี เพื่อรักษาให้วิกิพีเดียไทยดำรงมาตรฐานทางวิชาการที่ทุกฝ่ายยอมรับ

คำแถลงอื่นๆ

 1. ข้าพเจ้า ยืนยันว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ข้าพเจ้ายินดียอมรับเงื่อนไขของมูลนิธิฯ ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ในวิกิพีเดียภาษาไทย ข้าพเจ้ามีบัญชีนี้เพียงบัญชีเดียว

B20180 แก้

ข้าพเจ้า ผู้ใช้:B20180 เริ่มเขียนบทความในชื่อบัญชีนี้ครั้งแรก ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (14 ปี) รวมการแก้ไขราว 17,570 ครั้ง เป็นผู้เป็นผู้ก่อตั้งสถานีย่อยโทรทัศน์ และมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาสถานีย่อยต่างๆ รวมถึงคอยช่วยเหลือผู้ใช้ใหม่ ตรวจสอบเนื้อหาในวิกิพีเดีย เก็บกวาด ปรับแต่ง จัดรูปแบบบทความ คอยประสานงานกับมิตรในต่างแดนเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนนำเสนอบทความที่น่าสนใจต่อผู้อ่านทุกเพศทุกวัย จากนั้นราวหนึ่งปี ข้าพเจ้าจึงได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดูแลระบบจากผู้ดูแลท่านหนึ่ง และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลระบบ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 รวมถึงในภายหลัง ได้รับความไว้วางใจจากทางเมต้ามอบหมายเป็นผู้ดูแลในโครงการพี่น้องภาษาไทยทุกโครงการที่มีอยู่จนถึงปัจจุบัน และเนื่องด้วยข้าพเจ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในคณะอนุญาโตตุลาการจากผู้ใช้ท่านหนึ่ง รวมถึงข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะเห็นชาววิกิพีเดียไทยสร้างสรรค์สื่อความรู้ร่วมกันอย่างสุขสงบ จึงมีความยินดีที่จะรับหน้าที่นี้ด้วยใจสมัคร โดยมุ่งหวังที่จะผลักดันให้วิกิพีเดียมีส่วนในการรับใช้สังคม และรับใช้ผู้อ่านต่อไป

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีบัญชีอื่นในการร่วมพัฒนาวิกิพีเดียไทยอีก 2 บัญชี ซึ่งได้แก่ EQ San และ Ahmed เนื่องด้วยมีความปรารถนาที่จะทำการช่วยเหลือผู้คนทั่วไปอยู่เบื้องหลังในบางโอกาส และยืนยันว่าจะปฏิบัติตามเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล


Octahedron80 แก้

ข้าพเจ้า ผู้ใช้:Octahedron80 เริ่มต้นใช้วิกิพีเดียภาษาไทยครั้งแรกเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 (เป็นเวลา 6 ปีเศษ) แต่ก็เคยเข้าร่วมแบบไม่ประสงค์ออกนามมาก่อน ข้าพเจ้าศรัทธาในแนวคิดของวิกิพีเดีย ที่ให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและต่อยอดความรู้ของมนุษยชาติได้อย่างเสรี แต่ในความเสรีนั้นเอง ก็มีผู้ไม่ประสงค์ดีมาคอยกลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้เกิดความรำคาญใจต่อชาววิกิพีเดีย มีคนเคยบอกข้าพเจ้าว่า "เสรีมิใช่อิสระ" นั่นหมายถึง ความเสรีจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบและบรรทัดฐานของสังคม ไม่ใช่ความอิสระตามอำเภอใจโดยไม่ฟังเสียงรอบข้าง ข้าพเจ้าทราบดีว่า ใหม่ ๆ ข้าพเจ้าก็นับว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมาก่อน ไม่ค่อยฟังเสียงคนอื่น ใช้คำสบประมาทกับผู้อื่นบ้าง แต่เมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมนี้แล้วจึงค่อย ๆ ปรับตัว เรียนรู้กับนโยบายให้ถ่องแท้ เรียนรู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เกิดปัญหา ไม่หาช่องว่างเพื่อแหกกฎ มาจนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าสามารถบอกได้ว่า อยู่ในฐานะผู้รักษาสภาวการณ์ให้เป็นไปตามนโยบาย สามารถแนะนำผู้ใช้มือใหม่ได้ (แต่อาจจะด้วยคำพูดที่ดูค่อนข้างขวานผ่าซาก ผู้ใช้มือใหม่จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไร)

ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่าง ๆ เป็นอย่างดี แม้อาจจะละเมิดไปบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยเพราะลืมตัว ทราบว่าสิ่งใดควรไม่ควร พร้อมแนะนำสิ่งที่เห็นว่าดีให้กับคนที่เข้ามาปรึกษา ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคค่อนข้างมาก เนื่องจากข้าพเจ้าทำงานเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์โดยตรง ทราบว่าเมื่อเว็บมีปัญหาควรแก้ที่ไหน มีคนเคยเสนอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลแต่ข้าพเจ้าไม่ตอบรับ เนื่องจากข้าพเจ้าต้องมีบทบาทเป็นตัวแทนของผู้ใช้ธรรมดา ในการสอดส่องปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่ผู้ดูแลไม่สามารถเห็นได้ อาจจะเรียกว่าผู้ตรวจตราก็เป็นได้ ทุกวันนี้ถ้าว่างก็จะเปิดวิกิพีเดีย เข้าตรงนั้นแก้ไขตรงนี้ งานอาสาสมัครต้องทำตลอดไปไม่มีวันหยุด

ข้าพเจ้ามีบัญชีผู้ใช้อีกหนึ่งชื่อคือ ผู้ใช้:Octahedron81 เป็นบอตสำหรับงานเก็บกวาดเฉพาะกิจ (อาจจะขอเปลี่ยนชื่อในภายหลัง) ข้าพเจ้ารับรองว่ามีคุณสมบัติพื้นฐานตามข้อกำหนดของมูลนิธิวิกิมีเดีย และยอมรับเงื่อนไขว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล