คุยเรื่องวิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร/Taweetham

อภิปรายคุณสมบัติ แก้

บอกก่อนว่า ผมไม่ขอกล่าวชมผู้ใด อาจจะกลายเป็นการสนับสนุนผู้นั้นไปได้ ขอวิจารณ์การทำงานในฐานะส่วนตัว คุณ taweetham ในบางครั้งดูเหมือนปล่อยวางหรือหย่อนยานไปครับ --Sasakubo1717 22:51, 3 ธันวาคม 2554 (ICT)

กลับไปที่หน้าโครงการ "การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร/Taweetham"