วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร/Taweetham

3 เหตุผลที่ควรเลือกข้าพเจ้าเป็นอนุญาโตตุลาการของวิกิพีเดียภาษาไทย

 1. ความสัมพันธ์ชุมชน
  • ประสานงานกับชาววิกิพีเดียไทยอย่างต่อเนื่อง ให้เกียรติและยินดีร่วมงานกับอาสาสมัครทุกท่านไม่เลือกอายุ เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือการศึกษา ปฏิบัติงานทั้งในฐานะอาสาสมัครและผู้ดูแลระบบ ร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงและโครงการจำนวนหนึ่ง เช่น ข้อความต้อนรับ AbuseFilter การยกเลิกแม่แบบเสียอรรถรส การลบภาพ NC-ND ด้วยบอต ลบภาพชอบธรรมในหน้าส่วนกลางด้วยมือ ฯลฯ
  • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมูลนิธิวิกิมีเดียและชาววิกิมีเดียในโครงการอื่น ปัจจุบันเป็นสมาชิกจดหมายข่าว internal-l ของมูลนิธิฯ เป็นผู้ประสานงาน Wikimedia-TH และเข้าร่วมการประชุมวิกิแมเนีย
 2. ความสามารถส่วนบุคคล
  • มีความสนใจในวิทยาการความรู้หลายสาขาทั้งวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในอดีตก่อนพบกับวิกิพีเดีย เพื่อนเรียกว่าตู้สารานุกรมเคลื่อนที่...
  • มีประสบการณ์ตรงด้านกฎหมาย แม้มิได้ร่ำเรียนอย่างเป็นทางการในสถาบันการศึกษา
 3. ความตั้งใจในการทำงานเพื่อวิกิพีเดียไทย
  • ระยะสั้น: จะล็อกอินอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง ถ้าอยู่ในที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ โดยบริการทั่วไปผ่าน WP:AN เป็นหลัก
  • ระยะกลาง: จะทำโครงการเพื่อเพิ่ม (1) ผู้อ่าน/การใช้งาน (2) อาสาสมัครเขียนบทความ/อาสาสมัครเชิงเทคนิค/อาสาสมัครผลิตสื่อ (3) ปริมาณ/คุณภาพของบทความ
  • ระยะยาว: จะประสานตั้งหน่วยงานที่จะบริหารโครงการต่อไปอย่างยั่งยืน... Wikimedia Thailand เพื่อให้วางระบบให้อาสาสมัครทั้งหน้าเก่าและหน้าไปสืบสานงานกันต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอื่นๆ เช่น free software movement และ free knowledge movement ทั้งในและต่างประเทศ

คำแถลงอื่น

 1. ข้าพเจ้าควบคุมบอตสองบัญชีคือ Taweethaも (ผู้ดูแล) Taweethaモ (ผู้แลดู)
 2. ข้าพเจ้ารับรองว่ามีคุณสมบัติพื้นฐานตามข้อกำหนดของมูลนิธิวิกิมีเดีย และยอมรับเงื่อนไขว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ข้าพเจ้าเคยถูกบล็อกหนึ่งครั้ง เนื่องจากความผิดพลาดของ JBot

วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ/ผู้สมัคร/Taweetham/คำถาม