วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/เลือกผู้สมัคร/Taweetham

Taweethamแก้ไข

Taweetham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · จำนวนแก้ไข · ปูม · ปูมเป้าหมาย · ปูมการบล็อก · รายการผู้ใช้ · rfas · rfb ·arb · สิทธิ บล็อก ป้องกัน การลบ เปลี่ยนชื่อ)

สนับสนุนแก้ไข

 1.     เห็นด้วย --B-BoyCompStreet 18:34, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2.     เห็นด้วย --Sasakubo1717 23:37, 3 ธันวาคม 2554 (ICT)
 3.     เห็นด้วย --Wittaya Kitka | พูดคุย 23:49, 3 ธันวาคม 2554 (ICT)
 4.     เห็นด้วย --Aristitleism 00:15, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 5.     เห็นด้วย --Azoma | พูดคุย 12:46, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 6.     เห็นด้วย มีความตั้งใจในการพัฒนาวิกิพีเดียและโครงการต่างๆ มองการไกล เข้าใจแนวปฏิบัติและมีความยืดหยุ่น --N.M. | พูดคุย 19:12, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 7.     เห็นด้วย --Mahatee | พูดคุย (ฝากข้อความ) 22:19, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 8.     เห็นด้วย Saeng Petchchai 22:36, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 9.     เห็นด้วย - - T4LK 22:55, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 10.     เห็นด้วย หลักการดีครับ --Horus | พูดคุย 20:11, 9 ธันวาคม 2554 (ICT)
 11.     เห็นด้วย --Lerdsuwa 00:25, 11 ธันวาคม 2554 (ICT)
 12.     เห็นด้วย --Portalian 06:04, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 13.     เห็นด้วย -- Tona22 | พูดคุย 06:27, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 14.     เห็นด้วย --Chale yan 08:22, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 15.     เห็นด้วย --Jirapat.ks10:40, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
  •   ความเห็น คุณ Jirapat.ks อาจไม่มีสิทธิเลือกตั้ง เพราะ
   1. นโยบายการอนุญาโตตุลาการ ข้อ 2 วรรค 1 ว่า "...การเลือกตั้งประจำปี...ลงคะแนนเสียงโดยสมาชิกประชาคม", ข้อ 1 วรรค 1 อนุวรรค 5 ว่า " 'ประชาคม'...ประกอบด้วยผู้ใช้ทั้งปวง" และอนุวรรค 4 ว่า " 'ผู้ใช้' หมายถึง ผู้ใช้ที่อยู่ในวิกิพีเดียภาษาไทยอย่างเป็นกิจจะลักษณะ..."
   2. ในนโยบายฯ ไม่ได้นิยาม "กิจจะลักษณะ" ไว้ จึงต้องตีความตามความหมายทั่วไป ซึ่งพจนานุกรมฯ ว่า "กิจจะลักษณะ ว. เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย."
   3. ไม่แน่ใจว่า กิจกรรมของคุณ Jirapat.ks เข้าข่าย "กิจจะลักษณะ" หรือยัง ต้องให้ท่านอภิชาติ, เอ้ย สดศรี, เอ้ย G(x) วินิจฉัยครับ (ที่จริงตอนผมร่างนโยบายฯ ผมตั้งใจให้หมายถึง ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมมาพอสมควร กะให้ตรงกับ "regularly active" เพื่อกันไม่ให้มีการสมัครมาลงคะแนนให้โดยเฉพาะ แบบบัตรผีอะไรอย่างงั้น - นี่เป็นความเห็นเฉย ๆ ครับ ไม่ได้ตั้งธงหรือชี้นำอันใด)
   --Aristitleism 12:17, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
     ความเห็น กกต. ตอนพิจารณาครั้งแรกกะจะไปนับคะแนนครั้งเดียวในวันที่ 1 มกราคมครับ แต่ทำเสียก่อนก็ดีเพราะจะได้ไม่ยุ่งยาก คราวนี้ว่าด้วยข้อพิจารณา จากหน้าการเลือกตั้งที่คุณฮอรัสวาง Requirement ไว้คร่าว ๆ (และผมก็เห็นด้วยตามนั้น เมื่อพิจารณากรณีของ Regularly active ประกอบกันแล้ว) วางไว้ว่า "...มีบัญชีผู้ใช้ลงทะเบียนและมีการแก้ไขอย่างน้อย 150 ครั้งในเนมสเปซหลักจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554" แต่จากบันทึกการแก้ไขที่ผมสอบทานของคุณ Jirapat.ks พบว่าสร้างบัญชีผู้ใช้มาเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2554 และมีการแก้ไขเท่าที่ผมตรวจสอบได้ นับถึงเวลาที่ลงชื่อนี้ 30 ครั้ง จึงนับได้ว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับ (อย่างไรก็ดีผมขอสงวนสิทธิ์ยังไม่ขีดฆ่า แต่จะทำสัญลักษณ์ไว้ครับ) --∫G′(∞)dx 12:49, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 16.     เห็นด้วย --Sry85 14:45, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 17.     เห็นด้วย ขออนุญาตใช้สิทธิ์สนับสนุนคุณ Taweetham ด้วยเหตุผลว่าผู้สมัครท่านนี้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติและลักษณะที่ดีของอนุญาโตตุลาการ --Pongsak ksm 11:26, 15 ธันวาคม 2554 (ICT)
 18.     เห็นด้วย --Tinuviel | พูดคุย   16:33, 17 ธันวาคม 2554 (ICT)
 19.     เห็นด้วย --PAHs 00:35, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 20.     เห็นด้วย --Mda | พูดคุย 11:34, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 21.     เห็นด้วย --แอนเดอร์สัน 19:22, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 22.     เห็นด้วย --มือใหม่ 14:27, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 23.     เห็นด้วย --พุทธามาตย์ 15:35, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 24.     เห็นด้วย --Pastman 22:04, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 25.     เห็นด้วย --Sawasdeeee 14:05, 27 ธันวาคม 2554 (ICT)
 26.     เห็นด้วย --Potapt 03:26, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 27.     เห็นด้วย --Jungide 16:43, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
 28.     เห็นด้วย --Robosorne
  •   บันทึก กกต. ผู้ใช้ลงคะแนนเมื่อ 13:01, 30 ธันวาคม 2554 --∫G′(∞)dx 20:09, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 29.     เห็นด้วย --beamking
  •   บันทึก กกต. ผู้ใช้ลงคะแนนเมื่อ 17:41, 30 ธันวาคม 2554 โดยมีบัญชีผู้ใช้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด (30 ตุลาคม 2554; ผู้ใช้มีบัญชีเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2550) แต่ขาดคุณสมบัติด้านจำนวนการแก้ไขหน้าบทความ (Article space) ซึ่งต้องการจำนวนการแก้ไข 150 ครั้งขึ้นไป แต่ผู้ใช้นี้มีการแก้ไขหน้าบทความถึง ณ เวลานี้ (20:09, 1 มกราคม 2555 (ICT)) เพียง 105 ครั้งเท่านั้น จึงนับไม่ได้ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ (Regularly active) เพียงพอต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกอนุญาโตตุลาการ --∫G′(∞)dx 20:09, 1 มกราคม 2555 (ICT)

เป็นกลางแก้ไข

คะแนนเป็นกลาง (ไม่ออกเสียง) ไม่มีผลต่อการนับคะแนนแต่อย่างใด
 1.     เป็นกลาง งดออกเสียง --octahedron80 13:49, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2.     เป็นกลาง งดออกเสียง --lux2545 | ติดต่อสื่อสาร | ตั้งกระทู้ใหม่ 09:34, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
  •   บันทึก กกต. ผู้ใช้ Lux2545 ขาดคุณสมบัติในการลงคะแนน จึงไม่สามารถนับการลงคะแนนนี้ได้ แม้จะเป็นคะแนนที่ไม่ส่งผลต่อการนับคะแนนก็ตาม (ดูคำวินิจฉัยของ กกต.) --∫G′(∞)dx 20:26, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 3.     เป็นกลาง งดออกเสียง --Nakare† 19:36, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)

คัดค้านแก้ไข

 1.     ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบผู้ใช้นี้ชอบมาวางตัวใหญ่ในเวป --แฟนท่าเรือ : เกรียนที่หน้าตาไม่ดีแห่งไร้สาระนุกรม : พูดคุยกับควายตัวนี้ได้ที่นี่ 09:28, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2.     ไม่เห็นด้วย ข้าพเจ้าหมันไส้ เป็นเสี่ยเส็ง --Pond101038 | พูดคุย 21.58, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)

การนับคะแนนแก้ไข

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนของคุณ Taweetham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้ท่านนี้มีคะแนนสนับสนุน 27 เสียง คะแนนคัดค้าน 2 เสียง และคะแนนไม่ออกเสียง 2 เสียง (คิดเป็น 93.103% โดยนับคะแนนสนับสนุน ต่อคะแนนสนับสนุนและคัดค้าน) ถือได้ว่าผู้สมัครท่านนี้ผ่านการรับเลือกเป็นอนุญาโตตุลาการประจำวิกิพีเดียภาษาไทย

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาสองปี

ผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งที่ประสงค์จะทักท้วงผลการเลือกตั้ง ให้กระทำในหน้าพูดคุยของหน้าเลือกผู้สมัครนี้ภายในสามสิบวัน มิฉะนั้นจะถือว่าผลคะแนนที่ กกต. รับรองนั้นถูกต้องแล้ว

เพื่อเป็นหลักฐาน กกต. จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นสำคัญ

--∫G′(∞)dx 20:14, 1 มกราคม 2555 (ICT)