คำเชิญผู้เข้าร่วมใหม่แก้ไข

กิจกรรมเดือนแห่งเอเชียของวิกิพีเดีย 2017 (Wikipedia Asian Month 2017) ได้เริ่มขึ้นแล้ว เราต้องการเชิญคุณเข้าร่วมอีเวนต์อีดิทอะธอนของเราในครั้งนี้ หากคุณสร้างบทความ 4 บทความ คุณจะได้รับโปสการ์ด โดยบทความต้องมีมากกว่า 3,000 ไบต์และมากกว่า 300 คำ นอกจากนี้เรายังปรับปรุงกระบวนการส่งโปสการ์ดของเรา เช่น การทำโปสการ์ดในตอนนี้ และรวบรวมที่อยู่หลังจากอีเวนต์นี้จบลงโดยไม่ต้องรอภาษาอื่น ๆ ชาววิกิพีเดียที่สร้างบทความมากที่สุดในแต่ละวิกิพีเดียจะได้รับการยกย่องให้เป็น "ทูตแห่งเอเชียของวิกิพีเดีย" เราจะส่งทั้งสำเนาดิจิทัลและสำเนาหนังสือรับรองการเป็นทูตให้แก่คุณ

เป็นเวลากว่าสองปีของกิจกรรมเดือนแห่งเอเชียของวิกิพีเดีย เราทำงานร่วมกันกับชาววิกิพีเดียมากกว่า 2,000 คน และมีส่วนร่วมในบทความที่มีคุณภาพสูงกว่า 15,000 บทความในวิกิพีเดียใน 50 ภาษา รวมทั้งวิกิซอร์ซ กิจกรรมเดือนแห่งเอเชียของวิกิพีเดียจึงเป็นอีเวนต์การแก้ไขออนไลน์ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของวิกิพีเดียอย่างไม่ต้องสงสัย เราหวังว่าคุณคงจะตื่นเต้นและเข้าร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้

ขอขอบคุณที่พิจารณา ! --B20180 (พูดคุย)

ธิติศิริพัฒน์ รุ่งพรหมมาแก้ไข

นายธิติศิริพัฒน์ รุ่งพรหมมา เกิดวันที่ 16 กันยายน 2540 อายุ 22 ปี

บิดาชื่อ ร.ต.ท.ศักดิ์ดา รุ่งพรหมมา มารดาชื่อ นางนงลักษณ์ รุ่งพรหมมา

นาย ธิติศิริพัฒน์ รุ่งพรหมมา มีความตั้งใจตั้งแต่วัยเด็ก ที่คิดต่างจากคนิทานหลายๆด้าน และ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด และ ทำกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน อีกด้วย

การศึกษา

ปี2559 -จบการศึกษาที่โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ -เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาบิ่น เมืองฮาบิ้น ประเทศจีน -ปัจจุบันกำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยเขตรังสิต

ตำแหน่ง

ปี2557

ได้รับตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จนครบวาระ 2 ปี ถึง ปี2559

ปี2558

-ได้รับตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการ ชมรมนาฏศิลป์ล้านนาบ้านบ่อแก้ว 2558-ปัจจุบัน -ได้รับตำแหน่ง เป็นประธาน เอสพีซี แพร่ คลับ 2558-ปัจจุบัน

ปี2559

-ได้รับตำแหน่งเป็น ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สมันที่2 ถึงปี2561

ปี2560

-ได้รับตำแหน่งเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ วาระ 1 ปี2560-2561 -ได้รับตำแหน่ง เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเด่นชัย 2560-2562

ปี2561

-ได้รับตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สมัยที่ 3 ปี2561-2563

ปี2562

-ได้รับตำแหน่งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน บ่อแก้วหมู่ที่ 8 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ผลงานและกิจกรรม

ปี2548

1.ได้รับเกียรติบัตร ความเป็นผู้นำดีเด่น จาก อาจารย์พงศ์เทพ พันธุ์นิติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารีสมัยนั้น

ปี2549

1.ได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

ปี2551

1.ได้สอลไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี 2.ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ปี2552

1.ได้เข้าร่วมอบรม “คุณธรรมนำความรู้โรงเรียนเอกชน” สำนักงานพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2

ปี2554

1.ได้ร่วมงานมหกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 100 ปีการลูกเสือไทย

ปี2555

1.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคำขวัญ หัวข้อ พระคุณครู 2.ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเสือ อาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดแพร่ 3.ผ่านการอบรมลูกเสือ จราจร เฉลิมพระเกียรติ

ปี2556

1.ได้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2.ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

ปี2558

1.ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเยาวชนวัยใสพิชิตภัยเสี่ยง

ปี2559

1.ได้เข้าร่วมเป็นเชียร์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยเขตรังสิต

ปี2560

1.ร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ 2.ผ่านการอบรมโครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 3.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดกระทงสวยงาม ได้รับรางวัลของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบโดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 4.จบหลักสูตรอาหารไทย สาขาการประกอบอาหาร สถานทดสอบกรุงเทพบริการ 5.ได้ผ่านการประเมินการประกอบอาหารมาตรฐานขั้นสูง โดย กระทรวงแรงงาน

ปี2561

1.ได้เป็นผู้นำกิจกรรมอาสาทำดีเพื่อแผ่นดิน พื้นที่สดใส ไร้ขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1 2.ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวชน ตัวอย่าง ประจำปี 2561 ในงานเปิดพื้นที่สร้างสรรค์วัยทีนเทิดพระเกียรติ โดย นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย 3.ได้เข้าร่วมเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 28 โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน