คุยเรื่องวิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร/Tmd

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

คำถามแก้ไข

อยากให้ตอบคำถามก่อนหมดเวลาเลือกตั้งครับ ทั้งนี้ เป็นคำชี้แจงที่ผู้สมัครต้องปฏิบัติ --Horus | พูดคุย 15:17, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)

กลับไปที่หน้าโครงการ "การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร/Tmd"