วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/เลือกผู้สมัคร/Pongsak ksm

Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · จำนวนแก้ไข · ปูม · ปูมเป้าหมาย · ปูมการบล็อก · รายการผู้ใช้ · rfas · rfb ·arb · สิทธิ บล็อก ป้องกัน การลบ เปลี่ยนชื่อ)

สนับสนุน แก้

 1.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Wittaya Kitka | พูดคุย 23:50, 3 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Azoma | พูดคุย 12:45, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 3.   สำเร็จ   เห็นด้วย คุณ Pongsak ksm เป็นหนึ่งในบุคคลที่ผมไว้วางใจครับ (เนื่องด้วยในขณะนี้ กระผมยังมิได้อยู่ในสถานะอนุญาโตตุลาการ จึงขอใช้สิทธิในการสนับสนุนคุณ Pongsak ksm อีกหนึ่งเสียงครับ) --B20180 13:55, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 4.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Mahatee | พูดคุย (ฝากข้อความ) 22:19, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 5.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Saeng Petchchai 22:35, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 6.   สำเร็จ   เห็นด้วย -- T4LK 23:21, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 7.   สำเร็จ   เห็นด้วย คุณ Pongsak ksm เป็นผู้ใช้วิกิพีเดียที่ผมได้เสนอชื่อเป็นผู้ดูแลระบบในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แม้จะเป็นผู้ใช้หน้าใหม่แต่ก็มีความทุ่มเท และพัฒนาทักษะการแก้ไขอย่างรวดเร็ว (ตามหลักฐานผมเป็นผู้เสนอชื่อคุณ Pongsak ksm เข้ารับการเลือกตั้งครั้งนี้ หากกรรมการเห็นว่าไม่สมควรนับคะแนนนี้โดยยึดตามหลัก WP:RFA ผมก็ยินดีน้อมรับ) --taweethaも 19:05, 8 ธันวาคม 2554 (ICT)
 8.   ไม่สำเร็จ   เห็นด้วย --ผู้ใช้:Iamcem 19:42, 9 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • จำนวนการมีส่วนร่วมยังไม่ถึงเกณฑ์จ้ะ --115.87.136.253 13:54, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
   •   บันทึก กกต. ผู้ใช้ Iamcen แม้จะสร้างบัญชีผู้ใช้ไว้ตั้งแต่ 14:09, 13 กุมภาพันธ์ 2552 แต่หากนับจำนวนการแก้ไขถึงวันลงคะแนนพบว่ามีเพียงการแก้ไข 5 ครั้ง ถือไม่ได้ว่า Regularly active มากพอสำหรับออกเสียงเลือกตั้ง (ซึ่งต้องการการแก้ไข 150 ครั้งใน Mainspace ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2554) ไอพีได้ทำเครื่องหมายไว้ว่าการแก้ไขยังไม่ครบ กกต. ขอรับรองการกระทำของไอพีนี้ และประกาศให้คะแนนนี้เป็นโมฆะ --∫G′(∞)dx 14:50, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 9.   สำเร็จ   เห็นด้วย คุณพงษ์ศักดิ์มีความเป็นกลาง และน่าจะเข้าใจสถานการณ์ในวิกิพีเดียครับ --N.M. | พูดคุย 22:01, 10 ธันวาคม 2554 (ICT)
 10.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Lerdsuwa 00:31, 11 ธันวาคม 2554 (ICT)
 11.   สำเร็จ   เห็นด้วย -- Tona22 | พูดคุย 06:26, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 12.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Tinuviel | พูดคุย   16:32, 17 ธันวาคม 2554 (ICT)
 13.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Aristitleism 23:32, 18 ธันวาคม 2554 (ICT)
 14.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Sasakubo1717 19:49, 24 ธันวาคม 2554 (ICT)
 15.   สำเร็จ   เห็นด้วย --khampirat 11:08, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 16.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Mda | พูดคุย 11:34, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 17.   สำเร็จ   เห็นด้วย --walkeremp 14:10, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 18.   สำเร็จ   เห็นด้วย --มือใหม่ 14:20, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 19.   สำเร็จ   เห็นด้วย --พุทธามาตย์ 15:41, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 20.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Sawasdeeee 14:05, 27 ธันวาคม 2554 (ICT)
 21.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Potapt 03:22, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 22.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Nakare† 19:35, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)

เป็นกลาง แก้

คะแนนเป็นกลาง (ไม่ออกเสียง) ไม่มีผลต่อการนับคะแนนแต่อย่างใด
 1.   สำเร็จ   เป็นกลาง งดออกเสียง --octahedron80 13:49, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2.   ไม่สำเร็จ   เป็นกลาง --lux2545 | ติดต่อสื่อสาร | ตั้งกระทู้ใหม่ 16:32, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
  •   บันทึก กกต. ผู้ใช้ Lux2545 ขาดคุณสมบัติในการลงคะแนน จึงไม่สามารถนับการลงคะแนนนี้ได้ แม้จะเป็นคะแนนที่ไม่ส่งผลต่อการนับคะแนนก็ตาม (ดูคำวินิจฉัยของ กกต.) --∫G′(∞)dx 22:11, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 3.   สำเร็จ   เป็นกลาง --Jungide 16:45, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
 4.   สำเร็จ   เป็นกลาง งดออกเสียง --แฟนท่าเรือ : เกรียนที่หน้าตาไม่ดีแห่งไร้สาระนุกรม : พูดคุยกับควายตัวนี้ได้ที่นี่ 09:27, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)

คัดค้าน แก้

 1.   สำเร็จ   ไม่เห็นด้วย --Pond101038 22.07, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)

การนับคะแนน แก้

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนของคุณ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้ท่านนี้มีคะแนนสนับสนุน 21 เสียง คะแนนคัดค้าน 1 เสียง และคะแนนไม่ออกเสียง 3 เสียง (คิดเป็น 95.454% โดยนับคะแนนสนับสนุน ต่อคะแนนสนับสนุนและคัดค้าน) ถือได้ว่าผู้สมัครท่านนี้ผ่านการรับเลือกเป็นอนุญาโตตุลาการประจำวิกิพีเดียภาษาไทย

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาสองปี

ผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งที่ประสงค์จะทักท้วงผลการเลือกตั้ง ให้กระทำในหน้าพูดคุยของหน้าเลือกผู้สมัครนี้ภายในสามสิบวัน มิฉะนั้นจะถือว่าผลคะแนนที่ กกต. รับรองนั้นถูกต้องแล้ว

เพื่อเป็นหลักฐาน กกต. จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นสำคัญ

--∫G′(∞)dx 22:20, 1 มกราคม 2555 (ICT)