วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร/B20180/คำแถลง

B20180 แก้

ข้าพเจ้า ผู้ใช้:B20180 เริ่มเขียนบทความในชื่อบัญชีนี้ครั้งแรก ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (14 ปี) รวมการแก้ไขราว 17,570 ครั้ง เป็นผู้เป็นผู้ก่อตั้งสถานีย่อยโทรทัศน์ และมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาสถานีย่อยต่างๆ รวมถึงคอยช่วยเหลือผู้ใช้ใหม่ ตรวจสอบเนื้อหาในวิกิพีเดีย เก็บกวาด ปรับแต่ง จัดรูปแบบบทความ คอยประสานงานกับมิตรในต่างแดนเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนนำเสนอบทความที่น่าสนใจต่อผู้อ่านทุกเพศทุกวัย จากนั้นราวหนึ่งปี ข้าพเจ้าจึงได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดูแลระบบจากผู้ดูแลท่านหนึ่ง และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลระบบ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 รวมถึงในภายหลัง ได้รับความไว้วางใจจากทางเมต้ามอบหมายเป็นผู้ดูแลในโครงการพี่น้องภาษาไทยทุกโครงการที่มีอยู่จนถึงปัจจุบัน และเนื่องด้วยข้าพเจ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในคณะอนุญาโตตุลาการจากผู้ใช้ท่านหนึ่ง รวมถึงข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะเห็นชาววิกิพีเดียไทยสร้างสรรค์สื่อความรู้ร่วมกันอย่างสุขสงบ จึงมีความยินดีที่จะรับหน้าที่นี้ด้วยใจสมัคร โดยมุ่งหวังที่จะผลักดันให้วิกิพีเดียมีส่วนในการรับใช้สังคม และรับใช้ผู้อ่านต่อไป

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีบัญชีอื่นในการร่วมพัฒนาวิกิพีเดียไทยอีก 2 บัญชี ซึ่งได้แก่ EQ San และ Ahmed เนื่องด้วยมีความปรารถนาที่จะทำการช่วยเหลือผู้คนทั่วไปอยู่เบื้องหลังในบางโอกาส และยืนยันว่าจะปฏิบัติตามเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล