วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/เลือกผู้สมัคร/B20180

B20180แก้ไข

B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · จำนวนแก้ไข · ปูม · ปูมเป้าหมาย · ปูมการบล็อก · รายการผู้ใช้ · rfas · rfb ·arb · สิทธิ บล็อก ป้องกัน การลบ เปลี่ยนชื่อ)

สนับสนุนแก้ไข

 1.     เห็นด้วย --Wittaya Kitka | พูดคุย 23:47, 3 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2.     เห็นด้วย ถึงคุณ B20180 จะยังไม่ได้ตอบคำถาม แต่ผมมีเหตุผลที่ไว้วางใจคุณ B20180 กล่าวคือ แม้คุณ B20180 หน้าใหม่กว่าเพื่อน ๆ ผู้สมัครทั้งหลาย (เพราะผมเคยคาดการณ์ไว้ว่า ที่สุด คณะอนุญาโตตุลาการคงมีแต่ผู้ใช้หน้าเก่า ๆ อะไรทำนองนั้น เนื่องจากขาดคนใหม่ ๆ ทั้งใหม่ ๆ แบบขีดเขียนทั่วไปก็ดี และใหม่ ๆ แบบที่จัดเจนนโยบายก็ดี) แต่คุณ B20180 ผลงานดีเสมอมาครับ ไม่ปรากฏว่าทะเลาะเบาะแว้งกับใคร (แม้เคยถกเถียงกับผมบ้างเมื่อนานมาแล้ว) และแม้ไม่ปรากฏผลงานเด่นชัดในด้านระงับข้อพิพาท แต่ผลงานด้านการให้ความช่วยเหลือและสานสัมพันธ์ดี ผมจึงลงคะแนนให้เป็นหนึ่งในขุนศาลชุดแรกแห่งวิกิฯ ไทย --Aristitleism 00:30, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 3.     เห็นด้วย --Azoma | พูดคุย 12:44, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 4.     เห็นด้วย ผมสนับสนุนคุณ B20180 เต็มที่ครับ เห็นผลงานแล้วอดชื่นชมไม่ได้ --Poonyo 22:22, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 5.     เห็นด้วย --Mahatee | พูดคุย (ฝากข้อความ) 22:16, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 6.     เห็นด้วย Saeng Petchchai 22:31, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 7.     เห็นด้วย --T4LK 22:55, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 8.     เห็นด้วย B20180 มีความทุ่มเทในการทำงานโครงการของวิกิมีเดียมาอย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าคุณ B20180 สามารถเติมเต็มส่วนหนึ่งของคณะอนุญาโตตุลาการและแสดงบทบาทในส่วนที่ผู้สมัครรายอื่นไม่มีได้ (แม้ผมจะได้ทาบทามคุณ B20180 มาลงสมัครแต่หลักฐานที่ปรากฎคือเสนอชื่อโดยคุณ Nakare†)--taweethaも 18:57, 8 ธันวาคม 2554 (ICT)
 9.     เห็นด้วย มองมุมกว้าง มีมนุษยสัมพันธ์ดี (เคยติดตามผลงานอื่นๆจึงขอลงคะแนนสนับสนุนครับ) --N.M. | พูดคุย 21:45, 10 ธันวาคม 2554 (ICT)
 10.     เห็นด้วย --Lerdsuwa 00:30, 11 ธันวาคม 2554 (ICT)
 11.     เห็นด้วย --Tinuviel | พูดคุย   16:30, 17 ธันวาคม 2554 (ICT)
 12.     เห็นด้วย --cheerpe 20:21, 23 ธันวาคม 2554 (ICT)
  •   มีการแก้ไข 40 ครั้ง รวมแก้ไขหน้านี้อีก 2 ครั้ง เป็น 42 ครั้ง ขาดคุณสมบัติ และรอ กกต ชี้ขาด--Sasakubo1717 20:34, 23 ธันวาคม 2554 (ICT)
   •   ความเห็น กกต. ผู้ใช้ cheerpe มีการแก้ไข 39 ครั้งในวิกิพีเดียภาษาไทย แม้จะสร้างบัญชีผู้ใช้เมื่อ 9 เมษายน 2552 แต่จำนวนการแก้ไขไม่เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งต้องการการแก้ไข 150 ครั้งในหน้าบทความ จึงฟังไม่ได้ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมมากพอในวิกิพีเดียไทย กกต. ขอรับรองการกระทำของคุณ Sasakubo1717 และประกาศให้คะแนนของผู้ใช้ cheerpe เป็นโมฆะ --∫G′(∞)dx 20:56, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 13.     เห็นด้วย ความจริงผมเลือกคุณ B20180 ตั้งแต่แรกแล้วครับ แต่ไว้ค่อยลงคะแนนทีหลัง กะจะลงวันสุดท้ายแต่เกรงจะลืม--Sasakubo1717 19:45, 24 ธันวาคม 2554 (ICT)
 14.     เห็นด้วย --Mda | พูดคุย 11:34, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 15.     เห็นด้วย --ช้างดำ | พูดคุย 14:43, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 16.     เห็นด้วย --พุทธามาตย์ 14:45, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 17.     เห็นด้วย --Pastman 22:02, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 18.     เห็นด้วย --Sawasdeeee 14:04, 27 ธันวาคม 2554 (ICT)
 19.     เห็นด้วย --Potapt 03:19, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 20.     เห็นด้วย --แอนเดอร์สัน 18:11, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 21.     เห็นด้วย ไม่ได้เข้ามาเล่นนานนี่ ยังไม่หมดสิทธิใช่ไหม --Clumsily 18:23, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 22.     เห็นด้วย --Jungide 16:36, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
 23.     เห็นด้วย --ทินวุฒิ 7:41, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
 24.     เห็นด้วย --Nakare† 19:35, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
 25.     เห็นด้วย ----Vega 21:58, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)

เป็นกลางแก้ไข

คะแนนเป็นกลาง (ไม่ออกเสียง) ไม่มีผลต่อการนับคะแนนแต่อย่างใด
 1.     เป็นกลาง งดออกเสียง -- Yuk 15:06, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2.     เป็นกลาง งดออกเสียง --octahedron80 13:48, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 3.     เป็นกลาง --มือใหม่ 14:13, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 4.     เป็นกลาง --lux2545 | ติดต่อสื่อสาร | ตั้งกระทู้ใหม่ 18:31, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
  •   บันทึก กกต. ผู้ใช้ Lux2545 ขาดคุณสมบัติในการลงคะแนน จึงไม่สามารถนับการลงคะแนนนี้ได้ แม้จะเป็นคะแนนที่ไม่ส่งผลต่อการนับคะแนนก็ตาม (ดูคำวินิจฉัยของ กกต.) --∫G′(∞)dx 20:58, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 5.     เป็นกลาง งดออกเสียง -- แฟนท่าเรือ : เกรียนที่หน้าตาไม่ดีแห่งไร้สาระนุกรม : พูดคุยกับควายตัวนี้ได้ที่นี่ 09:25, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)

คัดค้านแก้ไข

 1.     ไม่เห็นด้วย ข้าพเจ้าหมันไส้ เป็นเสี่ยเส็ง --Pond101038 | พูดคุย 22.00, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)

การนับคะแนนแก้ไข

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนของคุณ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้ท่านนี้มีคะแนนสนับสนุน 24 เสียง คะแนนคัดค้าน 1 เสียง และคะแนนไม่ออกเสียง 4 เสียง (คิดเป็น 96% โดยนับคะแนนสนับสนุน ต่อคะแนนสนับสนุนและคัดค้าน) ถือได้ว่าผู้สมัครท่านนี้ผ่านการรับเลือกเป็นอนุญาโตตุลาการประจำวิกิพีเดียภาษาไทย

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาสองปี

ผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งที่ประสงค์จะทักท้วงผลการเลือกตั้ง ให้กระทำในหน้าพูดคุยของหน้าเลือกผู้สมัครนี้ภายในสามสิบวัน มิฉะนั้นจะถือว่าผลคะแนนที่ กกต. รับรองนั้นถูกต้องแล้ว

เพื่อเป็นหลักฐาน กกต. จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นสำคัญ

--∫G′(∞)dx 21:00, 1 มกราคม 2555 (ICT)