วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/เลือกผู้สมัคร/Tmd

Tmd (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · จำนวนแก้ไข · ปูม · ปูมเป้าหมาย · ปูมการบล็อก · รายการผู้ใช้ · rfas · rfb ·arb · สิทธิ บล็อก ป้องกัน การลบ เปลี่ยนชื่อ)

สนับสนุน แก้

 1.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Azoma | พูดคุย 12:46, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2.   สำเร็จ   เห็นด้วย มีผลงานคุณภาพที่ดีมาระยะหนึ่งแล้ว--Wittaya Kitka | พูดคุย 18:55, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 3.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Mahatee | พูดคุย (ฝากข้อความ) 22:20, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 4.   สำเร็จ   เห็นด้วย -- T4LK 23:10, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 5.   สำเร็จ   เห็นด้วย คุณ Tmd เป็นผู้ที่แก้ไขวิกิพีเดียภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง และมีทักษะความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์ต่อคณะอนุญาโตตุลาการ (ตามหลักฐานผมเป็นผู้เสนอชื่อคุณ Tmd เข้ารับการเลือกตั้งครั้งนี้ หากกรรมการเห็นว่าไม่สมควรนับคะแนนนี้โดยยึดตามหลัก WP:RFA ผมก็ยินดีน้อมรับ) --taweethaも 19:14, 8 ธันวาคม 2554 (ICT)
 6.   สำเร็จ   เห็นด้วย อนุญาโตตุลาการที่ดี คือบุคคลที่มีหลักธรรมะและคุณธรรมประจำใจ ดูจากผลงานของคุณ Tmd ในทุกแขนงที่ผ่านมา เชื่อได้เหลือเกินว่าคุณ Tmd มีคุณสมบัติดังนี้ (เนื่องด้วยในขณะนี้ กระผมยังมิได้อยู่ในสถานะอนุญาโตตุลาการ จึงขอใช้สิทธิในการสนับสนุนคุณ Tmd อีกหนึ่งเสียงครับ) --B20180 19:27, 8 ธันวาคม 2554 (ICT)
 7.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Lerdsuwa 00:31, 11 ธันวาคม 2554 (ICT)
 8.   สำเร็จ   เห็นด้วย -- ไม่รู้ว่าผมมีสิทธิ์ในการเลือกด้วยหรือเปล่า แต่ความรู้ในเรื่องที่คุณเขียน ผมว่าแตกต่างกับคนที่เสนอชื่อมาทั้งหมดนะ Saenpin 21:59, 14 ธันวาคม 2554 (ICT)
 9.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Tinuviel | พูดคุย   16:34, 17 ธันวาคม 2554 (ICT)
 10.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Aristitleism 23:32, 18 ธันวาคม 2554 (ICT)
 11.   สำเร็จ   เห็นด้วย คาดว่าคุณทีเอ็มดีจะสามารถนำความรู้จากหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ในการทำงานของคณะอนุญาโตตุลาการได้ดีครับ --N.M. | พูดคุย 19:32, 19 ธันวาคม 2554 (ICT)
 12.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Sasakubo1717 19:50, 24 ธันวาคม 2554 (ICT)
 13.   สำเร็จ   เห็นด้วย --PAHs 00:36, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 14.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Mda | พูดคุย 11:34, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 15.   สำเร็จ   เห็นด้วย --In Heaven, everything is fine. 12:17, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 16.   สำเร็จ   เห็นด้วย --ชลธิศ เข้มแข็ง | พูดคุย 16:27, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 17.   สำเร็จ   เห็นด้วย --แอนเดอร์สัน 19:23, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 18.   สำเร็จ   เห็นด้วย --พุทธามาตย์ 15:37, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 19.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Sawasdeeee 14:05, 27 ธันวาคม 2554 (ICT)
 20.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Potapt 03:24, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 21.   สำเร็จ   เห็นด้วย --Jungide 16:44, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
 22.   สำเร็จ   เห็นด้วย Tmdได้เข้าเขียนเรื่องต่างๆ มาช่วยปรับปรุงรูปแบบ จัดทำให้วิกิพีเดียเป็นสารานุกรมที่มีอะไรมากมาย ตั้งแต่เริ่มแรกที่มาใช้ค้นหาข้อมูล ตอนนั้น วิกิพีเดียยังไม่มีอะไรเลย นับเป็นผู้ร่วมบุกเบิกของการทำสารานุกรมเสรี ควรให้เป็นคณะอนุญาโตตุลาการ (ผู้เขียนใช้วิกิพีเดียและเขียนบทความมาตั้งแต่ ปี 2544-2545 --Nantadej 08:43, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)
 23.   สำเร็จ   เห็นด้วย }--Pond101038 | พูดคุย 22.03, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)
 24.   ไม่สำเร็จ   เห็นด้วย --Dora1999 (First) 22:33, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)
  •   บันทึก กกต. ผู้ใช้มีบัญชีผู้ใช้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด (30 ตุลาคม 2554; ผู้ใช้มีบัญชีเมื่อ 14 ตุลาคม 2554) แต่ขาดคุณสมบัติด้านจำนวนการแก้ไขหน้าบทความ (Article space) ซึ่งต้องการจำนวนการแก้ไข 150 ครั้งขึ้นไป แต่ผู้ใช้นี้มีการแก้ไขหน้าบทความถึง ณ เวลานี้ (22:38, 1 มกราคม 2555 (ICT)) เพียง 120 ครั้งเท่านั้น จึงนับไม่ได้ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ (Regularly active) เพียงพอต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกอนุญาโตตุลาการ --∫G′(∞)dx 22:38, 1 มกราคม 2555 (ICT)

เป็นกลาง แก้

คะแนนเป็นกลาง (ไม่ออกเสียง) ไม่มีผลต่อการนับคะแนนแต่อย่างใด
 1.   สำเร็จ   เป็นกลาง งดออกเสียง --octahedron80 13:49, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2.   สำเร็จ   เป็นกลาง --มือใหม่ 14:31, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 3.   ไม่สำเร็จ   เป็นกลาง --lux2545 | ติดต่อสื่อสาร | ตั้งกระทู้ใหม่ 18:30, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
  •   บันทึก กกต. ผู้ใช้ Lux2545 ขาดคุณสมบัติในการลงคะแนน จึงไม่สามารถนับการลงคะแนนนี้ได้ แม้จะเป็นคะแนนที่ไม่ส่งผลต่อการนับคะแนนก็ตาม (ดูคำวินิจฉัยของ กกต.) --∫G′(∞)dx 22:27, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 4.   สำเร็จ   เป็นกลาง งดออกเสียง --แฟนท่าเรือ : เกรียนที่หน้าตาไม่ดีแห่งไร้สาระนุกรม : พูดคุยกับควายตัวนี้ได้ที่นี่ 09:29, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
 5.   สำเร็จ   เป็นกลาง งดออกเสียง --Nakare† 19:36, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)

คัดค้าน แก้

(ไม่มีผู้คัดค้าน)

การนับคะแนน แก้

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนของคุณ Tmd (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้ท่านนี้มีคะแนนสนับสนุน 23 เสียง คะแนนคัดค้าน 0 เสียง และคะแนนไม่ออกเสียง 4 เสียง (คิดเป็น 100% โดยนับคะแนนสนับสนุน ต่อคะแนนสนับสนุนและคัดค้าน) ถือได้ว่าผู้สมัครท่านนี้การรับเลือกเป็นอนุญาโตตุลาการประจำวิกิพีเดียภาษาไทย

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาสองปี

ผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งที่ประสงค์จะทักท้วงผลการเลือกตั้ง ให้กระทำในหน้าพูดคุยของหน้าเลือกผู้สมัครนี้ภายในสามสิบวัน มิฉะนั้นจะถือว่าผลคะแนนที่ กกต. รับรองนั้นถูกต้องแล้ว

เพื่อเป็นหลักฐาน กกต. จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นสำคัญ

--∫G′(∞)dx 22:38, 1 มกราคม 2555 (ICT)