รายชื่อวัดประจำรัชกาล

(เปลี่ยนทางจาก วัดประจำรัชกาล)

  ไม่มีวัดประจำรัชกาล แต่จะเลือกเอาวัดที่พระมหากษัตริย์พระองค์นั้น ทรงมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยยึดเอาที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารเป็นสำคัญ

ภาพวัด ประจำพระองค์ ชื่อวัด ที่ตั้ง ความสำคัญ
02-วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม.jpg พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม[1][2] ตั้งอยู่ริมถนนสนามไชยและถนนมหาราช ติดกับพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย
Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahawihan.jpg พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอรุณราชวราราม[1][2] ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย
Wat Ratchaorotsaram (I).jpg พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชโอรสาราม[1][2] ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
Wat Ratchapradit, BKK.jpg พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม[1][2] ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
Wat Ratchabopit (I).jpg พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม[1][2] ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
Ubosot of Wat Bowonniwet.jpg พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดบวรนิเวศวิหาร[1][2] 248 ถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
Wat Ratchabopit (I).jpg พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม[1][2] ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
Wat suthud.jpg พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วัดสุทัศนเทพวราราม[1][2] 146 ริมถนนตีทอง 1 ถนนบำรุงเมือง หน้าวัดออกทางถนนอุณากรรณ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย
Ubosot of Wat Bowonniwet.jpg พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัดบวรนิเวศวิหาร[3][4] 248 ถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร

อ้างอิง