วังเพ็ชรบูรณ์ เป็นวังที่เคยตั้งอยู่บริเวณหัวมุมตะวันตกเฉียงเหนือของสี่แยกราชประสงค์ ติดกับถนนพระรามที่ 1 และถนนราชดำริ เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย พระราชโอรสพระองค์ที่ 90 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่ปัจจุบันของวังคือศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วังเพ็ชรบูรณ์
แผนที่
ที่มาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย
ข้อมูลทั่วไป
สถานะถูกรื้อถอน
ประเภทวัง
ที่ตั้งแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
เมือง กรุงเทพมหานคร
ประเทศ ไทย
พิกัด13°44′48″N 100°32′20″E / 13.74667°N 100.53889°E / 13.74667; 100.53889
เริ่มสร้างไม่ทราบ
รื้อถอนพ.ศ. 2525

ประวัติ แก้

วังเพ็ชรบูรณ์เดิมเป็นพระราชวังปทุมวัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเสด็จประพาสและให้ประชาชนแล่นเรือผ่านมาทางคลองแสนแสบ โดยโปรดให้ขุดสระใหญ่ 2 สระติดกัน โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพลับพลา 2 ชั้น สำหรับประทับแรม ริมสระมีพลับพลาเสด็จออกและโรงละคร พร้อมกับตำหนักฝ่ายใน และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดใกล้กับพระราชวัง พระราชทานนามว่าวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชยเสด็จกลับจากศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวังปทุมวัน นี้ว่า "วังเพ็ชร์บูรณ์"[1] ภายในวังประกอบด้วยตำหนัก ซึ่งมีชื่อเป็นเพลงไทยเดิม เนื่องจากทรงมีความสนพระทัยในด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์

ในปี พ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วังหลายแห่งถูกคณะราษฎรเข้ายึดครองและตกเป็นสมบัติของรัฐ รวมถึงวังเพ็ชรบูรณ์ด้วย แต่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด[2][3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 บริษัท วังเพ็ชรบูรณ์ จำกัด โดยอุเทน เตชะไพบูลย์ ได้เช่าที่ดินไปสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ และปัจจุบันกลุ่มเซ็นทรัลได้ปรับปรุงใหม่เป็นเซ็นทรัลเวิลด์

อาคาร แก้

  • ตำหนักแพ เป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย ภายหลังจากที่ทรงย้ายจากตำหนักประถม ลักษณะเป็นเรือนไทย 2 หลังอยู่บนแพ ปัจจุบันชลอมาอยู่ที่วังเลอดิส ถนนสุขุมวิท ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช พระโอรส
  • ตำหนักสันนิบาตน้อย เป็นที่ประทับของหม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช พระชายาในสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย
  • ตำหนักน้ำ เป็นที่อยู่ของหม่อมละออในสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวหลังเล็ก ๆ ปัจจุบันชลอมาปลูกใหม่ ณ ตำหนักของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ที่จังหวัดนนทบุรี
  • เรือนลมพัดชายคา เป็นเรือนที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย สิ้นพระชนม์
  • เรือนกินรำ เป็นที่อยู่ของคณะละครวังเพ็ชรบูรณ์

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "ประกาศพระราชทานนามวัง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 36 (0): 1597. 7 กันยายน 2462. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2023-06-03. สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2563. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2298898076840544&id=1174884455908584
  3. เด็กดี.คอม (30 กันยายน 2553). "อาถรรพ์วังเพชรบูรณ์ - - สถานที่ตั้งห้างเซนทรัลเวิด์ล". www.dek-d.com. สืบค้นเมื่อ 21 กรกฎาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)