คณะฟรันซิสกัน

(เปลี่ยนทางจาก ลัทธิฟรานซิสกัน)

คณะฟรันซิสกัน[1] (อังกฤษ: Franciscan Order) บางแห่งเรียกว่าคณะฟรังซิสกัน[2] เป็นกลุ่มคณะนักบวชคาทอลิกที่นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีได้ก่อตั้งขึ้น นอกจากในคริสตจักรโรมันคาทอลิกแล้วยังมีคณะฟรันซิสกันในคริสตจักรคาทอลิกเก่า นิกายแองกลิคัน และประชาคมฟรังซิสกันสากล (ecumenical Franciscan communities) ด้วย

คณะภราดาน้อย
ชื่อย่อofm
คําขวัญPax et Bonum
ก่อตั้งค.ศ. 1209
ประเภทคณะนักบวชคาทอลิก
สํานักงานใหญ่Via S. Maria Mediatrice 25
กรุงโรม ประเทศอิตาลี
บาทหลวง ไมเคิล เพอร์รี่
บุคลากรหลัก
นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี — ผู้ก่อตั้งคณะ
องค์กรแม่
คูเรียทั่วไป
เว็บไซต์OFM

กลุ่มที่โดดเด่นที่สุดคือคณะภราดาน้อย (Order of Friars Minor) หรือที่รู้จักกันในนามคณะฟรันซิสกัน ซึ่งได้ชื่อนี้เพราะไฟรเออร์ในคณะถือวัตรปฏิบัติตามแบบที่นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีได้วางแนวทางและก่อตั้งคณะไว้ มีลักษณะเป็นคณะนักบวชภิกขาจาร คณะฟรันซิสกันยังประกอบด้วยคณะย่อย 3 คณะ โดยแต่ละคณะมีการปกครองตนเองเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ คณะผู้ถือวินัย (Observants) เรียกอีกชื่อว่าคณะภราดาน้อย คณะภราดาน้อยกาปูชิน และคณะภราดาน้อยคอนเวนชวล ทุกคณะยึดถือวินัยของนักบุญฟรังซิสเป็นวินัยประจำคณะ[3]

ลำดับชั้น แก้ไข

คณะฟรันซิสกัน แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้

สมาชิกที่มีชื่อเสียง แก้ไข

ไฟรเออร์
นักพรตหญิง
สมาชิกคณะชั้นสาม
พระสันตะปาปา

อ้างอิง แก้ไข