คณะพัวร์แคลร์ส (อังกฤษ: Order of Poor Clares) หรือที่ชาวคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่า คณะกลาริส (Clarisse) เป็นคณะนักบวชคาทอลิกหญิงประเภทคณะนักบวชอารามิก ก่อตั้งโดยนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีและนักบุญกลาราแห่งอัสซีซี นักบวชในคณะนี้เน้นการดำเนินชีวิตแบบยากจน เน้นการสวดภาวนา

คณะกลาริส
ชื่อย่อOSC
คําขวัญDeus Meus Et Omnia
ก่อตั้งค.ศ. 1212
ประเภทคณะนักบวชอารามิก
บุคลากรหลัก
นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีและ
นักบุญกลาราแห่งอัสซีซี — ผู้ก่อตั้งคณะ
เว็บไซต์OFM

ประวัติ

แก้
 
นักพรตหญิงคณะกลาริส

เมื่อนักบุญฟรังซิสได้ก่อตั้งคณะภราดาน้อย (Order of Friar Minors) สำเร็จลงแล้ว ต่อมาปรากฏว่ามีสุภาพสตรีหลายคนสนใจดำเนินชีวิตเป็นนักบวชหญิงเช่นนั้นบ้าง เริ่มตั้งแต่นางกีอารา ออฟเฟรดุชโช (Chiara Offreduccio) บุตรสาวขุนนางเมืองอัสซีซี ซึ่งครอบครัวของเธอได้พยายามหาคู่ครองให้เพราะเธออายุได้ 18 ปี แต่กีอารา (หรือ แคลร์ในภาษาอังกฤษ) สนใจชีวิตนักบวชตามแบบอย่างภราดาฟรันเชสโก (ต่อมาได้รับการประกาศเป็นนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี) มากกว่า ในปี ค.ศ. 1212 เธอจึงหนีออกจากคฤหาสน์ แล้วไปที่โบสถ์แม่พระแห่งปวงทูตสวรรค์ (Church of Our Lady of Angels) ภราดาฟรันเชสโกและภราดาอื่น ๆ ในคณะภราดาน้อยได้รออยู่ที่นั้นแล้ว แล้วจัดการบวชเธอเป็นนักบวชหญิง แล้วให้เธอเปลี่ยนมาสวมผ้าเนื้อหยาบ โกนผมทั้งหมดแล้วคลุมด้วยผ้าสีดำ ใช้เชือกคาดเอวแทนเข็มขัด[1] หลังจากนั้น 15 วัน อักเนสน้องสาวของเธอก็ตามมาบวชด้วย[2] ทั้งสองย้ายมาอยู่ที่โบสถ์นักบุญดาเมียน (Church of San Damiano) สตรีชาวเมืองอัสซีซีได้มาตามบวชด้วยอีกหลายคน[3] จึงเกิดคณะนักบวชหญิงซึ่งได้ชื่อว่าคณะสตรียากจน (Order of Poor Ladies) ถือเป็นคณะชั้นสองของนักบุญฟรันซิส (Second Order of St. Francis) โดยมีคณะภราดาน้อยเป็นคณะชั้นหนึ่ง (First order)

ต่อมา 10 ปีหลังจากมรณกรรมของภคินีกลารา (ค.ศ. 1263) สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็นคณะนักบุญกลารา (Order of Saint Clare) และต่อมาได้พัฒนาจนกลายเป็นคณะพัวร์แคลร์ส (Order of Poor Clares) หรืออีกชื่อหนึ่งคือคณะกลาริส (Clarisse) ในปัจจุบัน

การแตกคณะ

แก้

ต่อมาคณะกลาริสได้แตกออกเป็นคณะย่อยอีกหลายคณะ แต่ละคณะมีผู้ปกครองเป็นเอกเทศ แต่ยักคงยึดถือวินัยของนักบุญแคลร์ คณะเหล่านี้ได้แก่ คณะกลาริส (Poor Clares) ซึ่งเป็นคณะดั้งเดิม คณะกลาริสแห่งการนมัสการนิรันดร์ (Poor Clares of Perpetual Adoration) คณะกลาริส กาปูชิน (the Capuchin Poor Clares) และคณะกลาริส กอเลตติน (the Colettine Poor Clares)

อ้างอิง

แก้
  1. ประวัติคณะ: นักบุญฟรังซิส และนักบุญกลารา ผู้สถาปนาคณะ เก็บถาวร 2015-06-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. คณะซิสเตอร์ กลาริส กาปูชิน. เรียกข้อมูลวันที่ 9 ต.ค. พ.ศ. 2553.
  2. วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, กรุงเทพ : สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย, 2550, หน้า 311
  3. ประวัติย่อคณะซิสเตอร์ กลาริส กาปูชิน เก็บถาวร 2013-08-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. คณะซิสเตอร์ กลาริส กาปูชิน. เรียกข้อมูลวันที่ 9 ต.ค. พ.ศ. 2553.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้