กลาราแห่งอัสซีซี

นักบุญกลาราแห่งอัสซีซี (ละติน: Clara Assisiensis) เป็นนักพรตหญิงในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกชาวอิตาลี ผู้ร่วมก่อตั้งคณะกลาริส ได้รับการประกาศเป็นนักบุญในปี ค.ศ. 1255

นักบุญกลาราแห่งอัสซีซี
พรหมจารี
เกิด16 กรกฎาคม ค.ศ. 1194
เมืองอัสซีซี รัฐสันตะปาปา
เสียชีวิต11 สิงหาคม ค.ศ. 1253
เมืองอัสซีซี รัฐสันตะปาปา
นิกายโรมันคาทอลิก
เป็นนักบุญ26 กันยายน ค.ศ. 1255
กรุงโรม
โดย สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 4
สักการสถานหลักมหาวิหารนักบุญกลารา
วันฉลอง11 สิงหาคม
องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วยโรคตา

ประวัติ

แก้

นักบุญกลารามีนามเดิมในภาษาอิตาลีว่า กีอารา ออฟเฟรดุชโช (Chiara Offreduccio) เกิดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1194 ที่เมืองอัสซีซี ท่านเป็นบุตรสาวคนโตของฟาโวรีโน ชีฟี เคานต์แห่งซัสโซ-รอสโซ กับนางออร์โตลานา (ภายหลังมารดาท่านได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกลาริสด้วย)

ครอบครัวของท่านได้พยายามหาคู่ครองให้ตั้งแต่ท่านอายุได้ 12 ปี แต่ท่านขอผัดผ่อนไปจนกว่าจะอายุ 18 ปี แต่เมื่ออายุ 18 ปี กีอาราได้ฟังเทศน์ของภราดาฟรันเชสโกแล้วเกิดประทับใจอยากถือพรตเป็นนักบวชตาม ในปี ค.ศ. 1212 ท่านจึงหนีออกจากคฤหาสน์ แล้วไปที่โบสถ์แม่พระแห่งปวงทูตสวรรค์ (Church of Our Lady of Angels) ภราดาฟรันเชสโกและภราดาอื่น ๆ ในคณะภราดาน้อยได้รออยู่ที่นั้นแล้ว ท่านได้ปฏิญาณตนเป็นนักพรตหญิง เปลี่ยนมาสวมผ้าเนื้อหยาบ โกนผมทั้งหมดแล้วคลุมด้วยผ้าสีดำ ใช้เชือกคาดเอวแทนเข็มขัด[1] หลังจากนั้น 15 วัน อักเนสน้องสาวของเธอก็ตามมาบวชด้วย[2] ทั้งสองย้ายมาอยู่ที่โบสถ์นักบุญดาเมียน (Church of San Damiano) สตรีชาวเมืองอัสซีซีได้มาตามบวชด้วยอีกหลายคน[3] จึงเกิดคณะนักบวชหญิงซึ่งได้ชื่อว่าคณะสตรียากจน (Order of Poor Ladies) ถือเป็นคณะชั้นสองของนักบุญฟรังซิส (Second Order of St. Francis) โดยมีคณะภราดาน้อยเป็นคณะชั้นหนึ่ง (First order)

ภคินีกลาราป่วยมาหลายปี แต่ยังคงใส่ใจทำวัตรร่วมกับภคินีท่านอื่น ๆ ในอาราม จนกระทั่งท่านถึงแก่กรรมในวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1253

หลังมรณกรรม

แก้

ภคินีกลาราได้รับการประกาศเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1255 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 4 มหาวิหารนักบุญกลาราซึ่งเป็นสักการสถานประจำตัวท่านก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1260 ศพท่านจึงถูกย้ายจากอารามซันดามีอาโนมาฝัง ณ มหาวิหารแห่งนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1872 จวบจนปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
  1. ประวัติคณะ: นักบุญฟรังซิส และนักบุญกลารา ผู้สถาปนาคณะ เก็บถาวร 2015-06-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. คณะซิสเตอร์ กลาริส กาปูชิน. เรียกข้อมูลวันที่ 9 ต.ค. พ.ศ. 2553.
  2. วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, กรุงเทพ : สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย, 2550, หน้า 311
  3. ประวัติย่อคณะซิสเตอร์ กลาริส กาปูชิน เก็บถาวร 2013-08-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. คณะซิสเตอร์ กลาริส กาปูชิน. เรียกข้อมูลวันที่ 9 ต.ค. พ.ศ. 2553.