คณะฟรันซิสกัน

คณะฟรันซิสกัน[1] (อังกฤษ: Franciscan Order) บางแห่งเรียกว่าคณะฟรังซิสกัน[2] เป็นกลุ่มคณะนักบวชคาทอลิกที่นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีได้ก่อตั้งขึ้น นอกจากในคริสตจักรโรมันคาทอลิกแล้วยังมีคณะฟรันซิสกันในคริสตจักรคาทอลิกเก่า นิกายแองกลิคัน และประชาคมฟรังซิสกันสากล (ecumenical Franciscan communities) ด้วย

คณะภราดาน้อย
Coat of Arms of the Order of Friars Minor.svg
ชื่อย่อofm
คําขวัญPax et Bonum
ก่อตั้งค.ศ. 1209
ประเภทคณะนักบวชคาทอลิก
สํานักงานใหญ่Via S. Maria Mediatrice 25
กรุงโรม ประเทศอิตาลี
บาทหลวง ไมเคิล เพอร์รี่
บุคลากรหลัก
นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี — ผู้ก่อตั้งคณะ
องค์กรแม่
คูเรียทั่วไป
เว็บไซต์OFM

กลุ่มที่โดดเด่นที่สุดคือคณะภราดาน้อย (Order of Friars Minor) หรือที่รู้จักกันในนามคณะฟรันซิสกัน ซึ่งได้ชื่อนี้เพราะไฟรเออร์ในคณะถือวัตรปฏิบัติตามแบบที่นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีได้วางแนวทางและก่อตั้งคณะไว้ มีลักษณะเป็นคณะนักบวชภิกขาจาร คณะฟรันซิสกันยังประกอบด้วยคณะย่อย 3 คณะ โดยแต่ละคณะมีการปกครองตนเองเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ คณะผู้ถือวินัย (Observants) เรียกอีกชื่อว่าคณะภราดาน้อย คณะภราดาน้อยกาปูชิน และคณะภราดาน้อยคอนเวนชวล ทุกคณะยึดถือวินัยของนักบุญฟรังซิสเป็นวินัยประจำคณะ[3]

ลำดับชั้นแก้ไข

คณะฟรันซิสกัน แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้

สมาชิกที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ไฟรเออร์
นักพรตหญิง
สมาชิกคณะชั้นสาม
พระสันตะปาปา

อ้างอิงแก้ไข