คณะชั้นสามของนักบุญฟรังซิส

คณะชั้นสามของนักบุญฟรังซิส[1] (อังกฤษ: Third Order of Saint Francis) หรือคณะฟรันซิสกันชั้นสาม คือกลุ่มคริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิกที่เป็นสมาชิกคณะฟรันซิสกัน แต่ไม่ได้ถือคำปฏิญาณอย่างสง่า (solemn vows) การเรียกว่าคณะชั้นสามนั้นเพื่อให้ต่างจากคณะภราดาน้อยซึ่งเป็นคณะฟรันซินกันชั้นหนึ่ง และคณะกลาริสซึ่งเป็นคณะฟรันซิสกันชั้นสอง

ในปัจจุบันมีคณะฟรันซิสกันชั้นสามอยู่หลายคณะ กระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก แต่ละคณะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป

ประเภทแก้ไข

สมาชิกคณะฟรันซิสกันชั้นสาม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เรกิวลาร์และเซคิวลาร์[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "Third Orders". สารานุกรมคาทอลิก., สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2557