บริจิตแห่งสวีเดน

นักบุญบริจิตแห่งสวีเดน (อังกฤษ: Bridget of Sweden; Saint Birgitta; Santa Brigida; St. Bridgid of Sweden; Birgitta of Vadstena) เมื่อแรกเกิดชื่อ Birgitta Birgersdottir เป็นนักบวชคาทอลิกในคณะชั้นสามของนักบุญฟรังซิส เกิดราว ค.ศ. 1302 หรือ 1303 ที่ประเทศสวีเดน และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1373 ที่กรุงโรม รัฐสันตะปาปา เป็นรหัสยิกและผู้ก่อตั้ง “คณะบริจิตติน” (Bridgettine Order)

นักบุญบริจิตแห่งสวีเดน
“นักบุญบริจิตแห่งสวีเดน”
นักบวช
เกิดราว ค.ศ. 1302 หรือ 1303
ประเทศสวีเดน
เสียชีวิต7 ตุลาคม ค.ศ. 1373
กรุงโรม รัฐสันตะปาปา
นิกายโรมันคาทอลิก
ลูเทอแรน
เป็นนักบุญ7 ตุลาคม ค.ศ. 1391
โดย สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 9
วันฉลอง23 กรกฎาคม
สัญลักษณ์หนังสือ, คทา
องค์อุปถัมภ์ทวีปยุโรป, ประเทศสวีเดน, แม่หม้าย

นักบุญบริจิตได้เห็นนิมิตการประสูติของพระเยซู ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะเกี่ยวกับการกำเนิดของพระเยซูเป็นอันมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้

 
Geertgen tot Sint Jans ราวปี ค.ศ. 1490 จากการจัดองค์ประกอบโดยฮูโก ฟาน เดอร์ โกส์ราวปี ค.ศ. 1470 ซึ่งมีอิทธิพลมาจากการมองเห็นของนักบุญบริจิตแห่งสวีเดน แสงส่องออกจากพระเยซู คนเลี้ยงแกะอยูบนเนินพร้อมกับทูตสวรรค์ที่มาปรากฏตัว