ฤดูหนาวในประเทศไทย พ.ศ. 2559–2560

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเริ่มต้นฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เนื่องจากลมระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ และลมชั้นบนเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก รวมถึงอุณหภูมิในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นต่อเนื่อง รวมทั้งมีปริมาณฝนในประเทศไทยตอนบนลดลง[1]

ฤดูหนาวในประเทศไทย พ.ศ. 2559–2560
ฤดูหนาวทางดาราศาสตร์21 ธันวาคม – 19 มีนาคม
ฤดูหนาวทางอุตุนิยมวิทยา30 ตุลาคม – 3 มีนาคม
การแบ่งอุณหภูมิของกรมอุตุนิยมวิทยา
ประเภทอากาศหนาว
อุณหภูมิ ความหมาย
18.0–22.9 อากาศเย็น
16.0–17.9 อากาศค่อนข้างหนาว
8.0–15.9 อากาศหนาว
≤7.9 อากาศหนาวจัด
ประเภทอากาศร้อน
อุณหภูมิ ความหมาย
35.0–39.9 อากาศร้อน
≥40.0 อากาศร้อนจัด

สำหรับฤดูหนาวทางดาราศาสตร์ เป็นฤดูกาลทางดาราศาสตร์ เมื่อตำแหน่งของวงโคจรโลกรอบดวงอาทิตย์ เคลื่อนเข้าสู่จุดอายัน (จุดหยุด กล่าวคือจุดที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึงใต้สุดหรือเหนือสุด) และจุดวิษุวัต (กลางคืนและกลางวันมีเวลาเท่ากัน)[2][3] สำหรับปีนี้ ฤดูหนาวทางดาราศาสตร์เริ่มต้นในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (วันอายันเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559) และไปสิ้นสุดในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 (วันก่อนวันวิษุวัตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560)[2]

จนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2560 โดยระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม เนื่องจากมีอุณหภูมิสูงสุดสูงขึ้นและมีอากาศร้อนตอนกลางวัน รวมทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้ และฤดูร้อนจะไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2560[4] จึงถือว่าเป็นการสิ้นสุดฤดูหนาวลงอย่างเป็นทางการ

ภูมิหลังแก้ไข

ฤดูของประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน (กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม), ฤดูฝน (กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) และฤดูหนาว (กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์) ซึ่งฤดูหนาวเริ่มขึ้นเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมประเทศไทย โดยเริ่มต้นอากาศจะแปรปรวน ไม่แน่นอน อาจมีอากาศเย็น หรือฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่าง[5]

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งกำเนิดจะบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน ซึ่งจะพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งเข้ามาในประเทศไทย ทำให้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศจะหนาวเย็นและแห้งโดยทั่วไปในประเทศไทยตอนบน แต่จะทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกเนื่องจากนำเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปในพื้นที่[6]

ในภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ อุณหภูมิจะแตกต่างกันมากในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ซึ่งในฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุดในตอนเช้าจะอยู่เกณฑ์หนาวถึงหนาวจัดในเดือนธันวาคมถึงมกราคม ซึ่งอุณหภูมิอาจลดลงได้จนต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหรือยอดเขาสูงของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลมพื้นผิวโดยมากเป็นลมฝ่ายเหนือและลมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนความชื้นสัมพัทธ์จะลดลงอย่างชัดเจน[6]

อุณหภูมิต่ำที่สุดในประเทศไทยที่เคยวัดได้ในระหว่างปี พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2558 คือ -1.4 องศาเซลเซียส ที่สถานีอากาศเกษตร (สกษ.) สกลนคร จังหวัดสกลนคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2517[6]

ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของภาคอื่น ๆ มีดังนี้

ส่วนกรุงเทพมหานครวัดได้ 9.9 องศาเซลเซียส ที่สถานีตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2498[6][7][8]

การพยากรณ์ฤดูกาลแก้ไข

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2559–2560 โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่า ฤดูหนาวในประเทศไทยตอนบนจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 และจะไปสิ้นสุดช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติ (ที่ประมาณ 19–20°ซ) ซึ่งหนาวเย็นกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศอยู่ที่ประมาณ 6–7°ซ อยู่ในบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 14–15°ซ โดยช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ประมาณครึ่งหลังของเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม และบริเวณยอดภูเขา จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้ และอาจเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้[9][10]

สำหรับภาคใต้ จะมีอากาศเย็นบริเวณตอนบนของภาค และมีฝนตกหนาแน่นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม โดยเฉพาะชายฝั่งด้านตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีโอกาศได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนด้วย อีกทั้งมีร่องมรสุมพาดผ่าน อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้[9]

ส่วนมรสุม คาดว่าจะเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมตลอดช่วง[9]

ต่อมาในวันที่ 26 ตุลาคม กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2559–2560 ฉบับปรับปรุง[10]

ตารางการคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย[10]
ภาค พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559 มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560
ครึ่งแรก ครึ่งหลัง
ภาคเหนือ ตอนบน 18–20°ซ 14–16°ซ 14–16°ซ 16–18°ซ 18–20°ซ
ตอนล่าง 20–22°ซ 16–18°ซ 16-18°ซ 18–20°ซ 20–22°ซ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 18–20°ซ 15–17°ซ 15–17°ซ 17–19°ซ 19-21°ซ
ตอนล่าง 20–22°ซ 17–19°ซ 17–19°ซ 19–21°ซ 21–23°ซ
ภาคกลาง 22–24°ซ 19–21°ซ 20–22°ซ 21–23°ซ 23–25°ซ
ภาคตะวันออก 22–24°ซ 20–22°ซ 20–22°ซ 21–23°ซ 23–25°ซ
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก 22–24°ซ 21–23°ซ 21–23°ซ 22–24°ซ
ฝั่งตะวันตก 23–25°ซ 22–24°ซ 22–24°ซ 22–24°ซ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 23–25°ซ 21–23°ซ 22–24°ซ 22–24°ซ 24–26°ซ
ตารางการคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเดือนธันวาคมและมกราคม[10]
ภาคและจังหวัด อุณหภูมิต่ำสุดคาดหมาย อุณหภูมิต่ำสุดฤดูกาลก่อน
ธันวาคม 2559 มกราคม 2560 ธันวาคม 2558 มกราคม 2559
ภาคเหนือ เชียงราย 5–7°ซ 6–8°ซ 13.5°ซ 8.1°ซ
เชียงใหม่ 7–9°ซ 8–10°ซ 15.6°ซ 10.0°ซ
พิษณุโลก 10–12°ซ 11–13°ซ 17.8°ซ 12.3°ซ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย 6–8°ซ 6–8°ซ 12.8°ซ 10.5°ซ
นครพนม 7–9°ซ 7–9°ซ 14.0°ซ 10.7°ซ
นครราชสีมา 11–13°ซ 11–13°ซ 17.1°ซ 12.0°ซ
อุบลราชธานี 12–14°ซ 12–14°ซ 15.1°ซ 13.0°ซ
ภาคกลาง นครสวรรค์ 11–13°ซ 12–14°ซ 17.3°ซ 14.0°ซ
สุพรรณบุรี 12–14°ซ 13–15°ซ 18.6°ซ 14.3°ซ
กาญจนบุรี 11–13°ซ 12–14°ซ 18.2°ซ 13.6°ซ
กรุงเทพมหานคร 14–16°ซ 15–17°ซ 20.6°ซ 14.8°ซ
ภาคตะวันออก สระแก้ว 13–15°ซ 14–16°ซ 18.3°ซ 14.5°ซ
ชลบุรี 14–16°ซ 15–17°ซ 21.0°ซ 16.4°ซ
ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ 18–20°ซ 18–20°ซ 20.3°ซ 14.0°ซ
ภูเก็ต 20–22°ซ 20–22°ซ 21.2°ซ 20.9°ซ

เหตุการณ์แก้ไข

เดือนตุลาคมแก้ไข

 • วันที่ 30 ตุลาคม กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเริ่มต้นฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ[1]

เดือนพฤศจิกายนแก้ไข

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรง 4–11 พฤศจิกายนแก้ไข

 • วันที่ 4 พฤศจิกายน กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย" ฉบับที่ 1 โดยได้ระบุว่าความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระหว่างวันที่ 7–9 พฤศจิกายน ซึ่งจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองและมีลมแรง จากนั้นอากาศจะเย็นลง 3–5 องศาเซลเซียส เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อด้วยภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกในระยะต่อไป[12]
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศต่อมาในฉบับที่ 2 และ 3[13][14]
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 4 และ 5 ตามมา[15][16] จากนั้นในช่วงเย็นได้มีประกาศฉบับที่ 6 ออกมา โดยระบุว่า ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้ว ซึ่งจะลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันที่ 7–11 พฤศจิกายน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองในตอนแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 3–5 องศาเซลเซียส โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วจึงมาที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกต่อไป[17]
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 7, 8 และ 9[18][19][20] ต่อมาในประกาศฉบับที่ 10 กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้ลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว โดยจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมแรง จากนั้นอากาศจะเย็นลง 3–5 องศาเซลเซียส โดยมีผลกระทบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 7–8 พฤศจิกายน และมีผลกระทบกับภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกในวันที่ 8–10 พฤศจิกายน ส่วนภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรง[21]
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน กรมอุตุนิยมวิทยาออกประเทศฉบับที่ 11, 12 และ 13[22][23][24] ต่อมาในช่วงดึก กรมอุตุฯ ได้ออกประกาศฉบับที่ 14 โดยระบุว่า ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงได้ปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางแล้ว โดยจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนอง ลมแรงในตอนแรก จากนั้นอากาศจะเย็นลง โดยส่งผลกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 8–9 พฤศจิกายน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีผลกระทบในวันที่ 8–10 พฤศจิกายน ส่วนบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรง[25]
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 14, 15, 16 และ 17[26][27][28][29] ต่อมาในช่วงกลางดึกฉบับที่ 18 ระบุว่า ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่ ซึ่งจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง อากาศเย็นลง 2–4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกยังคงมีฝนต่อไปในวันที่ 10 พฤศจิกายน หลังจากนั้นฝนจะลดลงและอากาศจะเย็นลงเล็กน้อย[30]
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 19 และ 20[31][32] และในช่วงเย็นได้ออกประกาศฉบับที่ 21 โดยระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจะเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางในช่วงกลางคืนวันเดียวกัน โดยจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง อุณหภูมิลดลงได้ 1–3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีฝนต่อไปในวันนี้ หลังจากนั้นฝนจะลดลงและอุณหภูมิจะลดลง 1–3 องศาเซลเซียส และยังมีการเตือนให้เกษตรกรระวังความเสียหายจากผลผลิตทางการเกษตร[33]
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 22[34] และต่อมาได้ออกฉบับสุดท้าย โดยระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนลดลง แต่ภาคเหนือยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก โดยอุณหภูมิจะลด 1–3 องศาเซลเซียส และมีอากาศเย็นในตอนเช้า[35]

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรง 21–25 พฤศจิกายนแก้ไข

 • วันที่ 22 พฤศจิกายน ดอยอินทนนท์วัดอุณหภูมิได้ 0 องศาเซลเซียส ทั้งยังเกิดเหมยขาบ ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณยอดดอยและจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน[36]
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมอยู่บริเวณตอนบนของประเทศลาวและทะเลจีนใต้ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันเดียวกัน ทำให้อุณหภูมิลดลง 4–6 องศาเซลเซียส และปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกในวันถัดไป ขณะที่มีกระแสลมตะวันออกเคลื่อนผ่านภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ทำให้มีอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนอง[37]

เดือนธันวาคมแก้ไข

เดือนมกราคมแก้ไข

เดือนกุมภาพันธ์แก้ไข

เดือนมีนาคมแก้ไข

 • วันที่ 3 มีนาคม สิ้นสุดฤดูหนาว[4]

สถิติอุณหภูมิต่ำที่สุดแก้ไข

ตารางสถิติอุณหภูมิต่ำสุด
ภาคและจังหวัด อุณหภูมิต่ำที่สุดระหว่าง พ.ศ. 2494 ถึง 2558 อุณหภูมิต่ำสุดฤดูกาลนี้
พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559 มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560
อุณหภูมิ วันที่ ปี อุณหภูมิ วันที่ ปี อุณหภูมิ วันที่ ปี อุณหภูมิ วันที่ ปี อุณหภูมิ วันที่ อุณหภูมิ วันที่ อุณหภูมิ วันที่ อุณหภูมิ วันที่
ภาคเหนือ เชียงราย 5.0°ซ 21 2514 1.5°ซ 25 2542 1.5°ซ 2 2517 6.5°ซ 11 2506 12.7°ซ 22 พ.ย. 11.3°ซ 14/29 ธ.ค. 12.3°ซ 16 ม.ค. 10.6°ซ 4/6 ก.พ.
เชียงใหม่ 6.0°ซ 21 2514 3.8°ซ 25 2542 3.7°ซ 2 2517 7.3°ซ 3 2517 17.7°ซ 22 พ.ย. 17.1°ซ 20 ธ.ค. 17.1°ซ 14/15 ม.ค. 14.4°ซ 5 ก.พ.
พิษณุโลก 12.1°ซ 29 2526 8.9°ซ 26 2542 7.5°ซ 13 2498 10.0°ซ 9 2559 20.0°ซ 29 พ.ย. 16.3°ซ 29 ธ.ค. 17.8°ซ 24/25 ม.ค. 17.7°ซ 9 ก.พ.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
เลย 5.6°ซ 30 2499 2.2°ซ 31 2516
2518
0.1°ซ 2 2517 6.2°ซ 1 2506 16.7°ซ 28 พ.ย. 12.4°ซ 29 ธ.ค. 14.6°ซ 31 ม.ค. 12.6°ซ 5 ก.พ.
นครพนม 7.2°ซ 23 2498 4.1°ซ 30 2518 1.8°ซ 12 2498 8.0°ซ 13 2517 14.8°ซ 27 พ.ย. 14.0°ซ 29 ธ.ค. 13.6°ซ 22 ม.ค. 13.4°ซ 13 ก.พ.
นครราชสีมา 9.1°ซ 30 2499 6.2°ซ 31 2518 4.9°ซ 12 2498 10.6°ซ 21 2498 19.7°ซ 28 พ.ย. 16.3°ซ 28 ธ.ค. 16.5°ซ 28 ม.ค. 16.1°ซ 12 ก.พ.
อุบลราชธานี 12.5°ซ 22 2497 8.5°ซ 30 2518 7.6°ซ 12 2498 11.5°ซ 8
11
2559
2520
18.2°ซ 27 พ.ย. 17.0°ซ 29 ธ.ค. 17.2°ซ 29 ม.ค. 15.1°ซ 13 ก.พ.
ภาคกลาง นครสวรรค์ 11.9°ซ 28
19
29
2499
2514
2526
7.7°ซ 25 2542 6.1°ซ 13 2498 10.4°ซ 9 2559 20.0°ซ 28 พ.ย. 16.9°ซ 28 ธ.ค. 18.5°ซ 28 ม.ค. 17.2°ซ 12/13 ก.พ.
สุพรรณบุรี 14.5°ซ 30
18
2499
2514
10.0°ซ 31 2518 9.2°ซ 13 2498 12.0°ซ 6 2500 21.3°ซ 28 พ.ย. 18.8°ซ 11 ธ.ค. 18.1°ซ 31 ม.ค. 17.9°ซ 15 ก.พ.
กาญจนบุรี 11.6°ซ 17 2514 6.8°ซ 31 2518 5.5°ซ 13 2498 12.1°ซ 13 2517 22.0°ซ 29 พ.ย. 18.3°ซ 28 ธ.ค. 19.6°ซ 27 ม.ค. 19.0°ซ 12 ก.พ.
กรุงเทพมหานคร 14.2°ซ 17 2514 10.5°ซ 30 2518 9.9°ซ 12 2498 14.9°ซ 13 2517 22.7°ซ 6 พ.ย. 20.5°ซ 28 ธ.ค. 20.0°ซ 28 ม.ค. 20.0°ซ 13 ก.พ.
ภาคตะวันออก สระแก้ว 14.7°ซ 6 2543 9.0°ซ 24 2542 11.4°ซ 12 2552 13.0°ซ 8 2559 20.9°ซ 28 พ.ย. 18.4°ซ 29 ธ.ค. 18.2°ซ 28 ม.ค. 18.7°ซ 13 ก.พ.
ชลบุรี 14.2°ซ 16 2514 12.0°ซ 29 2518 9.9°ซ 12 2498 16.0°ซ 8 2559 23.1°ซ 29 พ.ย. 20.6°ซ 28 ธ.ค. 21.2°ซ 28 ม.ค. 21.0°ซ 12 ก.พ.
ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ 13.0°ซ 22 2497 11.4°ซ 31 2499 10.5°ซ 19 2506 12.2°ซ 6 2500 23.5°ซ 2 พ.ย. 22.6°ซ 10 ธ.ค. 20.1°ซ 30 ม.ค. 20.0°ซ 8 ก.พ.
ภูเก็ต 19.3°ซ 23 2497 18.4°ซ 1 2525 17.4°ซ 4 2500 18.6°ซ 18 2526 24.0°ซ 19 พ.ย. 23.8°ซ 29 ธ.ค. 22.5°ซ 4 ม.ค. 21.6°ซ 9 ก.พ.
อ้างอิงข้อมูล การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของกรมอุตุนิยมวิทยา[10]
สถิติอุณหภูมิต่ำที่สุดช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยคาบ 65 ปี พ.ศ. 2494–2558[38]
ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ กรมอุตุนิยมวิทยา[39]

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 "การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2559" (PDF). tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 2. 2.0 2.1 "When does winter start?". metoffice.gov.uk. Met Office. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 3. "Meteorological Versus Astronomical Summer—What's the Difference?". ncdc.noaa.gov. NOAA. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 4. 4.0 4.1 "ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2560". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 5. "ฤดูกาลของประเทศไทย". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 "ภูมิอากาศของประเทศไทย" (PDF). tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 7. "ภูมิอากาศกรุงเทพมหานคร" (PDF). tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 8. "ข้อมูลพื้นฐานสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ" (PDF). tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 9. 9.0 9.1 9.2 "การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2559–2560". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-10-31. สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)CS1 maint: bot: original URL status unknown (ลิงก์)
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 "การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2559–2560 ฉบับปรับปรุง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-10-31. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)CS1 maint: bot: original URL status unknown (ลิงก์)
 11. "นักท่องเที่ยว ขึ้นดอยสัมผัสอากาศหนาว". www.nationtv.tv. NATION. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 12. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 04 พฤศจิกายน 2559" (PDF). tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 13. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 05 พฤศจิกายน 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 14. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 05 พฤศจิกายน 2559" (PDF). tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 15. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 06 พฤศจิกายน 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 16. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 06 พฤศจิกายน 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 17. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 06 พฤศจิกายน 2559" (PDF). tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 18. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 19. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 20. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 21. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559" (PDF). tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 22. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 08 พฤศจิกายน 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 23. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 08 พฤศจิกายน 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 24. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 08 พฤศจิกายน 2559" (PDF). tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 25. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 08 พฤศจิกายน 2559" (PDF). tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 26. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 27. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 28. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 29. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 30. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2559" (PDF). tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 31. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 32. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 33. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 21 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559" (PDF). tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 34. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559". tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 35. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559" (PDF). tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 36. ""ดอยอินทนนท์" หนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 0 องศาเซลเซียส-เกิด "เหมยขาบ" ต่อเนื่องวันที่สอง". manager.co.th. MGR Online. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-11-22. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 37. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559" (PDF). tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |archivedate= (help)
 38. สถิติอุณหภูมิต่ำที่สุดช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยคาบ 65 ปี พ.ศ. 2494–2558
 39. "Thai Meteorological Department Automatic Weather System". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-11-10. สืบค้นเมื่อ 2016-11-04.