รายพระนามและชื่อชาวไทยที่ได้รับการฉลองวาระครบรอบโดยยูเนสโก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามและชื่อชาวไทยที่ได้รับการฉลองวาระครบรอบวันเกิดหรือเสียชีวิต โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

ลำดับ รูป ผู้ได้รับการฉลอง วันที่ฉลอง ฉลองเนื่องในวาระ
1 Damrong Rajanubhab, 1904.gif สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2505 วันประสูติครบ 100 ปี
2 Naritsaranuwattiwong - 001.jpg สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 28 เมษายน พ.ศ. 2506 วันประสูติครบ 100 ปี
3 King Buddha Loetla Nabhalai.jpg พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 วันพระราชสมภพครบ 200 ปี
4 King Vajiravudh (Rama VI) of Siam.jpg พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 มกราคม พ.ศ. 2524 วันพระราชสมภพครบ 100 ปี
5 Poo-2.jpg พระสุนทรโวหาร (ภู่) 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ชาตกาลครบ 200 ปี
6 Yong Sathiankoset.jpg พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) 14 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ชาตกาลครบ 100 ปี
7 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส1.jpg สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 11 ธันวาคม พ.ศ. 2533 วันประสูติครบ 200 ปี
8 Waithayakon.jpg พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2534 วันประสูติครบ 100 ปี
9 Prince Mahidol Adulyadej.jpeg สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 1 มกราคม พ.ศ. 2535 วันพระราชสมภพครบ 100 ปี
10 King Bhumibol Adulyadej Portrait-1945.jpg พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 วันครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
11 Pridi Banomyong 1947.jpg ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ชาตกาลครบ 100 ปี
12 Princess Mother Srinagarindra 1921.jpg สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 วันพระราชสมภพครบ 100 ปี
13 King Chulalongkorn portrait photograph.jpg พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 20 กันยายน พ.ศ. 2546 วันพระราชสมภพครบ 150 ปี
14 ปิ่น มาลากุล.jpg หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ชาติกาลครบ 100 ปี
15 Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 วันพระราชสมภพครบ 200 ปี
16 ศรีบูรพา.png กุหลาบ สายประดิษฐ์ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 ชาตกาลครบ 100 ปี
17 Buddhadasa118.jpg พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ชาตกาลครบ 100 ปี
18 Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท[1] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 วันประสูติครบ 200 ปี
19 ครูเอื้อ 2494.jpg เอื้อ สุนทรสนาน[2] 21 มกราคม พ.ศ. 2553 ชาตกาลครบ 100 ปี
20 Kukrit Pramoj 1974 (cropped).jpg หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช[2] 20 เมษายน พ.ศ. 2554 ชาตกาลครบ 100 ปี
21 Queen Savang Vadhana in 1879.jpg สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า[3] 10 กันยายน พ.ศ. 2555 วันพระราชสมภพครบ 150 ปี
22 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ.jpg หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ[3] 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ชาตกาลครบ 100 ปี
23 King Prajadhipok portrait photograph.jpg พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว[4] 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 วันพระราชสมภพครบ 120 ปี
24 Queen Saovabha Phongsri.jpg สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[4] 1 มกราคม พ.ศ. 2557 วันพระราชสมภพครบ 150 ปี
25 งามจิตต์ บุรฉัตร.jpg หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา[4][5] 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ชาตกาลครบ 100 ปี
26 ป๋วย อึ้งภากรณ์.jpg ป๋วย อึ๊งภากรณ์[6] 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ชาตกาลครบ 100 ปี
27 Chaophraya Phrasadet Surentharathibodi.jpg เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)[6] 16 เมษายน พ.ศ. 2560 ชาตกาลครบ 150 ปี
28 Kamphol Vatcharapol.jpg กำพล วัชรพล[7] 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ชาตกาลครบ 100 ปี
29 พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต.jpg พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต[8] 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ชาตกาลครบ 150 ปี
30 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส1.jpg สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส[8] 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สิ้นพระชนม์ครบ 100 ปี

อ้างอิงแก้ไข