รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ซีกตะวันตกอำเภอพระนครศรีอยุธยา)

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉพาะตำบลที่อยู่ทางฟากตะวันตกของแม่น้ำลพบุรี คลองเมือง และแม่น้ำเจ้าพระยา (นับตั้งแต่หัวคลองเมือง) ได้แก่ ตำบลท่าวาสุกรี คลองสระบัว สวนพริก วัดตูม ลุมพลี บ้านใหม่ ภูเขาทอง บ้านป้อม ปากกราน บ้านรุน คลองตะเคียน และสำเภาล่ม (ยกเว้นตำบลหัวรอ) รวบรวมโดยกรมศิลปากร

โบราณสถานที่มีรายชื่อในหน้านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่สีม่วงเข้มบนแผนที่


เชิงอรรถแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

#invoke:Navbox