วัดศาลาปูนวรวิหาร

วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดศาลาปูนวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ 4 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดศาลาปูนวรวิหาร
แผนที่
ที่ตั้งตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ประเภทพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิดวรวิหาร
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดศาลาปูนมีโบราณวัดถุที่สำคัญคือพระพุทธรูปโบราณชื่อว่า "หลวงพ่อแขนลาย" เป็นพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว ศิลปสมัยก่อนอยุธยา นอกจากนี้วัดศาลาปูนยังเคยเป็นที่สถิตของสมเด็จพระราชาคณะที่ได้รับพระราชทานตั้งขึ้นในเขตหัวเมืองชั้นนอกเพียงรูปเดียวคือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก)[1]

พระประธานในอุโบสถ

อ้างอิง แก้

  1. "วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-23. สืบค้นเมื่อ 2017-05-09.