วัดแร้ง เป็นโบราณสถานประเภทวัดร้าง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดกับวัดเจ้าย่า และอยู่ใกล้กับวัดหน้าพระเมรุ[ต้องการอ้างอิง]

วัดแร้ง
แผนที่
ที่ตั้งหมู่ที่ 2 ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดร้าง
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดแร้งสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา[ต้องการอ้างอิง] แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้าง[ต้องการอ้างอิง]

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ขุนพิเรนทรเทพ (ต่อมาคือ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช) ได้ฆ่าขุนวรวงศาธิราช นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ และพระราชบุตรีของทั้งสอง แล้วนำศพมาเสียบประจานไว้ที่วัดแร้ง ดังนี้[1]

ครั้นเช้าตรู่ ขุนวรวงษาธิราช กับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ แลราชบุตรีซึ่งเกิดด้วยกันนั้น ทั้งพระศรีศิลป์ ก็ลงเรือพระที่นั่งลำเดียวกันมาตรงคลองสระบัว ขุนอินทรเทพตามประจำมา ฝ่ายขุนพิเรนทรเทพ พระยาพิไชย พระยาสวรรคโลก หลวงศรียศ หมื่นราชเสน่หาในราชการ ครั้นเห็นเรือพระที่นั่งขึ้นมา ก็พร้อมกันสกัด ขุนวรวงษาธิราชร้องไปว่า เรือใครตรงเข้ามา ขุนพิเรนทรเทพก็ร้องตอบไปว่า กูจะมาเอาชีวิตรเองทั้งสอง ฝ่ายขุนอินทรเทพก็เร่งให้พายรีบกระหนาบเรือที่นั่งขึ้นมา แล้วช่วยกันเข้ากลุ้มรุมจับขุนวรวงษาธิราช กับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ แลบุตรีซึ่งเกิดมาด้วยกันนั้น ฆ่าเสีย แล้วให้เอาศพไปเสียบประจานไว้ณวัดแร้ง

ปัจจุบัน กรมศิลปากรได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแร้งและขึ้นทะเบียนวัดเป็นโบราณสถาน[ต้องการอ้างอิง]

อ้างอิง แก้