รายชื่อแหล่งมรดกโลกในยุโรปใต้

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 16 ประเทศในภูมิภาคยุโรปใต้ ยิบรอลตาร์ (ในฐานะดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร) และดินแดนในส่วนทวีปยุโรปของตุรกี เป็นมรดกโลกหลายแห่ง [1] ทั้งนี้ ไม่นับรวมแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะคะแนรีของสเปน หมู่เกาะมาเดราของโปรตุเกส ดินแดนในส่วนทวีปเอเชียของตุรกี และประเทศไซปรัส

  • หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

สถิติแก้ไข

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
  อิตาลี
58 แห่ง
วัฒนธรรม 53 แห่ง, ธรรมชาติ 5 แห่ง
  สเปน
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปใต้)
47 แห่ง
วัฒนธรรม 43 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง, ผสม 2 แห่ง
  กรีซ
18 แห่ง
วัฒนธรรม 16 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  โปรตุเกส
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปใต้)
16 แห่ง
วัฒนธรรม 16 แห่ง
  โครเอเชีย
10 แห่ง
วัฒนธรรม 8 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  เซอร์เบีย
5 แห่ง
วัฒนธรรม 5 แห่ง
  สโลวีเนีย วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  แอลเบเนีย
4 แห่ง
วัฒนธรรม 4 แห่ง
  มอนเตเนโกร วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  มอลตา
3 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง
  ตุรกี
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปใต้)
2 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง
   นครรัฐวาติกัน วัฒนธรรม 2 แห่ง
  มาซิโดเนียเหนือ ธรรมชาติ 1 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
  อันดอร์รา
1 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง
  ซานมารีโน วัฒนธรรม 1 แห่ง
  สหราชอาณาจักร
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปใต้)
วัฒนธรรม 1 แห่ง

 กรีซแก้ไข

 
อะครอโพลิส เอเธนส์
 
เอพิดอรัส

 โครเอเชียแก้ไข

 
ดูบรอฟนีก

 ซานมารีโนแก้ไข

 เซอร์เบียแก้ไข

 
อารามสตูเดนิตซา

 ตุรกี (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปใต้)แก้ไข

 
อิสตันบูล

  นครรัฐวาติกันแก้ไข

 มาซิโดเนียเหนือแก้ไข

 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาแก้ไข

 
มอสตาร์

 โปรตุเกส (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปใต้)แก้ไข

 
คอนแวนต์แห่งพระคริสต์ในตูมาร์
 
ซิงตรา

 มอนเตเนโกรแก้ไข

 
คอทอร์

 มอลตาแก้ไข

 
วัลเลตตา

 สเปน (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปใต้)แก้ไข

 
อาลัมบรา
 
ซากราดาฟามิลิอา ผลงานอันตอนี เกาดี
 
อาบิลา
 
โตเลโด
 
แซร์ราดาตรามุนตานา

 สโลวีเนียแก้ไข

 
ถ้ำชคอตส์ยัน

 สหราชอาณาจักร (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปใต้) :  ยิบรอลตาร์แก้ไข

 อันดอร์ราแก้ไข

 อิตาลีแก้ไข

 
สันตะสำนัก
 
จัตุรัสดูโอโม ปิซา
 
ซีเอนา
 
อัลเบโรเบลโล
 
อากรีเจนโต
 
อูร์บีโน

 แอลเบเนียแก้ไข

 
จีโรคัสตรา

อ้างอิงแก้ไข

  1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข