ราชอาณาจักรอัสตูเรียส

ราชอาณาจักรอัสตูเรียส (ละติน: Regnum Asturorum)เป็นราชอาณาจักรในคาบสมุทรไอบีเรียที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 718 โดยเปลาโย ผู้นำชาวอัสตูเรียส และเป็นกลุ่มทางการเมืองกลุ่มแรกของชาวคริสต์ที่สถาปนาขึ้นหลังชาวอุมัยยะฮ์พิชิตอีสปาเนียของชาววิซิกอธในปี ค.ศ. 718 หรือ 722[3] เปลาโยได้ปราบกองทัพอุมัยยะฮ์ที่สมรภูมิโกบาดองกาซึ่งถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรกองกีสตา ราชอาณาจักรอัสตูเรียสได้เปลี่ยนเป็นราชอาณาจักรเลออนในปี ค.ศ. 924 เมื่อพระเจ้าฟรูเอลาที่ 2 แห่งอัสตูเรียสขึ้นเป็นกษัตริย์โดยมีพระราชสำนักอยู่ในเลออน[4]

ราชอาณาจักรอัสตูเรียส

Regnum Asturorum
ค.ศ. 718/722[1]–ค.ศ. 924
ธงชาติราชอาณาจักรอัสตูเรียส
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของราชอาณาจักรอัสตูเรียส
ตราแผ่นดิน
คำขวัญHoc Signo Tuetur Pius, Hoc Signo Vincitur Inimicus
(ด้วยสัญลัษณ์แห่งศรัทธานี้จะคุ้มกันเรา ด้วยสัญลักษณ์แห่งศัตรูนี้จะพ่ายแพ้เรา)
ราชอาณาจักรอัสตูเรียส ค.ศ. 814
ราชอาณาจักรอัสตูเรียส ค.ศ. 814
สถานะราชอาณาจักร
เมืองหลวงกันกัสเดโอนีส, ซันมาร์ตีนเดลเรย์เอาเรลีโอ, ปาเวีย, โอบีเอโด
ภาษาทั่วไปภาษาละติน, ภาษาวูล์การ์ละติน
ศาสนา
ศาสนาคริสต์
การปกครองระบอบกษัตริย์
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
ค.ศ. 718/722[2] ค.ศ. 718/722[1]
• สมรภูมิโกบาดองกา
ค.ศ. 718 หรือ 722
• ปกครองระบอบกษัตริย์โดยสืบทอดทางสายเลือด
ค.ศ. 842
• แบ่งประเทศ
ค.ศ. 910
• สิ้นสุด
ค.ศ. 924
ก่อนหน้า
ถัดไป
[[ราชอาณาจักรวิซิกอท]]
[[ราชอาณาจักรเลออน]]
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ สเปน
 โปรตุเกส

ประวัติศาสตร์

แก้

อัสตูเรียสเป็นราชอาณาจักรคริสเตียนอิสระในช่วงปี ค.ศ. 718 ถึง ค.ศ. 910 ที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยขุนนางและเจ้าหน้าที่ชาววิซิกอธที่ถูกขับไล่ออกจากถิ่นที่อยู่เดิมโดยการรุกรานสเปนของชาวมุสลิม ชาววิซิกอธเลือกเปลาโยเป็นกษัตริย์และสร้างเมืองหลวงขึ้นมาที่กันกัสเดโอนีส ราชอาณาจักรขยายพรมแดนออกไปทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้จนถึงกาลิเซียและทางตะวันออกจนถึงกันตาเบรียก่อนยุติลงในคริสต์ศตวรรษที่ 8 การย้ายเมืองหลวงเกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 780 โดยย้ายไปอยู่ที่ปาเวีย และย้ายไปอยู่ที่โอบีเอโด เมืองใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 3 (ค.ศ. 866 – 910) พรมแดนของอัสตูเรียสขยายไปทางใต้จนถึงแม่น้ำดูเอโรซึ่งทอดยาวตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกจนถึงออสมา

ในคริสต์ศตวรรษที่ 10 ราชอาณาจักรมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะควบคุมจากโอบีเอโด เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา ในปี ค.ศ. 910 พระเจ้าการ์เซียที่ 1 จึงได้ตั้งเลออนที่อยู่ทางตอนใต้เป็นเมืองหลวง ผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากการ์เซียขนานนามตนเองว่า "กษัตริย์แห่งเลออนและอัสตูเรียส" สุดท้ายก็เหลือแค่ "กษัตริย์แห่งเลออน"

อ้างอิง

แก้
  1. Collins, Roger (1989). The Arab Conquest of Spain 710-797. Oxford, UK / Cambridge, USA: Blackwell. p. 49. ISBN 0-631-19405-3.
  2. Collins, Roger (1989). The Arab Conquest of Spain 710-797. Oxford, UK / Cambridge, USA: Blackwell. p. 49. ISBN 0-631-19405-3.
  3. Collins, Roger (1989). The Arab Conquest of Spain 710-797. Oxford, UK / Cambridge, USA: Blackwell. p. 49. ISBN 0-631-19405-3.
  4. Collins, Roger (1983). Early Medieval Spain. New York: St. Martin's Press. p. 238. ISBN 0-312-22464-8.