รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2552

รางวัลภาพยนตร์ไทยประจำปี พ.ศ. 2552/2009

Category/Organization คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 07

20 มกราคม 2553

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 18

09 มีนาคม 2553

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 19

30 พฤษภาคม 2553

รางวัลสตาร์พิคส์ ครั้งที่ 07
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม พลเมืองจูหลิง CITIZEN JULING October Sonata รักที่รอคอย
ผู้กำกับยอดเยี่ยม เป็นเอก รัตนเรือง

นางไม้

สมเกียรติ วิทุรานิช

October Sonata รักที่รอคอย

ก้องเกียรติ โขมศิริ

เฉือน ฆาตกรรมรำลึก

นำชายยอดเยี่ยม ปรเมศร์ น้อยอ่ำ

สามชุก ขอเพียงโอกาส อีกสักครั้ง

นำหญิงยอดเยี่ยม ศิริน หอวัง

รถไฟฟ้า มาหานะเธอ

สมทบชายยอดเยี่ยม เรย์ แมคโดนัลด์

หนีตามกาลิเลโอ

พิษณุ นิ่มสกุล

October Sonata รักที่รอคอย

จิรายุ ละอองมณี

5 แพร่ง

สมทบหญิงยอดเยี่ยม ศันสนีย์ วัฒนานุกูล

ความจำสั้น แต่รักฉันยาว

จรินทร์พร จุนเกียรติ

หนีตามกาลิเลโอ

ศันสนีย์ วัฒนานุกูล

ความจำสั้น แต่รักฉันยาว

เดือนเต็ม สาลิตุล

A Moment in June ณ ขณะรัก

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เป็นเอก รัตนเรือง

นางไม้

สมเกียรติ วิทุรานิช

October Sonata รักที่รอคอย

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552/2009 เรียงตามวันฉาย

ลำดับเลขที่ เรื่อง เข้าฉายวันแรก ความยาว แนวหนัง นักแสดง/นักพากย์ ผู้กำกับ รายได้โดยประมาณ (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล) บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ หมายเหตุ
01 ความสุขของกะทิ 08 มกราคม 2009 101 Minutes Drama นักแสดง: ภัสสร คงมีสุข (ภัชธร ธนวัฒน์), สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, รัชนก แสงชูโต, เข็มอัปสร สิริสุขะ, กฤษดา สุโกศล แคลปป์, ไมเคิล เชาวนาศัย, นิธิศ โค้วสกุล ผู้กำกับ: เจนไวยย์ ทองดีนอก ฿10,200,000 สหมงคลฟิล์ม
02 ตอกตราผี 15 มกราคม 2009 94 Minutes Horror นักแสดง: เคนจิ อู๋, แมทท์ อู๋, พิชญ์นาฎ สาขากร, พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร, สมชาย ศักดิกุล, วิยะดา อุมารินทร์, อำพล รัตนวงษ์, ปาจรีย์ ณ นคร ผู้กำกับ: ทิวา เมยไธสง ฿6,300,000 ไร้ท์ บิยอนด์
03 ฟ้าใส ใจชื่นบาน 15 มกราคม 2009 97 Minutes Comedy นักแสดง: พิชญะ วัชจิตพันธ์, ร่มฉัตร ขำศิริ, สุรสิทธิ์ เอี่ยมโอภาสวงศ์, อาคม ปรีดากุล, ฝันดี จรรยาธนากร, สุธน เวชกามา ผู้กำกับ: เกริกชัย ใจมั่น, นภาพร ทูลเจริญ ฿10,600,000 RMD
04 โหด หน้า เหี่ยว 966 22 มกราคม 2009 95 Minutes Comedy นักแสดง: จาตุรงค์ พลบูรณ์, ชูเกียรติ เอี่ยมสุข, เจริญพร อ่อนละม้าย, อาคม ปรีดากุล, วรัลชญาน์ จินดารักษ์วงศ์ (ณัฐฐาวีรนุช ทองมี), อัครินทร์ อัครนิธิเมธรัฐ, โชติรส ชโยวรรณ, นพดล ทรงแสง, สรรภวัต สุระเกรียงศักดิ์, กัจนฐานิยา ศรีโรจน์วัฒนะ, เอนก อินทะจันทร์ ผู้กำกับ: ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ ฿47,700,000 อาร์เอสฟิล์ม
05 ท้าชน 29 มกราคม 2009 93 Minutes Action นักแสดง: ปรีติ บารมีอนันต์, เกษม เจะสนิ, กานต์ณัฐ เสมอใจ, กัมปนาท อั้งสูงเนิน, อณุวัฒ แซ่เจ๊า, อรุชา โตสวัสดิ์, คณุตรา ชูช่วยสุวรรณ, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล ผู้กำกับ: ธนกร พงษ์สุวรรณ ฿6,600,000 พระนครฟิลม์
06 Before Valentine ก่อนรัก...หมุนรอบตัวเรา 05 กุมภาพันธ์ 2009 91 Minutes Romance นักแสดง: ธนฉัตร ตุลยฉัตร, ธนกฤต พานิชวิทย์, ไดอาน่า จงจินตนาการ, จาตุรงค์ พลบูรณ์, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, เกล้าแก้ว สินเทพดล, เปรม บุษราคัมวงษ์, สิตา ธนัญโชติการ ผู้กำกับ: ทรงศักดิ์ มงคลทอง, กัลป์ หงษ์รัตนาภรณ์, เสรี พงศ์นิธิ ฿26,700,000 ไฟว์สตาร์
07 A Moment in June ณ ขณะรัก 12 กุมภาพันธ์ 2009 97 Minutes Drama นักแสดง: ชาคริต แย้มนาม, กฤษดา สุโกศล แคลปป์, เดือนเต็ม สาลิตุล, สินิทธา บุญยศักดิ์, นภัสกร มิตรเอม, สุเชาว์ พงษ์วิไล, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ฮิโระ ซาโน่ ผู้กำกับ: ณัฐพล วงศ์ตรีเนตรกุล ฿4,800,000 สหมงคลฟิล์ม
08 หลวงพี่กับผีขนุน 19 กุมภาพันธ์ 2009 94 Minutes Comedy นักแสดง: ทศพล ศิริวิวัฒน์, เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา, นทีพร เชื้อบัณฑิตย์, อาชิรญาณ์ ภีระพัภร์กุญช์ชญา, เพชร ดาราฉาย, บุญถิ่น ทวยแก้ว ผู้กำกับ: ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล ฿19,600,000 สหมงคลฟิล์ม
09 5 หัวใจฮีโร่ 05 มีนาคม 2009 73 Minutes Action นักแสดง: นันทวุฒิ บุญรับทรัพย์, ศษิสา จินดามณี, เพทาย วงษ์คำเหลา, นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ, ดรันต์ ตันติวิชิตเวช, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, จอห์นนี่ เหงียน, อรุณ ภาวิไล, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, โคแนน สตีเว่นส์ ผู้กำกับ: กฤษณพงศ์ ราชธา ฿3,100,000 สหมงคลฟิล์ม
10 ความจำสั้น แต่รักฉันยาว 05 มีนาคม 2009 112 Minutes Romance นักแสดง: อารักษ์ อมรศุภศิริ, ญารินดา บุนนาค, ศันสนีย์ วัฒนานุกูล, กฤษณ เศรษฐธำรงค์ ผู้กำกับ: ยงยุทธ ทองกองทุน ฿49,400,000 GTH
11 อนึ่ง คิดถึงเป็นอย่างยิ่ง 12 มีนาคม 2009 91 Minutes Comedy นักแสดง: ธนฉัตร ตุลยฉัตร, รัชวิน วงศ์วิริยะ, ธวัชชัย เพ็ญภักดี, นะโม ทองกำเหนิด, เกล้าแก้ว สินเทพดล, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, วิกรม สิทธิพลากุล, สมประสงค์ ศรีบัว, ธิบดินทร์ สันทัดค้า, วุฒิกานต์ เต็งวงษ์วัฒนะ, นาตาชา เบลค, ประจัญพล วงษ์ดนตรี, นิจชิตา จารุวัฒน์, กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล, พิเชษฐ์ ประดับชนานุรัตน์ ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล ฿13,500,000 ไฟว์สตาร์
12 เชือด/ก่อนชิม 19 มีนาคม 2009 88 Minutes Horror นักแสดง: ใหม่ เจริญปุระ (สิริวิมล เจริญปุระ), อรุชา โตสวัสดิ์, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, ดวงตา ตุงคะมณี, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, วีรดิษฐ์ ศรีมาลัย, อาทิตยา ชินเดชาณิชกุล, จิรัชญา จิรรัชชกิจ ผู้กำกับ: ทิวา เมยไธสง ฿13,100,000 พระนครฟิลม์
13 ก้านกล้วย ๒ 26 มีนาคม 2009 93 Minutes Animation นักพากย์: อรรถพร ธีมากร, แอน ทองประสม, วรุฒ วรธรรม, นัฎฐา ลอยด์, นนทรีย์ นิมิบุตร, อภิรดี ภวภูตานนท์, มนตรี เจนอักษร, ตรีวรัตถ์ ชุติวัฒน์ขจรชัย, ประสิทธิโชค มานะสันทัดชาติ, ดรันต์ ตันติวิชิตเวช, ปัณฑารีย์ เตียรถ์สุวรรณ, ทวีลาภ ศรีวุฒิวงศ์ ผู้กำกับ: ทวีลาภ ศรีวุฒิวงศ์ ฿76,500,000 Kantana Animation
14 แต๋วเตะตีนระเบิด 02 เมษายน 2009 102 Minutes Comedy นักแสดง: พีรวิชญ์ บุนนาค, วราภัทร์ เพชรสถิตย์, เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, ภูตะวัน เตชชาติวนิช, วศค รักชาติ, นันทรัตน์ ชาวราษฎร์, ชาวดี เชอร์ม๊อค, ณภศศิ สุรวรรณ, เอเลียร์ ฟอฟิ, ธิติวัฒน์ พัฒนปรัชญาพงศ์, อัครัช ผาณิตพจมาน, กนกพล นันทน์โคตานนท์, พีรพัฒน์ กมลสิริวิทย์, พิสิษฐ์ ห่วงวัชระนนท์, ฐิติกร มันตาดิลก, ธีรินทร์ ฉวีวัฒน์, ณัฐดนัย วรวงค์ประเสริฐ, ศุภกร ทิมหอม, อานันท์ ธนมิตต์, อภิชาญ เฉลิมชัยนุวงศ์, วีรดิษฐ์ ศรีมาลัย, สุดารัตน์ บุตรพรม (สุดารัตน์ โพธิ์น้ำคำ), ลีนา จังจรรจา, เฌอมาวีร์ สุวรรณภานุโชค ผู้กำกับ: พจน์ อานนท์ ฿19,900,000 พระนครฟิลม์
15 บุปผาราตรี 3.1 09 เมษายน 2009 95 Minutes Horror นักแสดง: เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, มาริโอ้ เมาเร่อ, ฉันทนา กิติยพันธ์, สมชาย ศักดิกุล, สุธน เวชกามา, สายเชีย วงศ์วิโรจน์, นัดตะวัน ศักดิ์ศิริ, ผดุง ทรงแสง ผู้กำกับ: ยุทธเลิศ สิปปภาค ฿35,500,000 สหมงคลฟิล์ม
16 สาระแน ห้าวเป้ง!! 30 เมษายน 2009 102 Minutes Documentary นักแสดง: เริงฤทธิ์ แมคอินทอช, นาคร ศิลาชัย, เกียรติศักดิ์ อุดมนาค, เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา, ยืนยง โอภากุล, เจริญพร อ่อนละม้าย, สุธน เวชกามา, สายเชีย วงศ์วิโรจน์, พงศ์พิชญ์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล, เสกสรร รัตนพรพิศ, อัน จิน-คย็อง, ฮวัง ยอน-กยอง, ยาง อึน-จี, มยอง ซา-รัง ผู้กำกับ: นฤบดี เวชกรรม ฿90,000,000 สหมงคลฟิล์ม
17 ม.3 ปี 4 เรารักนาย 30 เมษายน 2009 99 Minutes Romance นักแสดง: สโรชา ตันจรารักษ์ (สโรชา วิริยะเมตตากุล), คณิน บัดติยา, ชลธร ปรัชญารุ่งโรจน์, ศุภสิทธิ์ ชินวินิจกุล, จุรี โอศิริ, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ผู้กำกับ: เหมันต์ เชตมี ฿19,500,000 อาร์เอสฟิล์ม
18 อะดรีนาลีน คนเดือดสาด 14 พฤษภาคม 2009 89 Minutes Action นักแสดง: ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนด์เบิร์ก, แดเนียล โอนีลล์, โคแนน สตีเว่นส์, เรย์มอนด์ ฮิวเบอร์, ดอม เหตระกูล, กวิญอง จาค็อบ ไมล์ส, เลียม โนเอล แฮริสัน, เล็กซ์ ดิ โกรท, ไมเคิล โอชอลิ, กิตติพิชญ์ ธำรงวินิจฉัย, สมชาย ศักดิกุล, ประกาศิต โบสุวรรณ, วรรณิกา อุดมสินวัฒนา, เอกอภิรักษ์ บุญมาก, วินัย เถวัฒนะ, ธนัท ฉิมท้วม, สุทัศน์ จักรกลม, ทิม มาน, นูอิค คูลเลท์, ศิตาภา อรรถบุรานนท์, โทโมฮิโระ ชิมายามะ, กรวินท์ อำนวย, ศรสุทธา กลั่นมาลี, สุธน เวชกามา, เกร็ก ไอส์มิน, คาซู แพททริค แทงค์ ผู้กำกับ: เรย์มอนด์ ฮิวเบอร์ ฿800,000 บ็อกซ์ ออฟฟิศ
19 กระสือ ฟัด ปอบ 21 พฤษภาคม 2009 85 Minutes Comedy นักแสดง: อินทิรา เจริญปุระ, ปรางค์วลัย เทพสาธร, ตันติกร ตันติวัชโรดม, ชูเกียรติ เอี่ยมสุข, ศรสุทธา กลั่นมาลี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ปาจรีย์ ณ นคร, อาคม ปรีดากุล, บอล เชิญยิ้ม, ชาตยา วงษ์ไทย, นันทรัตน์ ชาวราษฎร์, พรพรรณ สิทธินววิธ, ชาติวุฒิ์ รุ่งโรจน์ศุภร, ธีรพงศ์ กุลชวนชัย ผู้กำกับ: วิดิฐ ธัญพันธุ์ ฿1,500,000 ดิ แอ๊คชั่น ชื่อเดิมของผู้กำกับคือ นะติ พันธุ์มณี
20 13-04-2022 Tsunami วันโลกสังหาร 28 พฤษภาคม 2009 89 Minutes Action นักแสดง: ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, พิศาล ศรีมั่นคง, สิรินดา เจนเซ่น, นิชาภา ประกรณ์กิจวัฒนา, ปริญญา วงษ์ศิลป์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ชลิต เฟื่องอารมณ์, ธนายง ว่องตระกูล, ชาตยา วงษ์ไทย ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อ ฿3,700,000 ทเว็นตี้ จูน เอนเตอร์เทนเมนท์
21 อนุบาล เด็กโข่ง 11 มิถุนายน 2009 97 Minutes Comedy นักแสดง: นพฤทธิ์ สุริวงศ์, คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์, เศรฐวุฒิ มนัสปิติสุข, ศกานต์ ชาวบ้านเกาะ, ปรเมศร์ โทนเนินสูง, กัจนฐานิยา ศรีโรจน์วัฒนะ, ปุณณดา วอสเบียน ผู้กำกับ: ทวีวัฒน์ วันทา ฿5,500,000 สหมงคลฟิล์ม
22 Roommate เพื่อนร่วมห้อง...ต้องแอบรัก? 11 มิถุนายน 2009 98 Minutes Romance นักแสดง: วิทวัส สิงห์ลำพอง, อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์, นีรนาท วิคตอเรีย โคทส์, มัฒธณิตาศ์ เศวตวิธยะธาดากุล, ภูดิศ สุริยวงศ์ ผู้กำกับ: กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์ ฿13,700,000 Motif Plus
23 ผีตุ๋มติ๋ม 18 มิถุนายน 2009 96 Minutes Comedy นักแสดง: วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, เทพ โพธิ์งาม, พินท์สุดา ตันฑ์ไพเราะห์, จิ้ม ชวนชื่น, เป้ ไฮ-ร็อก ผู้กำกับ: สุกิจ นรินทร์ ฿1,600,000 ไลอ้อน กรุ๊ป
24 นางไม้ 01 กรกฎาคม 2009 91 Minutes Horror นักแสดง: วนิดา เติมธนาภรณ์, นพชัย ชัยนาม, ชมะนันท์ วรรณวินเวศร์ ผู้กำกับ: เป็นเอก รัตนเรือง ฿5,200,000 ไฟว์สตาร์
25 วงษ์คำเหลา 01 กรกฎาคม 2009 98 Minutes Comedy นักแสดง: เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, ตุ๊กกี้ สามช่า, อาภาพร นครสวรรค์, ฉันทนา กิติยพันธ์ ผู้กำกับ: เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา ฿89,900,000 สหมงคลฟิล์ม
26 หนีตามกาลิเลโอ 23 กรกฎาคม 2009 129 Minutes Drama นักแสดง: จรินทร์พร จุนเกียรติ, ชุติมา ทีปะนาถ, เรย์ แมคโดนัลด์ ผู้กำกับ: นิธิวัฒน์ ธราธร ฿29,900,000 GTH
27 6:66 ตาย ไม่ได้ ตาย 30 กรกฎาคม 2009 75 Minutes Horror นักแสดง: เจสัน ยัง, สุษิรา แน่นหนา ผู้กำกับ: ทแกล้ว เรืองรัตน์ ฿14,400,000 สหมงคลฟิล์ม
28 สามชุก ขอเพียงโอกาส อีกสักครั้ง 06 สิงหาคม 2009 115 Minutes Drama นักแสดง: ปรเมศร์ น้อยอ่ำ, วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ผู้กำกับ: ธนิตย์ จิตนุกูล ฿2,300,000 Pacific Island Film
29 จีจ้า ดื้อสวยดุ 12 สิงหาคม 2009 109 Minutes Action นักแสดง: ณิชชารีย์ วิสมิตะนันทน์, คาซู แพททริค แทงค์, รุ้งตะวัน จินดาซิงห์ ผู้กำกับ: ราเชนทร์ ลิ้มตระกูล ฿23,200,000 สหมงคลฟิล์ม
30 อีส้ม สมหวัง ชะชะช่า 12 สิงหาคม 2009 104 Minutes Comedy นักแสดง: สุวนันท์ คงยิ่ง, ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ ผู้กำกับ: จิตต์สิน ผ่องอินทรีย์ ฿12,600,000 พระนครฟิลม์
31 พลเมืองจูหลิง CITIZEN JULING 12 สิงหาคม 2009 224 Minutes Documentary ผู้กำกับ: ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ - Ivan Drummond
32 บุปผาราตรี 3.2 20 สิงหาคม 2009 85 Minutes Horror นักแสดง: เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, มาริโอ้ เมาเร่อ, นัดตะวัน ศักดิ์ศิริ, อดิเรก วัฏลีลา, บุญถิ่น ทวยแก้ว, อาคม ปรีดากุล, อุดม ชวนชื่น, สรรภวัต สุระเกรียงศักดิ์, ฉันทนา กิติยพันธ์, สมเล็ก ศักดิกุล, สุธน เวชกามา, สายเชีย วงศ์วิโรจน์, สันติสุข พรหมศิริ ผู้กำกับ: ยุทธเลิศ สิปปภาค ฿17,200,000 สหมงคลฟิล์ม
33 แฟนเก่า 27 สิงหาคม 2009 85 Minutes Horror นักแสดง: ชาคริต แย้มนาม, วนิดา เติมธนาภรณ์, นวดี โมกขะเวส, อัฐมา ชีวนิชพันธ์, บดินทร์ ดุ๊ก, บริวัตร อยู่โต ผู้กำกับ: ปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร์ ฿48,300,000 อาร์เอสฟิล์ม
34 5 แพร่ง 09 กันยายน 2009 120 Minutes Horror นักแสดง: จิรายุ ละอองมณี (ตอน หลาวชะโอน), ชุมพร เทพพิทักษ์ (ตอน หลาวชะโอน), เรย์ แมคโดนัลด์ (ตอน หลาวชะโอน), อาภาศิริ นิติพน (ตอน หลาวชะโอน), วรเวช ดานุวงศ์ (ตอน ห้องเตียงรวม), ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์, (ตอน ห้องเตียงรวม), เกชา เปลี่ยนวิถี (ตอน ห้องเตียงรวม), สฤญรัตน์ โทมัส (ตอน ห้องเตียงรวม), ชาลี ไตรรัตน์ (ตอน Backpackers), สุธีรัชย์ ชาญนุกูล (ตอน Backpackers), อาคิโกะ โอเซกิ (ตอน Backpackers), ยูกิ ทานากะ (ตอน Backpackers), นิโคล เทริโอ (ตอน รถมือสอง), ด.ช.พีรัชชัย รุมพล (ตอน รถมือสอง), กรุณา มอริส (ตอน รถมือสอง), มาช่า วัฒนพานิช (ตอน คนกอง), พงศธร จงวิลาส (ตอน คนกอง), ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ (ตอน คนกอง), อัฒรุต คงราศรี (ตอน คนกอง), กันตพัฒน์ เพิ่มพูนพัชรสุข (ตอน คนกอง), พิจิตรา รัศมีชวลิต (ตอน คนกอง), นิมิตร ลักษมีพงษ์ (ตอน คนกอง) ผู้กำกับ: ปวีณ ภูริจิตปัญญา (ตอน หลาวชะโอน), วิสูตร พูลวรลักษณ์ (ตอน ห้องเตียงรวม), ทรงยศ สุขมากอนันต์ (ตอน Backpackers), ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ (ตอน รถมือสอง), บรรจง ปิสัญธนะกูล (ตอน คนกอง) ฿111,200,000 GTH
35 ฝันโคตรโคตร 17 กันยายน 2009 103 Minutes Romance นักแสดง: ภูพิงค์ พังสอาด, ภาวิณี วิริยะชัยกิจ ผู้กำกับ: ภูพิงค์ พังสอาด ฿13,300,000 สหมงคลฟิล์ม
36 หอแต๋วแตก 2 แหกกระเจิง 01 ตุลาคม 2009 90 Minutes Comedy นักแสดง: จาตุรงค์ พลบูรณ์, เอกชัย ศรีวิชัย, ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์, ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน, ติ๊ก กลิ่นสี, โก๊ะตี๋ อารามบอย, วีรดิษฐ์ ศรีมาลัย, อภิญญา สกุลเจริญสุข, วราภัทร์ เพชรสถิต ผู้กำกับ: พจน์ อานนท์ ฿56,100,000 พระนครฟิลม์
37 The Sanctuary สามพันโบก 08 ตุลาคม 2009 82 Minutes Action นักแสดง: ทราย เจริญปุระ, รัชเชล หว่อง, ภัทรวรินทร์ ทิมกุล, ไพโรจน์ บุญเกิด ผู้กำกับ: ธนภณ มลิวัลย์ ฿700,000 ฟิล์ม เฟรม โปรดักชั่นส์
38 รถไฟฟ้า มาหานะเธอ 15 ตุลาคม 2009 126 Minutes Romance นักแสดง: ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, ศิริน หอวัง, อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา, ปาณิสรา พิมพ์ปรุ (ปาณิสรา อารยะสกุล) ผู้กำกับ: อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม ฿146,000,000 GTH
39 มหา’ลัยสยองขวัญ 22 ตุลาคม 2009 100 Minutes Horror นักแสดง: ปานวาด เหมมณี, แอนนา รีส, อาชิรญาณ์ ภีระภัทรกุญช์ชญา, ภัณฑิลา ฟูกลิ่น, อธิศ อมรเวช ผู้กำกับ: บรรจง สินธนมงคลกุล, สุทธิพร ทับทิม ฿30,100,000 สหมงคลฟิล์ม
40 เฉือน ฆาตกรรมรำลึก 22 ตุลาคม 2009 95 Minutes Thriller นักแสดง: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อารักษ์ อมรศุภศิริ, สนธยา ชิตมณี, เจสสิกา ภาสะพันธุ์, ศิครินทร์ ผลยงค์, ณัฏฐนันท์ พูลสวัสดิ์ (อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์) ผู้กำกับ: ก้องเกียรติ โขมศิริ ฿6,300,000 ไฟว์สตาร์
41 จ๊ะ!อ๋ โกยแล้วจ้า 29 ตุลาคม 2009 80 Minutes Comedy นักแสดง: ตรีชฏา มาลยาภรณ์, เสกสรร สุทธิ์จันทร์, สมชาย ศักดิกุล, ราตรี วิทวัส, ชญตร์ มุกดาหา ผู้กำกับ: วิดิฐ ธัญพันธุ์ ฿1,900,000 ดิ แอ๊คชั่น ชื่อเดิมของผู้กำกับคือ นะติ พันธุ์มณี
42 เซ็งเป็ด Boring Love 29 ตุลาคม 2009 83 Minutes Comedy นักแสดง: อินทิรา เกตุวรสุนทร, ณัฐพล นิลภูมิ, อธิวัฒน์ ลำกูล ผู้กำกับ: สราวุธ อินทรพรหม - Shine Entertainment
43 The Scout บิดพิภพทะลุโลก 29 ตุลาคม 2009 67 Minutes Action นักแสดง: คะซุกิ ยะโนะ, นราธิษณ์ น้ำค้าง, พิมพ์ ปวีณ์ ผู้กำกับ: เปลว ศิริสุวรรณ ฿200,000 กลองชัยภาพยนตร์
44 สวย ซามูไร 05 พฤศจิกายน 2009 89 Minutes Action นักแสดง: พีท ทองเจือ, โสภิตา ศรีบานชื่น, พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ ผู้กำกับ: มานพ อุดมเดช ฿800,000 สหมงคลฟิล์ม
45 โยมผีพ่อ 26 พฤศจิกายน 2009 86 Minutes Comedy นักแสดง: ชาญณรงค์ ขันทีท้าว, รชนีกร พันธ์มณี, ชญานนท์ กลีบประทุม, สุพิชชา มงคลจิตตานนท์, ธีรพงษ์ นามหัน, นภัสสร ช่วยเกิด, ประกาศิต โบสุวรรณ, จันทร์เพ็ญ คงประกอบ, ชูเกียรติ เอี่ยมสุข, สมใจ สุขใจ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สุนทร คมขำ ผู้กำกับ: ชาญณรงค์ ขันทีท้าว, นิรันดร์ ธรรมปรีชา ฿1,000,000 Pacific Island Film
46 แหยม ยโสธร 2 03 ธันวาคม 2009 88 Minutes Comedy นักแสดง: เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา, กัญญ์ชัญญ์ เธียรวิชญ์, อนุวัฒน์ ทาระพันธ์, สุดารัตน์ บุตรพรม (สุดารัตน์ โพธิ์น้ำคำ), หรินทร์ สุธรรมจรัส, บุษราคัม วงษ์คำเหลา, เพทาย วงษ์คำเหลา, จรณ์ วงษ์คำเหลา, อนุพงษ์ วงษ์คำเหลา, ชาญชัย เจ้าฝ้าย, จงรวย สมจิตนา, วรวิทย์ จันทรานิตย์ ผู้กำกับ: เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา ฿77,900,000 สหมงคลฟิล์ม
47 ปาย อิน เลิฟ 10 ธันวาคม 2009 105 Minutes Romance นักแสดง: ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, กัญญา รัตนเพชร, ปวริศร์ มงคลพิสิฐ, ณัทธมนกาญจน์ ศรีนิกรโชติ, พุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์, อาชิรญาณ์ ภีระพัภร์กุญช์ชญา, เรย์ แมคโดนัลด์, สุชาร์ มานะยิ่ง, ศุภักษร เรืองสมบูรณ์, ทัชธร วงศ์วานิช, บิณฑ์ มหาดำรงค์กุล, สมฤทัย พรหมจรรย์, วิระ ทัศน์สุวรรณ, นพพันธ์ บุญใหญ่, ชโลธร บริราช, ปทิตตา อัธยาตมวิทยา ผู้กำกับ: ปรัชญา ปิ่นแก้ว, ธนิตย์ จิตนุกูล, ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล, ศักดิ์ชาย ดีนาน, บัณฑิต ทองดี, ฐิติพงษ์ ใช้สติ, บงกช คงมาลัย (บงกช เบญจรงคกุล) ฿12,700,000 กลองชัยภาพยนตร์
48 October Sonata รักที่รอคอย 23 ธันวาคม 2009 108 Minutes Romance นักแสดง: รัชวิน วงศ์วิริยะ, ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, พิษณุ นิ่มสกุล ผู้กำกับ: สมเกียรติ วิทุรานิช ฿6,600,000 M PICTURES
49 32 ธันวา 31 ธันวาคม 2009 101 Minutes Comedy นักแสดง: วรเวช ดานุวงศ์, ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข, อภิญญา สกุลเจริญสุข, รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ (อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์), สิตางศุ์ ปุณภพ, ศิรัฐ วิทยถาวรวงศ์, ผดุง ทรงแสง, พงศ์เทพ อนุรัตน์, ฉันทนา กิตติยาพันธ์ ผู้กำกับ: ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ ฿100,300,000 M๓๙
50 บังเอิญ รักไม่สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2009 107 Minutes Romance นักแสดง: นาวิน เยาวพลกุล, ณัฐฐาวีรนุช ทองมี, รุ่ง สุริยา ผู้กำกับ: อุดม อุดมโรจน์ ฿5,400,000 กลองชัยภาพยนตร์

อ้างอิง

แก้