อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์

อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์ (ชื่อเล่น : ปู) เกิด 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 เป็นนักแสดงชายชาวไทย มีผลงานละครมาแล้วต่างๆ หลายเรื่อง สมรสกับขวัญฤดี กลมกล่อม มีบุตรสาว 1 คน ชื่อ นัดดาภรณ์ นิวาตวงศ์ ชื่อเล่น หยดน้ำ เขามีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก แต่ส่วนตัวได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษา LEHIGH UNIVERSITY, UNITED STATES

อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์
เกิด28 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 (54 ปี)
อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์
คู่สมรสขวัญฤดี กลมกล่อม
อาชีพนักแสดง
ผลงานเด่นเงามรณะ
สังกัดอิสระ

ผลงานแก้ไข

ละครแก้ไข

ซิทคอมแก้ไข

ภาพยนตร์แก้ไข

มิวสิกวีดีโอแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข