รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2510

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2510

แก้
เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
1 ต่อ 7 ประจัญบาน (2510) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, อดุลย์ ดุลยรัตน์, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2510
5 พยัคฆ์สาว (2510) บทประพันธ์: อิศรา อมันตกุล ผู้สร้าง: ปรัศนีย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ปรียา รุ่งเรือง, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
7 พระกาฬ (2510) บทประพันธ์: แสงเพชร เสนีย์บดินทร์ ผู้สร้าง: อินทรวิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ฉายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
9 เสือ (2510) บทประพันธ์: อรชร ผู้สร้าง: ภควดีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สุมาลี ทองหล่อ, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ฉายวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510
กู่การะเวก (2510) บทประพันธ์: ชลอ สรนันท์ ผู้สร้าง: สะท้านภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, อาคม มกรานนท์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, เยาวเรศ นิสากร, พูนสวัสดิ์ ธีมากร ฉายวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2510
แก้วกาหลง (2510) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2510
ใกล้รุ่ง (2510) บทประพันธ์: วิจิตร สุวรรณสันต์ ผู้สร้าง: สิงห์คำรามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, พันคำ, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี
คนเหนือคน (2510) ผู้สร้าง: สหการภาพยนตร์ไทย ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, มิสออเดย์ซิง, เกชา เปลี่ยนวิถี, อมรา อัศวนนท์ ฉายวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2510
จันทร์เจ้า (2510) บทประพันธ์: ชุติมา สุวรรณทัต ผู้สร้าง: กรุงเกษมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: คุณหญิง นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2510
จุฬาตรีคูณ (2510) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: วัฒนภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ วัชรา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สุวิน สว่างรัตน์ ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2510
เจ้าแม่ปานทอง (2510) บทประพันธ์: ดุสิตา ผู้สร้าง: ว.พ.ส.บ ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, โสภา สถาพร, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สีเทา, บู๊ วิบูลย์นันท์ ฉายวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2510
ใจนาง (2510) บทประพันธ์: ชลอ สรนันท์ ผู้สร้าง: ชมพูนุชภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2510
จ่าแก้ว (2510) บทประพันธ์: ชลอ สรนันท์ ผู้สร้าง: ไตรเทพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุวีระ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, ทักษิณ แจ่มผล, สมควร กระจ่างศาสตร์, ฑัต เอกทัต ฉายวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2510
ตะวันสีทอง (2510) บทประพันธ์: พจนาถ เกสจินดา ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค, วิจารณ์ ภักดีวิจารณ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
ตั๊กแตน (2510) บทประพันธ์: จำลักษณ์ ผู้สร้าง: ปฏิมาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หวน รัตนงาม นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2510
ตำหนักแดง (2510) บทประพันธ์: แก้วฟ้า ผู้สร้าง: ปฏิมาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แมน ธีระพล, เมตตา รุ่งรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี ฉายวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
ตุ๊ดตู่ (2510) บทประพันธ์: จำลักษณ์ ผู้สร้าง: ปฏิมาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หวน รัตนงาม นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2510
ใต้เงาปืน (2510) บทประพันธ์: ชลอ สรนันท์ ผู้สร้าง: ชมพูนุชภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
ทรชนคนสวย (2510) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, มิสจิ้นหลู, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, รุจน์ รณภพ, แมน ธีระพล, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2510
ทะเลเงิน (2510) บทประพันธ์: แมน สุปิติ ผู้สร้าง: เบญจมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร, กิ่งดาว ดารณี ฉายวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2510
เทพธิดาบ้านไร่ (2510) บทประพันธ์: เทพเทวี ผู้สร้าง: เสรีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2510
เทพบุตรปืนทอง (2510) ผู้สร้าง: ฉัตรชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ราชันย์ กาญจนมาศ, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, ประมินทร์ จารุจารีต, สมพล กงสุวรรณ ฉายวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2510
ไทรโศก (2510) ผู้สร้าง: แหลมทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร, รักชนก จินดาวรรณ, บุศรา นฤมิตร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุษกร สาครรัตน์ ฉายวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2510
นักเลงพันเหลี่ยม (2510) บทประพันธ์: ชูวงศ์ ฉายะจินดา ผู้สร้าง: เพชรรัตน์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, กรุณา ยุวกร
นักเลงสี่แคว (2510) บทประพันธ์: อ้อย อัจฉริยกร ผู้สร้าง: ธราธรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เนาวรัตน์ วัชรา, ชนะ ศรีอุบล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เมตตา รุ่งรัตน์, อนุชา รัตนมาลย์ ฉายวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2510
นางนวล (2510) บทประพันธ์: อ้อย อัจฉริยกร ผู้สร้าง: กฤษดาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, อรสา พรหมประทาน, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อนุชา รัตนมาลย์ ฉายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
นางพรายตานี (2510) บทประพันธ์: ป.เทพวิไล ผู้สร้าง: นครินทร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: นครินทร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประมินทร์ จารุจารีต ฉายวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510
โนรี (2510) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: กรุงเกษมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, บุศรา นฤมิตร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี ฉายวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2510
น้ำฝน (2510) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: เบญจมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, เนาวรัตน์ วัชรา, ชนะ ศรีอุบล ฉายวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2510
บุญเพ็งหีบเหล็ก (2510) บทประพันธ์: ส.เงินยวง ผู้สร้าง: เทพนิมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปริศนา ชบาไพร, แมน ธีระพล, ชฎาพร วชิรปราณี ฉายวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2510
บุหรงทอง (2510) บทประพันธ์: ชลอ สรนันท์ ผู้สร้าง: รุ่ง เปลวทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ทักษิณ แจ่มผล, เมตตา รุ่งรัตน์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, เยาวเรศ นิสากร ฉายวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2510
บ้าบิ่นบินเดี่ยว (2510) บทประพันธ์: มรกต กำชัย ผู้สร้าง: สะท้านภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ทักษิณ แจ่มผล, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510
ปิ่นรัก (2510) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: นพรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ฤทธี นฤบาล, บุษกร สาครรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี ฉายวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2510
ปูจ๋า (2510) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, ดอกดิน กัญญามาลย์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี ฉายวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2510
โป๊ยเซียน (2510) บทประพันธ์: อ.กลัสนิมิ ผู้สร้าง: ศิวารมณ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง, ล้อต๊อก, สาหัส บุญหลง ฉายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
ผึ้งหลวง (2510) บทประพันธ์: แก้วฟ้า ผู้สร้าง: ปฏิมาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุวีระ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, ฑัต เอกทัต, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2510
ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ถล่มหงสาวดี (2510) บทประพันธ์: ยาขอบ ผู้สร้าง: เจ้าพระยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ชนะ ศรีอุบล, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2510
ผู้ชนะสิบทิศ ตอน บุเรงนองลั่นกลองรบ (2510) บทประพันธ์: ยาขอบ ผู้สร้าง: เจ้าพระยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, กรุณา ยุวกร, แมน ธีระพล, ชนะ ศรีอุบล ฉายวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2510
พยัคฆ์ร้ายใต้สมุทร (2510) บทประพันธ์: กมลพันธ์ สันติธาดา ผู้สร้าง: จินดาวรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, รักชนก จินดาวรรณ, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ทรงวุฒิ ติยะภูมิ, มานี มณีวรรณ ฉายวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2510
พยัคฆ์เดี่ยว (2510) บทประพันธ์: สุภาว์ เทวกุล ผู้สร้าง: คีรีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สาระวิน นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุณา ยุวกร, ประภาศรี เทพรักษา, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ฉายวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2510
พรายพิฆาต (2510) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: อาภัสรา หงสกุล, ลือชัย นฤนาท, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ราชันย์ กาญจนมาศ ฉายวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2510
ไฟเสน่หา (2510) บทประพันธ์: มธุรส ผู้สร้าง: นพพรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, กัณฑรีย์ นาคประภา, รุจน์ รณภพ ฉายวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
ฟ้าเพียงดิน (2510) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: บูรพาศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ชุดที่ 17 (2510)
ภูพานอย่าร้องไห้ (2510) บทประพันธ์: ชลอ สรนันท์ ผู้สร้าง: รุ่งโรจน์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ทักษิณ แจ่มผล, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2510
มดแดง (2510) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อาคม มกรานนท์, ชฎาพร วชิรปราณี, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย ฉายวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2510
มนต์รัก (2510) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, จงฉิน, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประชา แสงสุวรรณ, อุ่นเรือน นุชน้อย, กระแส แก้วขำ ฉายวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2510
มนุษย์ทองคำ (2510) บทประพันธ์: สุภัทร สวัสดิรักษ์ ผู้สร้าง: พันธมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, รุจน์ รณภพ, เมตตา รุ่งรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี ฉายวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2510
เมขลา (2510) บทประพันธ์: ธม ธาตรี ผู้สร้าง: บางกอกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2510
แมวเหมียว (2510) บทประพันธ์: ชิดชไม ชัยรัตน์ ผู้สร้าง: ศศิธรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หวน รัตนงาม นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
ลูกกรอก (2510) ผู้สร้าง: กันตนาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุพรรณ บูรณะพิมพ์ นำแสดงโดย: พัลลภ พรพิษณุ, ดุจเดือน ดาราราย ฉายวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2510
ล่าพยาบาท (2510) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: สนั่นศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนั่น จรัสศิลป์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ทักษิณ แจ่มผล, อนุชา รัตนมาลย์, เสกสรร สัตยา, เชาว์ แคล่วคล่อง ฉายวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2510
ศึกแชมป์โลก (2510)
สองคม (2510)
สายเปล (2510) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: บูรพาศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชุมพร เทพพิทักษ์, กิ่งดาว ดารณี ฉายวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2510
สาวจ้าวสมิง (2510) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, แมน ธีระพล, ปริม ประภาพร, เชาว์ แคล่วคล่อง ฉายวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2510
สิงห์สองแผ่นดิน (2510) ผู้สร้าง: สุริยันภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ไชยา สุริยัน นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เสกสรร สัตยา, ภาวนา ชนะจิต, เมตตา รุ่งรัตน์, แมน ธีระพล, สุวิน สว่างรัตน์ ฉายวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2510
สิงห์หนุ่ม (2510) บทประพันธ์: มณเฑียรทอง โชคชนะ ผู้สร้าง: ธงชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, เยาวเรศ นิสากร, เชาว์ แคล่วคล่อง ฉายวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2510
สุดแผ่นดิน (2510) บทประพันธ์: ดอกฟ้า ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, นาวิน เทพโยธี, รุจน์ รณภพ ฉายวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2510
สุภาพบุรุษเที่ยงคืน (2510) บทประพันธ์: กมลพันธ์ สันติธาดา ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, มิสจาง ไหวไหว, ทักษิณ แจ่มผล, ชุมพร เทพพิทักษ์, เยาวเรศ นิสากร ฉายวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2510
แสนรัก (2510) บทประพันธ์: แก้วฟ้า ผู้สร้าง: ต๊อกบูมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, กิ่งดาว ดารณี, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2510
เหนือนักเลง (2510) บทประพันธ์: แก้วฟ้า ผู้สร้าง: แสงสว่างภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ภาวนา ชนะจิต, เกชา เปลี่ยนวิถี, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2510
เหนือเกล้า (2510) บทประพันธ์: มหศักดิ์ สารากร ผู้สร้าง: สหชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, กิ่งดาว ดารณี, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510
เหนือเพชฌฆาต (2510) บทประพันธ์: สงัด บรรยงศิลป์ ผู้สร้าง: เมฆขลาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร, ส.อาสนจินดา, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ปรียา รุ่งเรือง, ฑัต เอกทัต ฉายวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
เหล็กเพชร (2510) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: ส.อาสนจินดาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, รุจน์ รณภพ, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2510
แหลมหัก (2510) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: ทัศนาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, บุศรา นฤมิตร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2510
อาญารัก (2510) บทประพันธ์: สำเนาว์ หิริโอตัปปะ ผู้สร้าง: เสรีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สาหัส บุญหลง นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, อมรา อัศวนนท์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2510
เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 5 (2510)

อ้างอิง

แก้