รายชื่อประธานาธิบดีพม่า

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้คือ รายนามประธานาธิบดีพม่า หลังพม่าได้รับเอกราช

ประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ตราแผ่นดิน
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
มหยิ่นซเว
(รักษาการ)

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ผู้แต่งตั้งคณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดี[a]
วาระ5 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าส่วยแต้ก
สถาปนา4 มกราคม พ.ศ. 2491

พรรคการเมือง

แก้
      สันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์
      พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า
      พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา
      พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย

รายนามประธานาธิบดีพม่า

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   เจ้าส่วยแต้ก 4 มกราคม พ.ศ. 2491 16 มีนาคม พ.ศ. 2495
2   บะอู้ 16 มีนาคม พ.ศ. 2495 13 มีนาคม พ.ศ. 2500
3   วี่น-มอง 13 มีนาคม พ.ศ. 2500 2 มีนาคม พ.ศ. 2505
4 เนวี่น 2 มีนาคม พ.ศ. 2517 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
5 ซ่านยุ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
6 เซน-ลวีน 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 12 สิงหาคม พ.ศ. 2531
เอ้โก 12 สิงหาคม พ.ศ. 2531 19 สิงหาคม พ.ศ. 2531 รักษาราชการประธานาธิบดี
7 มองมอง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2531 18 กันยายน พ.ศ. 2531
สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ
(ประธาน: พลเอกอาวุโส ซอมอง,[1]
พลเอกอาวุโส ต้านชเว[2]
18 กันยายน พ.ศ. 2531 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 กองทัพ
8   เต้นเซน 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 30 มีนาคม พ.ศ. 2559
9   ทีนจอ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประธานาธิบดีที่เป็นพลเรือนคนแรกในรอบ 50 ปี
มหยิ่นซเว 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 รักษาราชการประธานาธิบดี
10   วี่น-มหยิ่น 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
มหยิ่นซเว 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน รักษาราชการประธานาธิบดี

ดูเพิ่ม

แก้

หมายเหตุ

แก้
  1. คณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีมีสมัชชาแห่งสหภาพ ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร และสภาประชาชาติ

อ้างอิง

แก้
  1. ดำรงตำแหน่ง 18 กันยายน พ.ศ. 2531 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2535
  2. ดำรงตำแหน่ง 23 เมษายน พ.ศ. 2535 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2554