พลโท เอ้โก (พม่า: အေးကို, 19 กันยายน พ.ศ. 2464 – 26 กันยายน พ.ศ. 2549) เป็นรักษาการประธานาธิบดีพม่าตั้งแต่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2531 และเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพพม่า

เอ้โก
รักษาการประธานาธิบดีพม่า
ดำรงตำแหน่ง
12 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2531
ก่อนหน้าเซน-ลวีน ในฐานะประธานาธิบดี
ถัดไปมองมอง ในฐานะประธานาธิบดี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด19 กันยายน พ.ศ. 2464
พะสิม บริติชพม่า บริติชราช
เสียชีวิต26 กันยายน พ.ศ. 2549 (85 ปี)
ย่างกุ้ง ประเทศพม่า
พรรคการเมืองพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ พม่า
สังกัด กองทัพบกพม่า
ประจำการ1952–85
ยศนายพล
บังคับบัญชาDeputy Commander, No. 30 Infantry Battalion (1961)
Commander, No. 1 Shan Rifle Battalion (1964)
Director, Directorate of Aritllery and Armour Corps (1966)
Commander, 88th Light Infantry Division (1969)
Commander, Strategic Operation Command (1972)
Commander, North Eastern Regional Military Command (1972)
Commander, North Western Regional Military Command (1974)
Commander, Yangon Regional Military Command (1975)
Vice Chief of Staff (Army) – (1976)
Chief of Staff (Army), (1981)

เอ้โกเข้าร่วมกองกำลังติดอาวุธในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2495 เป็นร้อยตรี[1] เขาได้รับการเลื่อนยศเป็นพลจัตวาวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2519 และกลายเป็นรองเสนาธิการทหาร (กองทัพบก) เขาได้รับการเลื่อนยศให้เป็นพลตรีวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 และเป็นพลโทเมื่อ 13 มีนาคม พ.ศ. 2524 และได้เป็นเป็นเสนาธิการทหาร (กองทัพบก) เอ้โกลาออกจากกองกำลังติดอาวุธของพม่าเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2524[2]

อ้างอิง

แก้
  1. DSHMRI Archives
  2. Leaders of Myanmar Armed Forces - published by Defence Services Historical Museum and Research Institute