พลเอก

(เปลี่ยนทางจาก นายพล)

พลเอก (อังกฤษ: General officer) คือ ยศของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพบก และในกองทัพเรือและกองทัพอากาศสำหรับบางประเทศ[1]

พลเอก
RTA OF-9 (General).svg
อินทรธนูพลเอกไทย
Flag Thai General.svg
ธงหมายยศพลเอกไทย
ประเทศ ไทย
สังกัตกองทัพบกไทย
ระดับยศยศสี่ดาว
การเทียบยศของ เนโทOF-9
สถาปนาพ.ศ. 2431
ยศที่สูงกว่าจอมพล
ยศที่ต่ำกว่าพลโท
ยศที่คล้ายคลึง
ยศทหารที่พบทั่วไป
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหาร พลทหาร

คำว่า "General" หรือ "นายพล" ถูกนำมาใช้ได้สองแบบ คือ โดยทั่วไปหมายถึงนายทหารชั้นยศนายพลทั้งหมดตั้งแต่ พลจัตวา ถึง พลเอก และใช้เฉพาะเจาะจงหมายถึงยศพลเอก

เครื่องหมายประจำยศพลเอกแก้ไข

ภาพธงที่แสดงในที่นี้ เป็นธงตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522

สมุดภาพแก้ไข

กองทัพบกแก้ไข

กองทัพอากาศแก้ไข

กองทัพเรือ และนาวิกโยธินแก้ไข

ยุติบทบาทแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. In the United States, general officers authorized to display a flag showing their rank are also called "flag officers". Refer: "Flag officer – Definition and More from the Free Merriam-Webster ..." Cite journal requires |journal= (help). In other nations the term "flag officer" usually applies to admirals.