นายพล อาจหมายถึง

กองทัพบก แก้

กองทัพอากาศ แก้

  • นายพลทหารอากาศ