เปิดเมนูหลัก

วี่น-มหยิ่น (พม่า: ဝင်းမြင့်; เกิด 8 มิถุนายน 2494) เป็นนักการเมืองและอดีตนักโทษการเมืองชาวพม่า ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีพม่าตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพม่าระหว่างปี พ.ศ. 2555–2561 และเป็นโฆษกสภาผู้แทนราษฎรระหว่างปี พ.ศ. 2559–2561

วี่น-มหยิ่น
ประธานาธิบดีแห่งพม่าคนที่ 10
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
30 มีนาคม 2561
รองประธานาธิบดี มหยิ่นซเว
เฮนรีบานที่ยู
ที่ปรึกษาแห่งรัฐ อองซานซูจี
ก่อนหน้า มหยิ่นซเว (รักษาการประธานาธิบดี)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 (67 ปี)
พรรคการเมือง พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง
ศาสนา พุทธเถรวาท
ก่อนหน้า วี่น-มหยิ่น ถัดไป
ทีนจอ 2leftarrow.png State seal of Myanmar.svg
ประธานาธิบดีพม่า คนที่ 10
(30 มีนาคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง