บะอู้ (พม่า: ဘဦး, ออกเสียง: [ba̰ ʔú]; 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506) เป็นประธานาธิบดีคนที่ 2 แห่งสหภาพพม่า และเป็นผู้พิพากษาสูงสุดแห่งศาลฎีกาพม่า (พ.ศ. 2491–2495) และประธานาธิบดีพม่าตั้งแต่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2495 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2500 เขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ เขาเป็นผู้พิพากษาสูงสุดแห่งศาลฎีกาพม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษ ญี่ปุ่น และพม่า

บะอู้
ประธานาธิบดีพม่าคนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
13 มีนาคม พ.ศ. 2495 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2500
ก่อนหน้าเจ้าส่วยแต้ก
ถัดไปวี่น-มอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด26 พฤษภาคม พ.ศ. 2430
พะสิม บริติชอินเดีย
เสียชีวิต9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 (76 ปี)
ย่างกุ้ง พม่า
เชื้อชาติพม่า
ศาสนาเถรวาท
พรรคการเมืองสันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์