รายชื่อทะเล

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
Marginal seas as defined by the International Maritime Organization

ทะเลคือพื้นที่น้ำเกลือที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทร หรือทะเลขนาดใหญ่ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (เช่น ทะเลแคสเปียน และทะเลเดดซี)

รายชื่อทะเลแบ่งตามมหาสมุทรแก้ไข

มหาสมุทรแปซิฟิกแก้ไข

 
Coral Sea

มหาสมุทรแอตเลนติกแก้ไข

 
The Norwegian Sea
 
Aegean, Adriatic, Ionian, and Tyrrhenian seas

มหาสมุทรอินเดียแก้ไข

 
The Arabian Sea as a marginal sea of the Indian Ocean.

มหาสมุทรอาร์กติกแก้ไข

มหาสมุทรใต้แก้ไข

ทะเลที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (อยู่ในประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล)แก้ไข