เปิดเมนูหลัก
แผนที่ตั้งทะเลชุกชี
นักวิทยาศาสตร์บนน้ำแข็งในทะเลชุกชี

ทะเลชุกชี (รัสเซีย: Чукотское мо́ре; อังกฤษ: Chukchi Sea) ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของทะเลทั้งหมดในประเทศรัสเซีย ทางตะวันออกติดกับอะแลสกา ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับทะเลเบริง

กิจกรรมที่สำคัญบริเวณทะเลแห่งนี้คือการล่าแมวน้ำเพื่อการประมง และการล่าปลาคอร์ท

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข