ทะเลโบฟอร์ต

ทะเลโบฟอร์ต (ฝรั่งเศส: mer de Beaufort; อังกฤษ: Beaufort Sea) เป็นทะเลชายอาณาเขต ส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอาร์กติก ตั้งอยู่ทางเหนือของยูคอนและรัฐอะแลสกา และทางตะวันตกของเกาะแบงส์ในกลุ่มเกาะอาร์กติก ทะเลตั้งชื่อตามนักอุทกศาสตร์ เซอร์ฟรานซิส โบฟอร์ต ทะเลมีส่วนลึกสุดที่ 4,683 เมตร

ทะเลโบฟอร์ต (สีน้ำเงิน)